Thema: Werkloosheid
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Waar moet ik aan denken als ik mijn baan verlies?

10 juni 2021

U raakt uw baan kwijt. Geen leuke periode maar u maakt er het beste van. U zorgt ervoor dat  u uw financiën op orde houdt. En hopelijk kunt u weer snel aan de slag. Maar wat als u geen grip meer heeft op de situatie en u uw koophuis niet meer kunt financieren?

Wanneer u werkloos raakt, is het ideale scenario dat u zo snel mogelijk weer een nieuwe baan vindt. Maar zo rooskleurig is de werkelijkheid helaas niet altijd. Wat te doen? Vraag in elk geval tijdig een WW-uitkering aan bij het UWV. Dit kan vanaf één week voor uw eerste WW-dag. Het aanvragen van een WW-uitkering kan op de website van het UWV. U heeft daarvoor een DigiD-inlogcode nodig.  De WW-uitkering gaat in op de eerste dag van werkeloosheid of, als u de uitkering ná die datum aanvraagt, per aanvraagdatum. Een WW-uitkering wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend. Vraag hem dus tijdig aan!

Stappenplan WW

Mijn advies is om vervolgens het Stappenplan WW in te vullen. Ook dit vindt u op de website van het UWV. Dit stappenplan geeft overzichtelijk weer wat er van u wordt verwacht rond uw WW-aanvraag. Het is een fijn geheugensteuntje: u vergeet dankzij dit stappenplan niets en regelt alles op tijd.

Inkomsten en uitgaven

Neem vervolgens al uw inkomsten en uitgaven onder de loep. Het zou ideaal zijn als u al zo’n overzicht van uw financiële huishouding heeft. Loop de uitgaven kritisch na en bespaar waar dat kan. Lopen er abonnementen die u wel zou kunnen missen? Is de kinderopvang echt nodig?

Hypotheek

Als u een koopwoning heeft, is de hypotheek één van de grootste kostenposten. Wat als u die niet meer kunt betalen? Er hoeft geen man overboord te zijn. Heeft u een hypotheek met NHG? Bespreek dan met uw hypotheekadviseur of u in aanmerking komt voor de Woonlastenfaciliteit. Met een rekentool wordt berekend wat u met uw huidige inkomsten kunt betalen. Het gedeelte daarboven ontvangt u in de vorm van een tijdelijke lening. Deze betaalt u, wanneer u weer in staat bent om de maandlasten volledig te voldoen, in overleg in termijnen terug. Zo kunt u in uw woning blijven wonen en krijgt u tijd om uw financiën weer op orde te krijgen. Informeer bij uw hypotheekverstrekker naar de voorwaarden.

Opschorting aflossingstermijn

Geen hypotheek met NHG? Dan adviseer ik u vooral met uw bank in gesprek te gaan om te kijken of eenzelfde soort regeling mogelijk is. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG, wijst op nog een andere optie, die ook geldt voor niet NHG-hypotheken: ‘Verzoek bij de geldverstrekker om een tijdelijke opschorting van de aflossingstermijnen. U lost dan tijdens de overbruggingsperiode naar een nieuwe baan niet af. U kunt ook beslissen om een extra lening af te sluiten, om de periode te overbruggen en te voorkomen dat uw lening moet worden verkocht. (…)

Woonkostentoeslag

Bij uw gemeente kunt u navragen of u recht heeft op een woonkostentoeslag. Dit is een tijdelijke inkomensaanvulling die u kunt vergelijken met huurtoeslag.’ Overleg eerst over de mogelijkheden met uw hypotheekverstrekker voordat u probeert aanspraak te maken op de woonkostentoeslag.

Laatste update: 10 juni 2021
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort