Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Wat als mijn partner in een verpleeghuis gaat wonen?

23 januari 2024

Als je partner in een verpleeghuis gaat wonen, zorgt dat voor gemengde gevoelens. Opluchting omdat je de zware zorgtaak vanaf nu kunt delen. Pijn en verdriet omdat je niet meer bij elkaar woont. Daarbij krijg je ook nog te maken met praktische keuzes en financiële gevolgen. Niet iets waar je graag mee bezig wilt zijn. Maar het is verstandig om je daar wel op voor te bereiden. Hoe? Je leest het in deze blog.

Het AOW- pensioen

Je kunt ervoor kiezen om je AOW-pensioen te verhogen van de gehuwden-norm naar de alleenstaande-norm. Dit betekent dat jullie allebei al snel zo’n € 300 per maand meer AOW- pensioen gaan ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Dat klinkt mooi, maar deze keuze kan ook nadelige gevolgen hebben. Het is overigens mogelijk om deze keuze nog 1 keer terug te draaien. Daarna kan dat niet meer. De gevolgen van de omzetting naar de alleenstaande-norm zijn:

Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Jullie gezamenlijke inkomen neemt toe als jullie beiden een AOW-uitkering als alleenstaande ontvangen. Aangezien je voor opname in een verpleegtehuis een eigen bijdrage betaalt, wordt die eigen bijdrage hoger.

De hoogte van de eigen bijdrage is van diverse factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van het inkomen van 2 jaar geleden, de gezinssituatie en de verblijfsduur in het verpleeghuis. Informatie hierover over kun je vinden op de website van de Consumentenbond. Je kunt een proefberekening maken van de hoogte van de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Fiscaal partner en toeslagpartner

Het vertrek van je partner naar het verpleeghuis heeft sowieso fiscale gevolgen. Of je nu kiest voor AOW-pensioen volgens de gehuwden-norm of volgens de alleenstaandennorm, in beide gevallen blijven jullie fiscaal partners en toeslagpartners, behalve;

  • wanneer jullie een scheiding of een scheiding van tafel en bed hebben aangevraagd bij de rechtbank;
  • als jullie een verzoek tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap hebben ingediend;
  • als jij of je partner schriftelijk aan de Belastingdienst laat weten geen toeslagpartner/ fiscaal partner meer te willen zijn;
  • als één van de partners een andere toeslagpartner of fiscaal partner krijgt.

Wat als jullie fiscale partners/toeslagpartners blijven? Dan is het gevolg dat naar beide inkomens gekeken wordt voor het berekenen van de zorgtoeslag. Jullie krijgen dan ook gezamenlijk minder zorgtoeslag, dan wanneer ieder voor zich zorgtoeslag zou krijgen. Ook voor de huurtoeslag geldt dit, hoewel hiervoor wel een uitzondering wordt gemaakt in de volgende situatie:

Uitzondering huurtoeslag

Er geldt een uitzondering voor de huurtoeslag. Wanneer je partner op een ander adres staat ingeschreven, wordt hij of zij niet meegenomen in de berekening op het recht op huurtoeslag. Dan zijn jullie geen toeslagpartners meer. Als je partner in het verpleegtehuis verblijft en een briefadres heeft op het oude adres, worden jullie ook niet als toeslagpartners gezien. De gemeente neemt dit op in de basisadministratie. De dienst toeslagen raadpleegt die en ziet daar dat het een briefadres betreft.

Koopwoning

Wanneer je partner naar een verpleeghuis vertrekt, jullie fiscaal partners blijven en de fiscaal partner blijft wonen in de koopwoning,  zal er geen verandering volgen in het eventuele recht op hypotheekrenteaftrek. Ondanks het feit dat één partner niet meer staat ingeschreven op het adres van de koopwoning, houdt deze partner recht op zijn hypotheekrenteaftrek.

Als het fiscaal partnerschap vervalt (of er is nooit sprake geweest van een fiscaal partner) is dit anders. Na een termijn van twee jaar vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. De woning inclusief schuld valt vanaf dat moment in box 3 (sparen en beleggen).

Tot slot wil ik de laatste drie punten onder je aandacht brengen:

Gemeente Amersfoort

Met een minimuminkomen kun je soms gebruik maken van regelingen en voorzieningen van de gemeente Amersfoort. Wanneer je situatie en inkomen anders wordt, vervalt mogelijk je recht op bepaalde voorzieningen of je krijgt juist recht op deze voorzieningen. Laat je hierover informeren bij Geldloket.

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Je gaat minder gemeentelijke belastingen en zuiveringsheffing betalen wanneer je alleen staat ingeschreven op je adres. Hierbij kijkt de gemeente en GBLT naar de situatie op 1 januari van het betreffende jaar (peildatum).

Post ontvangen

Tot slot is het goed om na te denken op welk adres je de post wilt ontvangen van de vertrekkende partner. Hij/ zij kan post ontvangen op het woonadres volgens de Basisregistratie Personen (het adres van de instelling), maar je kunt bij de gemeente ook het voormalige huisadres opgeven als postadres als je partner daar blijft wonen. Voordeel hiervan is, dat je altijd tijdig op de hoogte bent van de binnengekomen post.

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort