Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Lage AOW? Controleer of je recht hebt op aanvulling

23 januari 2024

Krijg je een lage AOW? En heb je verder geen andere inkomsten? Waarschijnlijk heb je recht op een aanvulling vanuit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Waarom krijg ik niet de volledige AOW?

Waarschijnlijk heb je een tijdje in het buitenland gewoond en was je daardoor niet verzekerd voor de AOW. In de 50 jaar voordat je de AOW-leeftijd bereikt, bouw je elk jaar 2% AOW op. Als je 4 jaar in het buitenland woonde en daardoor niet verzekerd was voor de AOW, dan is je basispensioen dus 8% lager.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je de bedragen van de volledige AOW-uitkering (per januari 2024).

Heb ik recht op een aanvulling?

Als je geen volledige AOW ontvangt en je ontvangt geen aanvullend pensioen, dan is je inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven. Het is gelijk aan de bijstandsnormen. Die zijn per 1 januari 2024: € 1.354,47 (alleenstaanden) en € 1.835,70 (echtpaar of samenwonenden). De bedragen zijn netto per maand exclusief vakantiegeld.

Is je netto inkomen (het bedrag dat je op je rekening krijgt van AOW en aanvullend pensioen) lager dan het sociaal minimum? Dan heb je waarschijnlijk recht op een aanvulling vanuit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Voor wie is de AIO bedoeld?

De AIO is bedoeld voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en een inkomen onder het sociaal minimum heeft. Of voor gehuwden die onder het sociaal minimum leven, waarbij één of beide echtgenoten de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Voorwaarden

  • Je woont in Nederland
  • Jouw inkomen is lager dan het sociaal minimum
  • Je hebt niet te veel eigen vermogen

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben?

Vermogen is de waarde van al je bezittingen zoals spaargeld, auto, aandelen, caravan, sieraden en antiek. Dit mag samen niet meer waard zijn dan € 7.575 als je alleen woont of € 15.150 als je met je partner of met een kind (jonger dan 18 jaar) woont (in 2024).

Telt de waarde van mijn koopwoning ook mee?

De overwaarde van jouw koopwoning, woonboot of woonwagen wordt als vermogen gezien. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) berekent de overwaarde door de hypotheekschuld (die nog over is) af te trekken van de WOZ-waarde.

Is het verschil lager dan € 63.900 (in 2024) ? Dan kan je een AIO-aanvulling krijgen.

Is het vermogen uit woningbezit hoger dan € 63.900? Dan kan je een AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze lening.

AIO aanvragen

Je kan 2 maanden voor je AOW-leeftijd de aanvulling vanuit de AIO aanvragen via de website van de SVB. Je doorloopt eerst een vragenformulier. Daarna kan je via de website een papieren aanvraagformulier aanvragen. Je ontvangt het aanvraagformulier via de post.

De SVB betaalt de aanvulling vanuit de AIO vanaf de datum van je aanvraag. Je krijgt het dus niet met terugwerkende kracht uitbetaald vanaf de AOW-leeftijd.

Heb je nog geen AOW? Vraag dit dan eerst aan.

Persoonlijk advies

Wij helpen elke dag mensen met hun geldzaken. Heb je vragen over de AIO of andere vragen over AOW en pensioen? Maak dan een gratis afspraak.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort