Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Nestklevers en boemerang kids – gevolgen voor de toeslagen

6 januari 2022

Jongeren blijven steeds langer thuis wonen. Ook komen jongeren steeds vaker opnieuw thuis wonen, na een mislukte relatie of aan het einde van de studententijd. Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagen van ouder en kind. In deze blog ga ik hier verder op in.

Huurtoeslag

Heeft een inwonend kind inkomen, dan heeft dit invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Uw kind wordt door de Belastingdienst gezien als medebewoner. Is uw kind jonger dan 23 jaar? Dan telt alleen het bruto jaarinkomen boven de € 5.110 mee (in 2022). U geeft het totale bruto jaarinkomen van uw kind door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt automatisch rekening met bovenstaande vrijstelling. Krijgt u maandelijks minder huurtoeslag door inkomsten van uw kind? U kunt uw kind vragen om een financiële bijdrage aan de huishouding.

Toeslagpartner

Wanneer u en uw kind allebei ouder zijn dan 27 jaar kan het zijn dat de Belastingdienst jullie ziet als toeslagpartner. Bijvoorbeeld wanneer er van één van jullie ook een minderjarig kind op het adres woont. Het inkomen van uw kind heeft dan niet alleen invloed op de huurtoeslag, maar op al uw toeslagen van de Belastingdienst. Omgekeerd wordt uw inkomen volledig meegenomen in de berekening van alle toeslagen van uw kind. U krijgt gezamenlijk recht op zorgtoeslag en dit wordt uitbetaald aan één van jullie beiden.

Is uw kind jonger dan 27 jaar? Dan is uw kind nooit uw toeslagpartner.  Het inkomen van uw kind heeft dan geen invloed op de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag, wel op de huurtoeslag.

Kindgebonden budget

Het hebben van een toeslagpartner heeft grote gevolgen voor het kindgebonden budget. Als alleenstaande ontvang je immers een veel hoger bedrag aan kindgebonden budget dan wanneer je een toeslagpartner hebt. Een alleenstaande met een kind van 7 jaar oud en een bruto jaarinkomen van € 22.000 ontvangt in 2022 een bedrag van € 375,- per maand aan kindgebonden budget. Wanneer deze alleenstaande een toeslagpartner heeft wordt dit bedrag € 101,- per maand. In dit voorbeeld heeft de toeslagpartner geen inkomen. Hoe hoger het inkomen van de toeslagpartner, hoe minder kindgebonden budget er uitbetaald wordt.

En verder

Tot slot wil ik u meegeven om goede afspraken te maken met elkaar. Kostgeld vragen is heel normaal en een goede voorbereiding op het zelfstandige leven. Voor meer informatie over kostgeld en andere mogelijke gevolgen van iemand in huis nemen verwijs ik u naar onze blog: ‘ik wil iemand in huis nemen, kan dat zomaar?’.

Wilt u over dit onderwerp nog eens doorpraten met een deskundige? Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze spreekuren.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort