Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Wanneer moet je schenkbelasting betalen?

23 januari 2024

Een schenking is iets van waarde dat je zomaar krijgt (of geeft). Mooi als je een familielid, vriend of goed doel kan steunen. Maar let op, misschien moet je schenkbelasting betalen. Dit zijn de regels en uitzonderingen.

Wat is schenkbelasting?

Als je geld of iets anders van waarde krijgt (of geeft), moet daarover mogelijk belasting worden betaald. Bijvoorbeeld bij een schenking tussen familieleden, vrienden of aan goede doelen.

Tarieven en vrijstellingen

Doe aangifte als de waarde van de schenking hoger is dan € 2.658 (2024). Er moet dan schenkbelasting worden betaald.

Voor een schenking van je ouders geldt een hogere vrijstelling. Je moet aangifte doen als de waarde van de schenkingen van beide ouders samen hoger is dan € 6.633 (2024). Dit is ook zo als je ouders gescheiden zijn.

Eenmalig hogere vrijstelling

Als ouder mag je 1 keer in je leven gebruikmaken van een hogere vrijstelling als je geld geeft aan je kinderen. Dit geldt alleen als de ontvanger (je kind) tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De vrijstelling is € 31.813 (2024). Het geld mag je kind vrij besteden.
Je mag als ouder meer geld schenken als je kind het geld gebruikt voor een dure studie. De vrijstelling is dan € 66.268 (2024).

Ook hier is de voorwaarde dat je tussen de 18 en 40 jaar bent of een partner hebt tussen de 18 en 40 jaar. De eenmalig hogere vrijstelling geldt voor jouw beide ouders samen. Ook als ze gescheiden zijn.

Bekijk meer informatie en alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Beantwoord een paar vragen en je ziet meteen of je schenkbelasting moet betalen, en hoeveel.

Wie moet schenkbelasting betalen?

Je kan kiezen: de ontvanger of de schenker. De ontvanger is verplicht om aangifte te doen en betaalt meestal ook de belastingen. Maar de schenker kan er ook voor kiezen om de schenkbelasting te betalen.

Op het aangifteformulier vul je in wie de schenkbelasting betaalt. Vul het adres in van de schenker als die betaalt. Dan gaat de aanslag naar de schenker. Let op: de ontvanger blijft aansprakelijk voor het betalen van de belasting.

Aftrek van giften aan goede doelen

Schenkingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) mag je giften aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Controleer op de website van de Belastingdienst of een organisatie wel een ANBI-status heeft.

Giften boven een bepaald bedrag (drempel) mag je aftrekken. Er is ook een maximum: geef je meer, dan mag je de giften niet aftrekken. Het aangifteprogramma berekent vanzelf wat de drempel en het maximum in jouw geval zijn.

Voor een periodieke gift geldt geen drempel. Tot een maximum van € 250.000 per jaar mag je een periodieke gift volledig aftrekken in je aangifte. Een periodieke gift geef je tenminste vijf jaar lang elk jaar. Bekijk de regels over de aftrek van giften op de website van de Belastingdienst.

Naar de notaris?

Voor sommige schenkingen is een akte van de notaris nodig. Bijvoorbeeld voor schenkingen van onroerende goederen, zoals een huis of grond.

Ook voor een ‘schenking op papier’ ga je naar de notaris. Een schenking op papier wordt pas van kracht bij het overlijden van de schenker. Je erfgenaam hoeft dan minder erfbelasting te betalen.

Voor alle andere schenkingen kan je zelf een overeenkomst opstellen. Je hoeft hiervoor niet langs een notaris.

Persoonlijk advies

Wil je over dit onderwerp nog eens doorpraten met iemand die verstand heeft van geldzaken? Maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort