Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Lage AOW na bereiken AOW-leeftijd?

10 juni 2021

Mijn AOW is lager dan die van mijn buurman. Hoe kan dat nou?

Ontvangt u geen volledige AOW-uitkering? En heeft u verder geen andere inkomsten? Dan is uw inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum. U heeft dan mogelijk recht op een AIO-aanvulling.

 

Wat betekent AIO?

De AIO is een afkorting van: Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt en de hoogte van je inkomen is lager dan het bestaansminimum, dan heb je hier naar alle waarschijnlijkheid recht op. Dit komt vaak voor bij mensen die een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond en daardoor minder AOW hebben opgebouwd. De AIO vult de lagere AOW aan tot het sociaal minimum (bijstand).

 

 Voor wie is het bedoeld?

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt én een inkomen onder het bestaansminimum heeft. Of gehuwden van wie beiden of één echtgenoot de AOW-leeftijd heeft bereikt én onder het sociaal minimum leven.  Het sociaal minimum is gelijk aan de bijstandsnormen. Die zijn per 1 januari 2023: € 1.264,14 (alleenstaanden) en € 1.716,84 (echtpaar of samenwonenden) netto per maand exclusief vakantiegeld.

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

U kunt een AIO-aanvulling krijgen als:

  • u in Nederland woont
  • uw inkomen lager is dan het vastgestelde minimuminkomen.
  • u niet te veel eigen vermogen heeft

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen zoals spaargeld, auto, aandelen, caravan, sieraden en antiek. Dit mag samen niet meer waard zijn dan (2023):  € 7.605 als u alleen woont of € 15.210 als u met uw partner of met een kind (jonger dan 18 jaar) woont.

 

Telt de waarde van mijn woning ook mee?

Heeft u een koopwoning, woonboot of woonwagen? De overwaarde hiervan wordt ook gezien als vermogen. De SVB berekent de overwaarde op basis van de WOZ-waarde en de (restant) hypotheekschuld. Die worden van elkaar afgetrokken. Is het verschil lager dan € 54.900 ? Dan kunt u een AIO-aanvulling krijgen.

Is het vermogen uit woningbezit hoger dan € 64.100 ? (2023). Dan kunt een AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze geldlening.

 

Terugwerkende kracht

De AIO-aanvulling kunt u krijgen vanaf uw AOW-leeftijd. Maar vraagt u de aanvulling aan na uw AOW-leeftijd? Dan betaalt de SVB u de aanvulling vanaf de datum van uw aanvraag. U krijgt het dus niet met terugwerkende kracht uitbetaald vanaf de AOW-leeftijd.

Nog geen AOW? Vraag dit dan eerst aan!  U kunt 2 maanden voor uw AOW-leeftijd een AIO- aanvulling aanvragen.

 

Hoe vraagt u het aan?

De AIO vraagt u aan via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U doorloopt eerst een vragenformulier. Vervolgens kunt u via de website een aanvraagformulier aanvragen. U ontvangt het aanvraagformulier binnen een paar dagen via de post.

Denkt u dat u recht heeft op een aanvulling op uw AOW? Vraag dan snel de AIO aan! Vragen over de AIO of andere vragen over AOW en pensioen? Maak dan een afspraak.

Laatste update: 26 mei 2023
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort