Thema: Rondkomen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Stoppen met werken: komen wij straks nog rond?

7 juni 2023

Hoera! Zwanger van de derde. Maar kan ik mijn werk straks nog combineren met de zorg voor de kinderen? Het besluit om te stoppen met werken neem je niet zomaar. Daar gaan vaak een paar slapeloze nachten aan vooraf. Want wat zijn de gevolgen voor je portemonnee? Kun je straks nog rondkomen? 

Het is belangrijk dat je financieel bewuste keuzes maakt. Stel je bent gehuwd en werkt in loondienst. Wat zijn de fiscale gevolgen en de gevolgen voor de toeslagen als je stopt met werken?

Heffingskortingen

Het loont in de meeste gevallen om te blijven werken. Dit heeft te maken met het recht op heffingskortingen. De algemene heffingskorting is hoger als je beiden een inkomen hebt. Ook heb je alleen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als je beiden werkt en verliest je het recht op arbeidskorting wanneer je stopt met werken.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer er een kind op jouw adres ingeschreven staat, kun je in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het kind moet op 1 januari jonger zijn dan 12 jaar en moet tenminste zes maanden van 1 kalenderjaar ingeschreven staan op jouw woonadres. Daarnaast moet jouw arbeidsinkomen in 2023 hoger zijn dan € 5.548,-. De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen en wordt toegekend aan degene met het laagste arbeidsinkomen.

Over het algemeen genomen is het vaak de partner met het laagste arbeidsinkomen die minder gaat werken of helemaal stopt met werken. Dit is fiscaal gezien echter niet altijd het meest gunstig. Het is even puzzelen, maar het kan zijn dat u per maand meer te besteden heeft als de meestverdienende partner een dag minder gaat werken in plaats van de minstverdienende partner.

Bereken met de WerkZorgBerekenaar van het Nibud wat een andere werk-zorgverdeling betekent voor jouw financiële situatie.

Minder werken heeft uiteraard ook gevolgen voor jouw pensioenopbouw. Dit is een belangrijke factor om mee te nemen in jouw keuze.

Toeslagen

Wanneer je stopt met werken, dan heb je nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer je minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar je in het kalenderjaar recht op had, dan mag je het aantal uren dat je over hebt ook na deze drie maanden, tot aan het einde van het jaar opnemen. Let er op dat je de toeslag in ieder geval uiterlijk 31 december van het jaar waarin je stopt met werken, stopzet.

Als je of jouw partner minder gaat werken en jouw inkomen daalt, dan heb je recht op meer kinderopvangtoeslag. Voor het eerste kind krijg je 33,3 tot 96% van de kosten vergoed, voor het tweede of meerdere kinderen is dat 67,6 tot 95%. Wanneer je beiden blijft werken, blijft het recht op kinderopvangtoeslag bestaan. Dat is dus gunstig.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag en stoppen met werken vindt je op de website van de Belastingdienst.

Stoppen met werken of minder werken kan ook gevolgen hebben voor jouw recht op andere toeslagen, bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Overweeg je om te stoppen met werken of juist om meer of minder te gaan werken? En wil je weten welke gevolgen dit heeft voor jouw portemonnee? Maak dan eens een afspraak met een van de consulenten van Geldloket Amersfoort. Wij staan jou graag te woord.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort