Thema: Uit elkaar
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Woning verkopen bij echtscheiding: doe het niet op stel en sprong

10 mei 2023

Wie gaat scheiden krijgt veel op zich af. Alles wat partners met elkaar deelden, moet verdeeld worden. Emoties komen los. Zie dan het hoofd maar eens koel te houden en geen overhaaste beslissingen te nemen. Het is een begrijpelijke gedachte om zo snel mogelijk de gezamenlijke woning te verkopen, maar dat is zeker niet verplicht of raadzaam.

Een periode van echtscheiding is al zo complex. Natuurlijk: voor het gevoel willen echtparen die gaan scheiden de woning zo snel mogelijk kwijt, anders blijven ze aan elkaar verbonden. Maar stel dat gerust even uit. De echtscheidingsprocedure wordt er niet door vertraagd. Vroeg of laat moet er wel wat gebeuren met de over- of onderwaarde van de woning, maar laat vooral de opties eerst even indalen.

Optie 1
Eén van de partners neemt de hypotheek over. Hij of zij verrekent de over- of onderwaarde in de boedelscheiding en koopt daarmee de ander uit of ontvangt een deel van de onderwaarde van de ander. In deze tijd komt overwaarde weer meer voor door de aantrekkende huizenmarkt. Maar dit is natuurlijk tijdsgebonden. Wie de woning overneemt, moet van tevoren goed nagaan of hij of zij de woonlasten kan dragen.

Optie 2
De woning (nog) niet verkopen. Vooral in het geval van een hoge onderwaarde kiezen scheidende echtparen voor uitstel. Dit heeft consequenties – denk aan de verdeling van de woonlasten, de kosten voor onderhoud van de woning en de (mogelijk negatieve) waardeontwikkeling van de woning. Het voordeel is dat jullie de huidige restschuld niet meteen hoeft te betalen. Laat het uitstel van de verkoop van de woning vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Spreek daarin een termijn af: wanneer nemen we de beslissing om het huis wel of niet te verkopen? Zeker vanuit financieel oogpunt is deze optie het overwegen waard. Ook fijn: als je de keuze uitstelt levert dat rust op. Als je de keuze nu al moet maken, levert dat misschien stress op.

Optie 3
De woning verkopen. De over- of onderwaarde wordt gesplitst tussen de partners, als zij samen voor een evenredig deel eigenaar van de woning zijn. In het geval van onderwaarde: vraag je af of je de restschuld kunt betalen. Want dat is wat er dan van je verwacht wordt. In het geval van overwaarde: het huis wordt verkocht en ieder gaat zijn eigen weg. Besef wel dat het in deze tijd snel kan gaan. En dan moeten jullie zelf nog een woning zien te vinden. In de regio Amersfoort is het niet makkelijk om een goedkoop, tijdelijk huurhuis te vinden. En misschien zijn jullie verdere inkomsten nog niet toereikend. Het geld dat jullie meekrijgen dankzij de overwaarde, kan dus ook snel weer verdampen.

Mijn advies

Ga niet over één nacht ijs met de verkoop van jullie woning. Doe het niet op stel en sprong. Een echtscheiding is al ingewikkeld genoeg. Laat je goed informeren, onderzoek de mogelijkheden en leg dan de keuze vast.

Samen met een ervaren adviseur uw mogelijkheden onderzoeken? Maak een afspraak bij Geldloket. Wij denken graag met je mee.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Geralda Nanninga

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort