Vorige pagina

Annelies Brasjen

Consulent

Contact opnemen

Annelies houdt van financieel overzicht. Als u vastloopt in uw geldzaken kan zij als geen ander orde in de chaos brengen. Met haar tips en tricks krijgt u weer grip op uw financiën. Annelies is van huis uit maatschappelijk dienstverlener, maar heeft haar sporen verdiend in de schuldhulpverlening. Ook heeft zij haar basis diploma voor de Wet op het financieel toezicht (Wft). Met haar zakelijke en directe aanpak zal ze pas tevreden zijn als u wijzer de deur uit gaat dan dat u binnenkwam.

Publicaties

toeslagen terugbetalen Toeslagen terugbetalen: zo pakt u dat aan!

Veel huishoudens moeten toeslagen terugbetalen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat bijna de helft van de onderzochte huishoudens hiermee te maken kreeg. U bent dus zeker niet de enige als u ook moet terugbetalen. In dit artikel leest u hoe u dit kunt aanpakken.

Rondkomen AOW Rondkomen met AOW, waar heb ik recht op?

Een bekend beeld is dat mensen uitkijken naar hun pensioen. Stoppen met werken en doen waar je zin in hebt. Over rondkomen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd wordt lang niet altijd goed nagedacht. Wij merken dat regelmatig tijdens ons spreekuur. Deze blog gaat over rondkomen vanaf AOW-leeftijd en geeft informatie over regelingen en voorzieningen waar aanspraak op gemaakt kan worden.

Rondkomen met minimumloon – hoe doe je dat?

“Ik val door mijn inkomen nét tussen wal en schip” horen wij regelmatig in de spreekkamer. Vaak zijn het mensen die werken voor een minimum loon die moeite hebben met rondkomen. Zij hebben te maken met stijgende kosten voor levensonderhoud en het gemis van inkomsten uit aanvullende voorzieningen, omdat hun inkomen daarvoor vaak te hoog is.