Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Nestklevers en boemerang kids – gevolgen voor de toeslagen

21 april 2023

Jongeren blijven steeds langer thuis wonen. Ook komen jongeren steeds vaker opnieuw thuis wonen, na een mislukte relatie of aan het einde van de studententijd. Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagen van ouder en kind. In deze blog ga ik hier verder op in.

Huurtoeslag

Heb je een inwonend kind met inkomen, dan heeft dit invloed op de hoogte van jouw huurtoeslag. Jouw kind wordt door de Belastingdienst gezien als medebewoner. Is jouw kind jonger dan 23 jaar? Dan telt alleen het bruto jaarinkomen boven de € 5.432 mee (in 2023). Je geeft het totale bruto jaarinkomen van jouw kind door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt automatisch rekening met bovenstaande vrijstelling. Krijg je maandelijks minder huurtoeslag door inkomsten van jouw kind? Je kan jouw kind vragen om een financiële bijdrage aan de huishouding.

Toeslagpartner

Wanneer zowel jij als jouw kind ouder zijn dan 27 jaar kan het zijn dat de Belastingdienst jullie ziet als toeslagpartner. Bijvoorbeeld wanneer er van één van jullie ook een minderjarig kind op het adres woont. Het inkomen van jouw kind heeft dan niet alleen invloed op de huurtoeslag, maar op al jouw toeslagen van de Belastingdienst. Omgekeerd wordt jouw inkomen volledig meegenomen in de berekening van alle toeslagen van jouw kind. Jullie krijgen gezamenlijk recht op zorgtoeslag en dit wordt uitbetaald aan één van jullie beiden.

Is jouw kind jonger dan 27 jaar? Dan is jouw kind nooit jouw toeslagpartner.  Het inkomen van jouw kind heeft dan geen invloed op de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag, wel op de huurtoeslag.

Kindgebonden budget

Het hebben van een toeslagpartner heeft grote gevolgen voor het kindgebonden budget. Als alleenstaande ontvang je immers een veel hoger bedrag aan kindgebonden budget dan wanneer je een toeslagpartner hebt. Een alleenstaande met een kind van 7 jaar oud en een bruto jaarinkomen van € 22.000 ontvangt in 2023 een bedrag van € 458,- per maand aan kindgebonden budget. Wanneer deze alleenstaande een toeslagpartner heeft wordt dit bedrag € 137,- per maand. In dit voorbeeld heeft de toeslagpartner geen inkomen. Hoe hoger het inkomen van de toeslagpartner, hoe minder kindgebonden budget er uitbetaald wordt.

En verder

Tot slot wil ik je meegeven om goede afspraken te maken met elkaar. Kostgeld vragen is heel normaal en een goede voorbereiding op het zelfstandige leven. Voor meer informatie over kostgeld en andere mogelijke gevolgen van iemand in huis nemen verwijs ik je naar onze blog: ‘ik wil iemand in huis nemen, kan dat zomaar?’.

Wil je over dit onderwerp nog eens doorpraten met een deskundige? Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze spreekuren.

Download PDF

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort