Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Wat als mijn partner in een verpleeghuis gaat wonen?

1 oktober 2022

Als uw partner in een verpleeghuis gaat wonen, zorgt dat voor gemengde gevoelens. Opluchting omdat u de zware zorgtaak vanaf nu kunt delen. Pijn en verdriet omdat u niet meer bij elkaar woont. Daarbij krijgt u ook nog te maken met praktische keuzes en financiële gevolgen. Niet iets waar u graag mee bezig wilt zijn. Maar het is verstandig om u daar wel op voor te bereiden. Hoe? U leest het in deze blog.

Uw AOW- pensioen

U kunt ervoor kiezen om uw AOW-pensioen te verhogen van de gehuwden-norm naar de alleenstaande-norm. Dit betekent dat u allebei al snel zo’n € 300 per maand meer AOW- pensioen gaat ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Dat klinkt mooi, maar deze keuze kan ook nadelige gevolgen hebben. Het is overigens mogelijk om deze keuze nog 1 keer terug te draaien. Daarna kan dat niet meer. De gevolgen van de omzetting naar de alleenstaande-norm zijn:

Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Uw gezamenlijke inkomen neemt toe als u beiden een AOW-uitkering als alleenstaande ontvangt. Aangezien u voor opname in een verpleegtehuis een eigen bijdrage betaalt, wordt die eigen bijdrage hoger.

Stel dat degene die thuis blijft wonen, hulp nodig heeft in de huishouding (die wordt gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning), dan moet ook daarvoor een eigen bijdrage betaald worden. Ook die wordt in dat geval hoger.

De hoogte van de eigen bijdrage is van diverse factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld het inkomen van 2 jaar geleden, de gezinssituatie en de verblijfsduur in het verpleeghuis. Informatie hierover over kunt u vinden op de website van de Consumentenbond. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Fiscaal partner en toeslagpartner

Het vertrek van uw partner naar het verpleeghuis heeft sowieso fiscale gevolgen. Of u nu kiest voor AOW-pensioen volgens de gehuwden-norm, of volgens de alleenstaandennorm. In beide gevallen blijft u fiscaal partner en toeslagpartner, behalve;

  • wanneer u een scheiding of een scheiding van tafel en bed aanvraagt bij de rechtbank;
  • als u een verzoek tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft ingediend;
  • als u of uw partner schriftelijk aan de Belastingdienst laat weten geen toeslagpartner/ fiscaal partner meer te willen zijn;
  • als één van de partners een andere toeslagpartner of fiscaal partner krijgt.

Wat als u fiscale partner/toeslagpartners blijft? Dan is het gevolg dat naar beide inkomens gekeken wordt voor het berekenen van de zorgtoeslag en u ook gezamenlijk minder krijgt, dan wanneer u ieder voor zich zorgtoeslag zou krijgen. Ook voor de huurtoeslag geldt dit, hoewel hiervoor wel een uitzondering wordt gemaakt in de volgende situatie:

Uitzondering huurtoeslag

Er geldt een uitzondering voor de huurtoeslag. Wanneer uw partner op een ander adres staat ingeschreven, wordt hij of zij niet meegenomen in de berekening op het recht op huurtoeslag. Ook als uw partner op uw adres ingeschreven blijft, maar feitelijk in een verpleeghuis woont (langer dan één jaar), kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst om deze partner buiten beschouwing te laten.

Koopwoning

Wanneer uw partner naar een verpleeghuis vertrekt, u fiscaal partners blijft en de fiscaal partner blijft wonen in de koopwoning zal er geen verandering volgen in uw eventuele recht op hypotheekrenteaftrek. Ondanks het feit dat één partner niet meer staat ingeschreven op het adres van de koopwoning, houdt deze partner recht op zijn hypotheekrenteaftrek.

Als het fiscaal partnerschap vervalt (of er is nooit sprake geweest van een fiscaal partner) is dit anders. Na een termijn van twee jaar vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. De woning inclusief schuld valt vanaf dat moment in box 3 (sparen en beleggen).

Tot slot wil ik de laatste drie punten onder uw aandacht brengen:

Gemeente Amersfoort

Met een minimuminkomen kunt u soms gebruik maken van regelingen en voorzieningen van de gemeente Amersfoort. Wanneer uw situatie en inkomen anders wordt, vervalt mogelijk uw recht op bepaalde voorzieningen of u krijgt juist recht op deze voorzieningen. Laat u hierover informeren bij Geldloket.

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

U gaat minder gemeentelijke belastingen en zuiveringsheffing betalen wanneer u alleen staat ingeschreven op uw adres. Hierbij kijkt de gemeente en GBLT naar de situatie op 1 januari van het betreffende jaar (peildatum).

Post ontvangen

Tot slot is het goed om na te denken op welk adres u de post wilt ontvangen van de vertrekkende partner. Hij/ zij kan post ontvangen op het woonadres volgens de Basisregistratie Personen (het adres van de instelling), maar u kunt bij de gemeente ook uw huisadres opgeven als postadres. Voordeel hiervan kan zijn dat u altijd tijdig op de hoogte bent van de binnengekomen post.

Laatste update: 17 januari 2022

 

Download PDF
Charlotte Holsheimer

Dit artikel is geschreven door

Charlotte Holsheimer

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort