Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Extra geld voor jouw gezin (Amersfoort)

30 januari 2024

Woon je in Amersfoort en heb je een laag inkomen? Controleer hieronder of je alles krijgt waar je recht op hebt. Of laat de consulent van het Geldloket voor je controleren of je geen geld laat liggen. Vraag extra geld aan voor jouw gezin.

Extra geld:

Toeslagen van de Rijksoverheid

Huurtoeslag

Om voor deze bijdrage in de huurkosten in aanmerking te komen moet je een zelfstandige woonruimte huren en mag de huur niet hoger zijn dan € 879,66 (2024). Ook geldt er een maximaal vermogen dat je mag hebben. In 2024 mag iedere bewoner maximaal € 36.952 hebben. Toeslagpartners mogen samen maximaal € 73.904 hebben. Houd er rekening mee dat spaargeld van kinderen jonger dan 18 jaar meetelt voor het vermogen.

Hoeveel huurtoeslag je krijgt is afhankelijk van je toetsingsinkomen, de hoogte van de huur, je leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Ook het inkomen van medebewoners telt mee. Van het inkomen van thuiswonende kinderen jonger dan 23 jaar telt een deel niet mee.

Zorgtoeslag

Je hebt recht op deze bijdrage in de zorgkosten als je toetsingsinkomen niet hoger is dan € 37.496 per jaar en je vermogen niet meer dan € 140.213. Als je een toeslagpartner hebt, mag jullie gezamenlijke toetsingsinkomen niet meer bedragen dan € 47.368 per jaar en jullie gezamenlijke vermogen niet meer dan € 177.301 (2024).

Jouw kinderen moeten vanaf hun 18e jaar een eigen zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op zorgtoeslag.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de verzorging van je kind. De SVB betaalt de kinderbijslag per kwartaal. Het bedrag hangt af van de leeftijd van je kind.

Kindgebonden budget

Dit is een bijdrage in de kosten die kinderen met zich meebrengen. De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de SVB krijgt ook het kindgebonden budget. Hoeveel inkomen je mag hebben om in aanmerking te komen voor deze toeslag is afhankelijk van het aantal kinderen. Je mag niet meer vermogen hebben dan € 140.213. Als je een toeslagpartner hebt, dan mogen jullie samen niet meer hebben dan € 177.301 (2024).

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Om ervoor in aanmerking te komen moet je werken, een opleiding volgen, een traject naar werk volgen of een inburgeringscursus volgen. De kinderopvangorganisatie moet zijn goedgekeurd en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Je kan de toeslag aanvragen voor kinderen die op jouw adres staan ingeschreven. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, de hoogte van jouw toetsingsinkomen en de kosten van de opvang. De kosten worden nooit helemaal vergoed, je betaalt altijd een eigen bijdrage.

Proefberekening

Maak een proefberekening om te weten op welke toeslagen je recht hebt en hoeveel toeslag dit is.

Heffingskorting voor ouders met kinderen onder de 12 jaar

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Je hoeft hierdoor minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen te betalen. Het is bedoeld voor alleenstaande werkende ouders met een kind van 12 of jonger of voor ouders met een kind jonger dan 12 jaar die allebei werken. Degene met het minste inkomen heeft recht op de korting. De bijdrage is maximaal € 2.950 (2024).

De hoogte is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Je krijgt de heffingskorting door jaarlijks belastingaangifte te doen of door het aanvragen van een voorlopige teruggave. Met de voorlopige teruggave krijg je gedurende het jaar elke maand alvast 1/12 deel van de heffingskorting uitbetaald.

Gemeentelijke regelingen

Als inwoner van Amersfoort met een laag inkomen kan je mogelijk gebruik maken van de volgende gemeentelijke regelingen. De voorwaarden en inkomensgrenzen verschillen per regeling.

Bijdrage voor sport of cultuur

€90 per persoon voor sport of cultuur, voor jezelf en/ of jouw partner.

Kledingpas of kledingpakket

Een kledingpas van € 100 of een kledingpakket van ongeveer € 320 per kind voor kinderen van 12 t/m 17 jaar.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse tegemoetkoming voor inwoners die 5 jaar of langer een laag inkomen hebben.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als de gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden, hoef je dit niet meer te betalen.

Gemeentetoeslag kinderopvang

Een (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage voor kinderopvang. Deze regeling is alleen voor inwoners die een re-integratietraject volgen, een uitkering van de gemeente hebben of parttime werken en een aanvullende bijstandsuitkering hebben.

Witgoedregeling

Een vergoeding voor de reparatie of vervanging van een wasmachine, koelkast, fornuis, kookplaat, oven of stofzuiger.

Energietoeslag

Energietoeslag is een tegemoetkoming van € 1.300 voor de hoge energierekening. Tot en met 30 juni 2024 kan je de energietoeslag voor 2023 aanvragen.

Collectieve Zorgverzekering

Aan het einde van het jaar kan je overstappen naar een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Woonkostentoeslag

Dit is een regeling voor als je inkomen plotseling en buiten jouw schuld veel lager wordt en je de woonlasten niet meer kan betalen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor onverwacht noodzakelijke uitgaven.

Bijdrage in de dierenartskosten

Bijdrage van maximaal € 85 per jaar in de kosten voor medische zorg voor je huisdier.

Regeling gratis ID-kaart voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar

Gratis identiteitskaart (ID-kaart) ter waarde van € 37,95 voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar.

GeldCheck

Kijk op de website geldcheck033.nl voor meer informatie of doe de GeldCheck om te weten waar je recht op hebt.

Kwijtschelding Waterschapsbelasting

Kijk op de website van het GBLT voor meer informatie over kwijtschelding van de waters

Fondsen en stichtingen

Kom je in de knoop met specifieke uitgaven? Of kom je er niet uit met de regelingen die hierboven staan? Maak dan een afspraak bij Geldloket dan bekijken we of je gebruik kan maken van een fonds of stichting. In de meeste gevallen kan je niet zelf een aanvraag indienen, maar moet dit worden gedaan door een hulpverlenende instantie, zoals het Geldloket. Hieronder een aantal voorbeelden.

Voedselbank Amersfoort

Voedselpakket voor mensen die maandelijks niet genoeg geld over houden voor voeding. De norm is afhankelijk van de samenstelling van je huishouden. Vul de rekenhulp in om te weten of je in aanmerking komt.

Kledingbank Amersfoort

Hier kan je twee keer per jaar tweedehands kleding uitzoeken. De Kledingbank geeft kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.

Er zijn ook fondsen/stichtingen die zich specifiek richten op kinderen, bijvoorbeeld:

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Een bijdrage voor kinderen tot 18 jaar. Denk aan contributie van een sportclub, kosten voor zwemles, dansles of bijvoorbeeld muziekles.

Stichting Leergeld

Ondersteuning door Stichting Leergeld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Voor bijvoorbeeld het betalen van een schoolkamp, een laptop voor kinderen op de middelbare school, een fiets die nodig is voor school of huiswerkbegeleiding of bijles.

Speelgoedbank Amersfoort

De Speelgoedbank is bedoeld voor gezinnen met een minimum inkomen of die nauwelijks rondkomen. Vier keer per jaar mag er speelgoed worden gehaald. Er mag elke keer 3 stuks speelgoed per kind worden meegenomen. Het is bedoeld voor kinderen van 0 tot 14 jaar.

Stichting Kinderhulp

Voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Er kan bijvoorbeeld een aanvraag worden ingediend voor en dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje van de Sint.

Stichting Kinderzorg Utrecht

Een financiële bijdrage in bepaalde kosten die voor kinderen gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld kosten huiswerkbegeleiding, kosten vervoer naar school, vakantie, aanpassingen in de woning voor gehandicapte kinderen. Voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Stichting Babyspullen

Verwacht je een kindje maar heb je het financieel zwaar en weet je niet hoe je de babyuitzet bij elkaar moet verzamelen? Bij Stichting Babyspullen kan je een babystartpakket aanvragen.

Stichting Jarige Job

Een verjaardagsbox voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Persoonlijk advies

Gaat het je al een beetje duizelen? Maak een gratis afspraak bij Geldloket. We helpen je graag met het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven (begroting) en controleren direct of je recht hebt op extra geld.

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort