Thema: Werkloosheid
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Waar moet ik aan denken als ik mijn baan verlies?

26 januari 2024

Je raakt je baan kwijt. Geen leuke periode maar je maakt er het beste van. Je zorgt ervoor dat je je financiën op orde houdt. En hopelijk kun je weer snel aan de slag. Maar wat als je geen grip meer hebt op de situatie en je je koophuis niet meer kunt financieren?

Wanneer je werkloos raakt, is het ideale scenario dat je zo snel mogelijk weer een nieuwe baan vindt. Maar zo rooskleurig is de werkelijkheid helaas niet altijd. Wat te doen? Vraag in elk geval tijdig een WW-uitkering aan bij het UWV. Dit kan vanaf één week voor je eerste WW-dag. Het aanvragen van een WW-uitkering kan op de website van het UWV. Je hebt daarvoor een DigID-inlogcode nodig.  De WW-uitkering gaat in op de eerste dag van werkeloosheid of, als je de uitkering ná die datum aanvraagt, per aanvraagdatum. WW kan met terugwerkende kracht worden toegekend, maar dit betekent vaak wel dat hij lager wordt vastgesteld. Vraag hem dus tijdig aan!

Stappenplan WW

Mijn advies is om vervolgens het Stappenplan WW in te vullen. Dit plan vind je op website van het UWV. Dit stappenplan geeft overzichtelijk weer wat er van je wordt verwacht rond je WW-aanvraag. Het is een fijn geheugensteuntje: je vergeet dankzij dit stappenplan niets en regelt alles op tijd.

Inkomsten en uitgaven

Neem vervolgens al je inkomsten en uitgaven onder de loep. Het zou ideaal zijn als je al zo’n overzicht van je financiële huishouding hebt. Die hoef je dan alleen maar aan te passen aan de nieuwe situatie. Loop de uitgaven kritisch na en bespaar waar dat kan. Lopen er abonnementen die je wel zou kunnen missen? Is de kinderopvang echt nodig? Heb je zo’n overzicht nog niet? Maak een maandbegroting.

Hypotheek

Als je een koopwoning hebt, is de hypotheek één van de grootste kostenposten. Wat als je die niet meer kunt betalen? Er hoeft geen man overboord te zijn. Heb je een hypotheek met NHG? Bespreek dan met je hypotheekadviseur of je in aanmerking komt voor de Woonlastenfaciliteit. Met een rekentool wordt berekend wat je met je huidige inkomsten kunt betalen. Het gedeelte daarboven ontvang je in de vorm van een tijdelijke lening. Deze betaal je, wanneer je weer in staat bent om de maandlasten volledig te voldoen, in overleg in termijnen terug. Zo kun je in je woning blijven wonen en krijg je tijd om je financiën weer op orde te krijgen. Informeer bij je hypotheekverstrekker naar de voorwaarden.

Opschorting aflossingstermijn

Geen hypotheek met NHG? Dan adviseer ik je vooral met je bank in gesprek te gaan om te kijken of eenzelfde soort regeling mogelijk is. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG, wijst op nog een andere optie, die ook geldt voor niet NHG-hypotheken: ‘Verzoek bij de geldverstrekker om een tijdelijke opschorting van de aflossingstermijnen. U lost dan tijdens de overbruggingsperiode naar een nieuwe baan niet af. U kunt ook beslissen om een extra lening af te sluiten, om de periode te overbruggen en te voorkomen dat uw lening moet worden verkocht. (…)

Woonkostentoeslag

Bij je gemeente kun je navragen of je recht hebt op een woonkostentoeslag. Dit is een tijdelijke inkomensaanvulling die je kunt vergelijken met huurtoeslag.’ Overleg eerst over de mogelijkheden met je hypotheekverstrekker voordat je probeert aanspraak te maken op de woonkostentoeslag.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort