Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Gevolgen van thuiswonend kind met eigen inkomen

1 februari 2024

Heb je een thuiswonend kind met een eigen inkomen? Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagen van jou en je kind.

Huurtoeslag

Door een inwonend kind met eigen inkomen krijg je mogelijk minder huurtoeslag. De Belastingdienst ziet jouw kind als medebewoner. Het inkomen van je kind telt daardoor mee bij het berekenen van de huurtoeslag.

Is je kind jonger dan 23 jaar? Dan telt de Belastingdienst een deel van het inkomen van je kind niet mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Deze vrijstelling is € 5.970 van het bruto jaarinkomen (in 2024).

Geef het totale jaarinkomen van je kind door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt automatisch rekening met de vrijstelling. Studiefinanciering hoef je niet door te geven, want dit telt niet mee als inkomen.

Krijg je minder huurtoeslag door inkomsten van je kind? Je kan je kind vragen om een bijdrage in de kosten.

Toeslagpartner

Is je kind ouder dan 27 jaar? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst jullie ziet als toeslagpartner. Bijvoorbeeld wanneer er ook een minderjarig kind van één van jullie op het adres woont.

Het inkomen van jouw kind heeft dan niet alleen invloed op de huurtoeslag, maar op alle toeslagen van de Belastingdienst. Jouw inkomen wordt volledig meegenomen in de berekening van alle toeslagen van je kind. Je krijgt samen recht op zorgtoeslag en dit wordt uitbetaald aan één van jullie.

Is je kind jonger dan 27 jaar? Dan is je kind nooit jouw toeslagpartner. Het inkomen van je kind heeft dan geen invloed op de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Het heeft alleen invloed op de huurtoeslag.

Kindgebonden budget

Heb je een toeslagpartner? Dat heeft grote gevolgen voor het kindgebonden budget. Als alleenstaande ontvang je namelijk een veel hoger bedrag aan kindgebonden budget dan wanneer je een toeslagpartner hebt.

Voorbeeld

Een alleenstaande met een kind van 7 jaar en een bruto jaarinkomen van € 22.000 ontvangt een bedrag van € 493 per maand aan kindgebonden budget (in 2024). Heeft deze alleenstaande een toeslagpartner, dan wordt dit bedrag € 203 per maand (in 2024).

In dit voorbeeld heeft de toeslagpartner geen inkomen. Hoe hoger het inkomen van de toeslagpartner, hoe minder kindgebonden budget er uitbetaald wordt.

Bijstand

Woon je samen met een volwassene, dan krijg je te maken met de kostendelersnorm. Omdat je het huis met anderen deelt, gaat de overheid ervan uit dat je kosten lager zijn. Met hoe meer volwassenen je samenwoont, hoe lager je uitkering is.

Jongeren tot 27 jaar tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Er zijn dus geen gevolgen voor je bijstandsuitkering als je thuiswonende kind jonger is dan 27 jaar.

Hogere kosten

Doordat je kind bij je inwoont, gaan de kosten voor je energie en boodschappen omhoog. Ook stijgen de gemeentelijke belastingen als je van een eenpersoonshuishouden naar een meerpersoonshuishouden gaat.

Kostgeld

Mijn advies: maak goede afspraken met je thuiswonende kind. Kostgeld vragen is heel normaal en is ook een goede voorbereiding op het zelfstandige leven.

Persoonlijk advies

Wil je over dit onderwerp nog eens doorpraten met een financieel deskundige? Maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort