Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Hoeveel moet ik bijdragen aan een studerend kind?

1 februari 2024

Veel ouders vragen zich af: hoeveel moet ik bijdragen aan een studerend kind? Een overzicht van de kosten, studiefinanciering en hoe je het kan regelen met je kind.

Inhoud

Lesgeld mbo

Het lesgeld voor een voltijd mbo (bol) opleiding is € 1.357 (studiejaar 2023/2024). Dit bedrag kan in 1x worden betaald, maar ook in 9 termijnen. Als de student op de eerste dag van het studiejaar (1 augustus) nog geen 18 jaar is, dan hoeft er voor dat jaar geen lesgeld betaald te worden.

Collegegeld hbo en universiteit

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De meeste studenten betalen het wettelijke collegegeld. Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 bedraagt € 2.314. Dit bedrag kan in 1x worden betaald, maar ook in termijnen. Studenten die in de periode 2023-2024 voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree, betalen in hun 1e jaar de helft van het wettelijke collegegeld.

Als hbo’s en universiteiten zelf de hoogte van het collegegeld bepalen, dan noem je dit instellingscollegegeld. Dit is meestal hoger dan het wettelijk collegegeld. Ook als de student niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld moet het instellingscollegegeld worden betaald.

Studieboeken en wat nog meer nodig is

De kosten voor schoolboeken en wat nog meer nodig is zijn gemiddeld ongeveer € 49 per maand (Nibud Studentenonderzoek 2021, door inflatie kan het bedrag nu hoger zijn). Natuurlijk kan dit per studie flink verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een laptop, excursies of buitenlandse reizen.

Andere kosten

Een uitwonende student heeft meer kosten dan een thuiswonende student. Denk aan huur, telefoon of boodschappen en kleding. Bekijk het overzicht van Nibud met een schatting van deze kosten.

Studiefinanciering

Studenten op het mbo, hbo en universiteit kunnen studiefinanciering aanvragen. Op het mbo kan dat vanaf 18 jaar, de studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag van de student. Het studentenreisproduct kunnen mbo’ers al voor hun 18e krijgen. Voor studenten op het hbo en universiteit gaat de studiefinanciering in zodra ze beginnen met studeren, ook als ze nog geen 18 jaar zijn. Meestal is dit per 1 september.

Er zijn verschillende soorten studiefinanciering, zoals de basisbeurs, aanvullende beurs, lening en het studentenreisproduct. Met de Rekenhulp Studiefinanciering bekijk je wat je kind kan aanvragen.

Uitwonende studenten krijgen meer basisbeurs dan thuiswonende studenten. De basisbeurs wordt een gift als de student mbo 1 of 2 doet. Voor mbo 3 en 4, hbo en een universitaire opleidingen is de basisbeurs een ‘prestatiebeurs’. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar een diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet de student het totale bedrag met rente terugbetalen.

Of de student recht heeft op een aanvullende beurs, hangt af van het inkomen van de ouders. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Ook telt mee hoeveel broers en/of zussen er zijn en of de ouders zelf nog een studieschuld afbetalen. Met de Rekenhulp Studiefinanciering maak je een schatting van de aanvullende beurs. De aanvullende beurs wordt een gift als je kind binnen 10 jaar een diploma haalt.

Collegegeldkrediet

Studenten die een hbo-opleiding of universitaire opleiding volgen kunnen een collegegeldkrediet afsluiten: een lening om hun collegegeld te betalen. De hoogte van het krediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat de student betaalt.

Als het om wettelijk collegegeld gaat, dan kan de student elke maand 1/12 van het collegegeld lenen.

Bij instellingscollegegeld is de hoogte van de lening afhankelijk van de hoogte van dit collegegeld. De student kan niet meer lenen dan 5x het wettelijke collegegeld.

Na de opleiding moet het collegegeldkrediet met rente worden terugbetaald.

Wie betaalt wat?

Van alle ouders draagt 68 procent bij aan de studiekosten. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders. Thuiswonende studenten krijgen gemiddeld € 109 per maand (Nibud Studentenonderzoek 2021, door inflatie kan het bedrag nu hoger zijn).

Bespreek met je kind wie welke kosten betaalt. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Misschien heb je gespaard voor de studie van je kind en wil je alle studiekosten betalen. Vaak blijkt in de de praktijk dat dit toch niet haalbaar is. Je kind kan de studie dan met de studiefinanciering betalen.

Naast de basisbeurs of aanvullende beurs hebben studenten vaak ook een bijbaan. Tot 2019 bestond er een bijverdiengrens. Vanaf 2020 geldt dat een student onbeperkt mag bijverdienen, dit heeft geen invloed op de studiefinanciering.

Gaat je kind lenen bij DUO, dan is ons advies om niet meer te lenen dan nodig. Na de studie moet de lening met rente worden terugbetaald. Als je kind later een huis wil kopen, kan het door de studieschuld misschien minder hypotheek krijgen. De lening wordt niet geregistreerd bij het BKR.

Met de Rekenhulp Studiefinanciering kan je kind een overzicht (begroting) maken van zijn inkomsten en uitgaven. Ook kan hij berekenen hoeveel hij kan lenen en hoeveel hij later moet terugbetalen.

Persoonlijk advies

Wil je dat we met je meedenken over wat je kan bijdragen? Maak een gratis afspraak op ons spreekuur.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort