Thema: Werkloosheid
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Waarom werken loont

25 februari 2021

“Als ik ga werken, verlies ik mijn recht op toeslagen”. Feit of fabel? Wij horen wel eens in de spreekkamer dat men best wil werken, maar dat men bang is om het recht op regelingen en voorzieningen kwijt te raken. Vaak is dit een reden om de stap naar werk (nog) niet te maken. Dat vinden wij erg jammer, want werken loont! Niet alleen op financieel gebied, maar ook sociaal gezien heeft het voordelen. In deze blog zet ik een aantal voordelen op een rij.

Uitstromen uit bijstand
Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u een baan gevonden? Voor mensen van 27 jaar en ouder die een bijstandsuitkering hebben en uitstromen naar werk, studie of het starten van een eigen bedrijf is er recht op een uitstroompremie. Voorwaarde is dat u minimaal 1 jaar onafgebroken een bijstandsuitkering ontvangen heeft. De bijdrage is maximaal € 450,-. Aanvragen kan via uw klantmanager.

Gaat u parttime werken en behoudt u een deel van uw bijstandsuitkering? Dan mag u de eerste zes maanden 25% van het werkinkomen houden tot maximaal € 220,- per maand. Dit deel wordt niet gekort op uw uitkering. Stel dat u met werken € 500,- per maand verdient, dan wordt een bedrag van € 125,- niet gekort op uw uitkering gedurende zes maanden. Dit bedrag heeft u dus extra te besteden.

Daarnaast is er de actiefpremie voor mensen van 27 jaar en ouder die een bijstandsuitkering ontvangen en daarnaast maatschappelijk actief zijn door parttime werk of vrijwilligerswerk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u minimaal 1 jaar een bijstandsuitkering hebben en u moet het werk al minimaal 1 jaar uitgevoerd hebben. De premie is afhankelijk van het aantal uren dat u per week werkt en is tussen de € 200,- en € 600,- per jaar.

Toeslagen
Het is een fabel dat alleen mensen met een uitkering recht hebben op toeslagen. De toeslagen zijn inkomensafhankelijk en worden berekend aan de hand van een (gezamenlijk) jaarinkomen.

U komt in aanmerking voor zorgtoeslag als:

– Uw bruto jaarinkomen als alleenstaande niet hoger is dan € 31.998 (in 2022)
– Het bruto jaarinkomen van uw meerpersoonshuishouden niet hoger is dan € 40.944,- als u een toeslagpartner heeft (in 2022).

De inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen per 1 januari 2020. Natuurlijk is het wel zo dat boven een bepaald inkomen er geen recht meer is op huurtoeslag.

Als u gaat werken ontstaat er recht op kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is wel dat uw partner ook werkt, studeert of een re-integratietraject volgt. U betaalt altijd een eigen bijdrage. Wanneer u een bijstandsuitkering hebt en een re-integratietraject volgt of parttime werkt, dan kan de gemeente misschien een (gedeelte) van deze eigen bijdrage vergoeden. Deze regeling heet Gemeentetoeslag kinderopvang.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Bent u een alleenstaande ouder of heeft u een werkende partner en is het bruto jaarinkomen uit werk in 2022 meer dan € 5.219,- ? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Uw kind(eren) moet wel jonger zijn dan 12 jaar. Deze heffingskorting kan maximaal € 2.534,- per jaar zijn (2022).

Overige regelingen en voorzieningen
Ook werkenden hebben recht op inkomens aanvullende regelingen en voorzieningen.
Veel regelingen zijn aan te vragen met een inkomen tot 120-150% van de bijstandsnorm. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand, Bijdrage Sport en Cultuur, de Kledingpas, Jeugdfonds Sport- en Cultuur, Leergeld Amersfoort of de collectieve zorgverzekering van gemeente Amersfoort.

In deze blog heb ik u laten zien welke financiële voordelen werken heeft. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat werken het zelfrespect vergroot. Wie werkt, voelt zich meer gewaardeerd en gerespecteerd. Daarnaast vergroot het je sociale netwerk en draagt het bij aan de mentale ontwikkeling.

Wilt u weten wat werken u oplevert? Maak een gratis afspraak bij het Geldloket. Wij denken graag met u mee.

Laatste update: 4 april 2022
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort