Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Kan ik vertrouwen op mijn pensioenoverzicht?

26 januari 2024

De overheid regelt het in Nederland goed. Via mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen met behulp van zijn DigID code zien hoeveel AOW en pensioen je krijgt op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. Je kunt je daarop financieel goed voorbereiden. Eitje, toch? Of niet?

Helaas. Zo eenvoudig is het niet. Hoeveel je straks netto per maand overhoudt aan AOW en pensioen is van vele factoren afhankelijk. In deze blog vertel ik je daar meer over.

AOW-leeftijd ongewis

In 2024 heb je recht op een AOW uitkering vanaf het moment dat je 67 jaar wordt. Hoe het er daarna uit gaat zien, weet niemand.

Inkomstenbelastingen ongewis

Wat ook elk jaar wijzigt, zijn de belastingen. Het schijvenstelsel verandert, tarieven wijzigen, kortingen vervallen of wijzigen, aftrekposten wijzigen, vervallen of zijn nieuw etc. Teveel om op te noemen. Dit maakt het eigenlijk onmogelijk om aan te geven hoe hoog je netto AOW en pensioen gaat worden straks, want ongewis is hoeveel belasting je erover af moet dragen. De website mijnpensioenoverzicht.nl geeft ook aan bij de berekening dat het door hen berekende netto bedrag een schatting is op basis van de huidige belastingregels.

Wanneer heb je wat aan je pensioenoverzicht?

Het heeft niet zoveel zin om te kijken wat je pensioen gaat worden als je nu bijvoorbeeld 30 jaar bent. Er kan dan nog van alles gebeuren wat invloed heeft op je pensioen. Trouwen, scheiden, emigreren, werkloos raken, ziek worden etc. etc. Dit zijn allemaal zaken die van invloed zijn op je pensioenopbouw. Naar mijn mening kun je dus pas kort voor je pensionering enigszins vertrouwen op de cijfers die in dit overzicht staan.

Wat zorgt nog meer voor verrassingen?

In het huidige stelsel is het zo dat hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt vanuit de filosofie: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Iedere werkgever of uitkeringsinstantie weet hoeveel belasting afgedragen moet worden. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank weet dat ze over € 15.000 bruto AOW 19,07% (2024) belasting af moet dragen en zal dat ook doen voor je.
Stel nu dat je naast de AOW een pensioen hebt van het ABP van € 30.000 dan draagt het ABP ook 19,07% belasting af. Keurig zoals het hoort. Maar….. als je deze inkomsten bij elkaar optelt, is je inkomen  € 45.000. Dan kom je met je inkomen in de 2e schijf. Over het inkomen boven de € 40.021 betaal je 36,97 % belasting (2024). In dit geval krijg je dus een te betalen belastingaanslag. Voor veel mensen is dat een onaangename verrassing.

Algemene heffingskorting

Waar het ook vaak mis gaat, is bij de algemene heffingskorting. Iedereen heeft recht op een algemene korting op zijn inkomen. In 2024 bedraagt die voor mensen met een AOW leeftijd € 1.735 bij een inkomen tot € 24.813 en die wordt lager naarmate het inkomen hoger wordt. De SVB of het pensioenfonds vraagt je of je wilt dat zij rekening houden met die korting. Je moet er dan op letten dat je bij één instantie de korting laat toepassen. Laat je de korting bij het SVB én het pensioenfonds toepassen, dan krijg je teveel korting die je later weer terug moet betalen via de aangifte over dat jaar. Dat is dus ook iets om op te letten.

Duizelt het je en wil je liever een persoonlijke uitleg? Maak dan een afspraak op het spreekuur van het Geldloket

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort