Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Rondkomen met AOW, waar heb ik recht op?

23 januari 2024

Een bekend beeld is dat mensen uitkijken naar hun pensioen. Stoppen met werken en doen waar je zin in hebt. Over rondkomen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd wordt lang niet altijd goed nagedacht. Wij merken dat regelmatig tijdens ons spreekuur. Deze blog gaat over rondkomen vanaf AOW-leeftijd en geeft informatie over regelingen en voorzieningen waar aanspraak op gemaakt kan worden.

Anita bereikt volgende maand de pensioengerechtigde leeftijd. Ze heeft vanwege ziekte maar kort in loondienst gewerkt en dus weinig aanvullend pensioen opgebouwd. Ze komt bij het Geldloket om een beeld te krijgen van haar financiële situatie wanneer zij de AOW-leeftijd bereikt.

Anita is alleenstaand en heeft haar hele leven in Nederland gewoond. Ze heeft dus volledig AOW-pensioen opgebouwd. De hoogte van een AOW-uitkering voor een alleenstaande is netto € 1.459,53 per maand (per 1 januari 2024). Anita heeft pensioen opgebouwd tijdens haar werkzame leven van ongeveer € 150 netto per maand. Haar totale netto inkomen komt daarmee op € 1.609,53 netto p.m.

Regelingen en voorzieningen
Het totale inkomen van Anita ligt boven het sociale minimum. Dit betekent dat zij niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. De gemeente en het GBLT hanteren de hoogte van een bijstandsuitkering als norm voor een laag inkomen. Die is voor een alleenstaande vanaf AOW-leeftijd € 1.354,47 netto per maand, exclusief vakantietoeslag (per 1 januari 2024). Ze heeft wel recht op de bijdrage voor sport en cultuur van de gemeente Amersfoort. Die regeling gaat uit van een maximale norm van 120% van het sociaal minimum. Ze zit onder deze grens met haar inkomen.

Toeslagen
Het maximaal inkomen voor het recht op toeslagen daalt iets wanneer de AOW-leeftijd bereikt wordt.  Vanaf 2020 is de inkomensgrens voor het recht op huurtoeslag losgelaten. Of er recht is en wat de hoogte van de huurtoeslag is, is afhankelijk van de hoogte van de huur en het toetsingsinkomen. Voor zorgtoeslag geldt dat je hier recht op hebt als je inkomen maximaal € 37.496 is (2024).  Anita heeft hier dus recht op, omdat haar bruto jaarinkomen onder deze bedragen zit.

Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
Anita heeft recht op de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting. De hoogte is afhankelijk van het verzamelinkomen. Dit is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3. Anita krijgt de korting automatisch als ze aangifte doet. Met een verzamelinkomen tot € 44.771 per jaar heeft ze in 2023 recht op € 2.010 ouderen korting en € 524 alleenstaande ouderenkorting.

Besparen
Anita woont in een eengezinswoning en heeft hoge woonlasten. Nu ze ouder wordt en de kinderen het huis uit zijn, wil ze graag kleiner wonen. Met een kleine woning bespaar je namelijk op woonlasten (o.a. huur en kosten voor gas en stroom). Ze kan reageren op een seniorenwoning via Woningneteemvallei.nl. Hiervoor moet ze wel ingeschreven staan als woningzoekende. Omdat de seniorenwoningen doorgaans verhuurd worden aan mensen van 55 jaar en ouder, is er minder vraag en de wachttijd korter. Ook kan Anita woningruil overwegen. Bij woningruil gaan twee huurders elkaars huurwoning bewonen. Anita moet dan zelf een geschikte ruilpartner vinden. Met de huidige vraag naar eengezinswoningen zal dat geen probleem zijn.

Kortingen
Als 65-plusser heeft Anita recht op diverse kortingen, bijvoorbeeld bij culturele instellingen, attractieparken en ander commerciële aanbieders. Ook krijg je als 65-plusser vaak korting op het openbaar vervoer, de bioscoop en in vakantieparken. Anita kan ook lid worden van een ouderenbond om in aanmerking te komen voor kortingen.

 

Vraag je je ook af of en hoe je kunt rondkomen als je de AOW-leeftijd bereikt? Maak een gratis afspraak bij het Geldloket. Wij denken graag met je mee.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort