Thema: Uit elkaar
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Pensioen verdelen bij scheiding

11 december 2023

Als je gaat scheiden, moet je samen met je ex-partner beslissen hoe jullie het pensioen verdelen. Jullie kunnen het pensioen verdelen zoals dat in de wet staat. Als jullie getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden, dan geldt wat jullie in de voorwaarden hebben afgesproken. Ook kunnen jullie samen nieuwe afspraken maken en vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Ouderdomspensioen

Het pensioen dat jullie gaan verdelen, is het ouderdomspensioen. Dit is het pensioen dat je hebt opgebouwd via je werkgever. Je krijgt dit als je ex-partner (die het pensioen opbouwde) met pensioen gaat. Je ex-partner krijgt het als jij met pensioen gaat.

Wet verevening pensioen bij scheiding

De regels over de verdeling van het ouderdomspensioen staan in de Wet verevening pensioen bij scheiding. Deze wet bepaalt hoe het pensioen verdeeld wordt bij een scheiding als er geen andere afspraken zijn gemaakt. In de wet staat dat je allebei recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen van de ex-partner dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Huwelijkse voorwaarden

Als je bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, heb je samen afspraken gemaakt. De huwelijkse voorwaarden hebben voorrang op wat er in de wet staat.

Echtscheidingsconvenant

Jullie kunnen ook samen andere afspraken maken. De nieuwe afspraken leggen jullie vast in het echtscheidingsconvenant.

Uitbetaling

De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen direct uit aan beide ex-partners. Dit gebeurt op het moment dat de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dus ook als de andere ex-partner pas later met pensioen gaat.

Conversie

Jullie kunnen ook kiezen voor conversie. Als je kiest voor conversie, hoef je niets meer met je ex-partner te regelen. Dat doet de pensioenuitvoerder. Het ouderdomspensioen dat jullie opbouwden tijdens het huwelijk wordt in twee delen geknipt. Een deel voor jou en een deel voor je ex-partner.

Jouw recht op het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen. Hierdoor kan je je eigen keuzes maken over je pensioen. Je kan bijvoorbeeld zelf kiezen wanneer je jouw pensioendeel in laat gaan. Alle pensioenzaken worden direct met jou geregeld.

Ook jouw ex-partner krijgt een eigen recht op ouderdomspensioen en kan zelf keuzes maken over het eigen pensioendeel.

Nadelen van conversie

Conversie heeft ook nadelen. Als je ex-partner overlijdt, dan krijg je dat deel van het pensioen niet meer terug. Ook het partnerpensioen komt niet meer beschikbaar voor een nieuwe partner.

Als jij overlijdt, dan krijgt je ex-partner dat deel van het pensioen niet meer terug. Ook het partnerpensioen komt niet meer beschikbaar voor de nieuwe partner van je ex.

Heeft je ex-partner geen betaald werk en is die afhankelijk van alimentatie? Als jij overlijdt voordat je ex-partner met pensioen gaat, dan zit je ex-partner tot de pensioendatum zonder inkomen. Want de alimentatie stopt als je komt te overlijden. En het bijzonder partnerpensioen is door de conversie in het ouderdomspensioen opgenomen.

Op tijd doorgeven

Geef de scheiding binnen 2 jaar door aan de pensioenuitvoerder. Gebruik daarvoor het mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Geef je de scheiding te laat door, dan moeten jij en je ex-partner zelf een deel van het pensioen overmaken als jullie de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Afzien van pensioenrechten

Jullie kunnen ook afzien van de pensioenrechten. Dit kan handig zijn als de waarde van het pensioen van jullie allebei ongeveer gelijk is. Jullie moeten het daar wel over eens zijn. Dit kunnen jullie vastleggen in het echtscheidingsconvenant en doorgeven aan de pensioenuitvoerder.

Persoonlijk advies

Wil je dat we met je meekijken en inzichtelijk maken hoe jouw financiën er uitzien als je pensioen ontvangt en stort aan je ex-partner? Maak dan bij ons een gratis afspraak.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Kathy Rijnders

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort