Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Doorwerken na je pensioen (achter de geraniums zitten kan altijd nog)

26 januari 2024

Het bereiken van de AOW-leeftijd hoeft geen afscheid van de arbeidsmarkt te betekenen. Achter de geraniums zitten kan altijd nog, vindt een groeiende groep pensioengerechtigden. Zij maken zich liever nog nuttig in een verlengd werkzaam leven. En waarom ook niet? De voor- en nadelen op een rij.

Eerst een aantal cijfers. Nederland telt volgens het CBS ongeveer 3,3 miljoen pensioengerechtigden (2021). Daarvan werken er zo’n 100.000 nog altijd door. Dat aantal is in 20 jaar tijd verdrievoudigd. 55 procent van de mensen die doorwerken blijft actief in loondienst en werkt gemiddeld 16 uur per week. 40 procent is actief als zelfstandige en werkt vaak meer dan 16 uur per week door.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen die niet voldoende aanvullend pensioen of spaargeld hebben opgebouwd, is doorwerken een noodzaak. Maar er is ook een flinke groep die het gewoon leuk vindt om werkzaam te blijven. Zij gedijen bij ritme en structuur in hun leven – aan het zwarte gat moeten ze niet denken. Of ze koesteren de sociale contacten die ze in de werksfeer hebben. Ook het gevoel van waardering speelt een rol; ze kunnen zich nog altijd nuttig maken.

Financiële voordelen

Naast deze sociale voordelen kan doorwerken ook financiële voordelen opleveren. Zo hebben doorwerkende AOW’ers recht op ten minste het minimumloon. Daarnaast gelden voor pensioengerechtigden de lagere belastingtarieven in box 1. Hetzelfde bruto loon levert netto dus meer op.

Nog een financieel voordeel: je betaalt geen pensioenpremies meer na het bereiken van de AOW-leeftijd. Je betaalt alleen nog inkomstenbelasting en premies voor de Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook kun je er bij sommige pensioenen voor kiezen om het (aanvullende) pensioen later in te laten gaan. Je krijgt dan later een hoger pensioen uitgekeerd. Inkomsten uit werk hebben overigens geen gevolgen voor de hoogte van de AOW-uitkering.

Deze voordelen bij elkaar maken doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd een aantrekkelijke optie. Ook voor de werkgever trouwens: die hoeft namelijk geen premies meer te betalen voor de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de AOW. Daarnaast kan hij gebruik (blijven) maken van de kennis, kunde en ervaring van een ervaren medewerker.

Check het contract

Denk je erover om door te werken? Let dan wel op een aantal zaken. Ga in je arbeidscontract of cao na wat er gebeurt als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt; in sommige gevallen eindigt het contract van rechtswege. Staat er niets over in, dan is het aan de werkgever om wel of niet op te zeggen. Wie doorwerkt in loondienst krijgt een nieuw contract. Daarin staat ook dat je niet meer verzekerd bent tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Je behoudt wel het recht op ziektewetuitkering. Loondoorbetaling bij ziekte is 6 weken (in plaats van 2 jaar voor mensen jonger dan de AOW leeftijd). De opzegtermijn van het contract wordt één maand en een doorwerkende AOW’er moet verplicht als eerste ontslagen worden bij een reorganisatie. Dan geldt geen transitievergoeding.

Wie de pensioengerechtigde leeftijd ziet naderen, doet er goed aan de financiële situatie te bekijken. Wil je je dromen nog achterna? Reizen? Of gewoon blijven doen wat je doet? Hoeveel geld is daarvoor nodig? En kun je je vaste lasten dan nog betalen? Het mag na bovenstaande duidelijk zijn: doorwerken is, mits u het fysiek aankunt, in elk geval een interessante optie!

 

Bronvermelding cijfers: doorwerkgever.nl

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort