Thema: Rondkomen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Stoppen met werken: komen wij straks nog rond?

28 januari 2021

Hoera! Zwanger van de derde. Maar kan ik mijn werk straks nog combineren met de zorg voor de kinderen? Het besluit om te stoppen met werken neem je niet zomaar. Daar gaan vaak een paar slapeloze nachten aan vooraf. Want wat zijn de gevolgen voor je portemonnee? Kun je straks nog rondkomen? 

Het is belangrijk dat u financieel bewuste keuzes maakt. Stel u bent gehuwd en werkt in loondienst. Wat zijn de fiscale gevolgen en de gevolgen voor de toeslagen als u stopt met werken?

Heffingskortingen

Het loont in de meeste gevallen om te blijven werken. Dit heeft te maken met het recht op heffingskortingen. De algemene heffingskorting is hoger als u beiden een inkomen heeft. Ook heeft u alleen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u beiden werkt en verliest u het recht op arbeidskorting wanneer u stopt met werken.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer er een kind op uw adres ingeschreven staat, kunt u in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting.  Het kind moet op 1 januari jonger zijn dan 12 jaar en moet tenminste zes maanden van 1 kalenderjaar ingeschreven staan op uw woonadres. Daarnaast moet uw arbeidsinkomen in 2022 hoger zijn dan € 5.219,-. De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen en wordt toegekend aan degene met het laagste arbeidsinkomen.

Over het algemeen genomen is het vaak de partner met het laagste arbeidsinkomen die minder gaat werken of helemaal stopt met werken. Dit is fiscaal gezien echter niet altijd het meest gunstig. Het is even puzzelen, maar het kan zijn dat u per maand meer te besteden heeft als de meestverdienende partner een dag minder gaat werken in plaats van de minstverdienende partner.

Bereken met de WerkZorgBerekenaar van het Nibud wat een andere werk-zorgverdeling betekent voor uw financiële situatie.

Minder werken heeft uiteraard ook gevolgen voor uw pensioenopbouw. Dit is een belangrijke factor om mee te nemen in uw keuze.

Toeslagen

Wanneer u stopt met werken, dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer u minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar u in het kalenderjaar recht op had, dan mag u het aantal uren dat u over heeft ook na deze drie maanden, tot aan het einde van het jaar opnemen. Let er op dat u de toeslag in ieder geval uiterlijk 31 december van het jaar waarin u stopt met werken, stopzet.

Als u of uw partner minder gaat werken en uw inkomen daalt, dan heeft u recht op meer kinderopvangtoeslag. Voor het eerste kind krijgt u 33,3 tot 96% van de kosten vergoed, voor het tweede of meerdere kinderen is dat 67,6 tot 95%. Wanneer u beide blijft werken, blijft het recht op kinderopvangtoeslag bestaan. Dat is dus gunstig.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag en stoppen met werken vindt u op de website van de Belastingdienst.

Stoppen met werken of minder werken kan ook gevolgen hebben voor uw recht op andere toeslagen, bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Overweegt u om te stoppen met werken of juist om meer of minder te gaan werken? En wilt u weten welke gevolgen dit heeft voor uw portemonnee? Maak dan eens een afspraak met een van de consulenten van Geldloket Amersfoort. Wij staan u graag te woord.

Laatste update: 24 januari 2022
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort