Thema: Uit elkaar
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Gevolgen van co-ouderschap voor je financiën

10 augustus 2023

Jij en je ex kiezen voor co-ouderschap. Jullie kinderen zijn straks ongeveer evenveel bij jou als bij de andere ouder en jullie verdelen de kosten. Wat zijn de gevolgen voor de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat ervan uit dat jullie kind bij het huishouden van beide ouders hoort. Elke co-ouder heeft recht op de helft van de kinderbijslag.

Hebben jullie één kind? Spreek samen af aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. Deze ouder verdeelt het geld tussen jullie. Je kan de SVB ook vragen om jullie allebei een deel van de kinderbijslag uit te betalen.

Hebben jullie meerdere kinderen? Dan kan je samen beslissen wie van jullie voor welk kind de kinderbijslag aanvraagt.

Hebben jullie niet met elkaar afgesproken wie de kinderbijslag ontvangt? En heeft de rechter hier ook niets over gezegd? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Kindgebonden budget

De Belastingdienst ziet jullie als co-ouders wanneer jullie de dagelijkse opvang en opvoeding van jullie kind ongeveer gelijk verdelen volgens een vast patroon. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: je kind is minstens drie dagen per week bij jou en minstens drie bij de andere ouder. Of je kind woont de ene week bij jou en de andere week bij de andere ouder.

De SVB geeft door aan de Belastingdienst welke ouder de kinderbijslag heeft aangevraagd. Het kindgebonden budget wordt op de rekening gestort van de ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd.

Het is dus de moeite waard om te kijken welke ouder het meeste kindgebonden budget kan ontvangen. Want hoe lager het inkomen, hoe meer kindgebonden budget jullie krijgen. Ook krijgen alleenstaande ouders meer dan ouders die samenwonen.

Huurtoeslag

Jullie kunnen allebei huurtoeslag aanvragen. Of je kind op jouw adres of op het adres van je ex staat ingeschreven, maakt niet uit. Jullie allebei mogen het kind als medebewoner meetellen, dan krijg je misschien meer huurtoeslag.

De Belastingdienst vraagt jullie dan om in een brief door te geven dat jullie co-ouders zijn. Zet in de brief op welke dagen van de week het kind bij jou is, en op welke dagen bij je ex. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend zijn. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Je kan allebei kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maakt niet uit of het kind op jouw adres of op het adres van je ex staat ingeschreven. Het maximaal aantal opvanguren waar jullie samen kinderopvangtoeslag voor kunnen krijgen is 230 uur per kind per maand.

Je geeft de nieuwe opvanguren door aan de Belastingdienst. Dat zijn de uren die je na de scheiding zelf betaalt. Via een brief geven jullie door aan de Belastingdienst dat jullie co-ouders zijn. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief op de website van de Belastingdienst.

Ook hier geldt: hoe lager je inkomen, hoe meer toeslag je krijgt. Bekijk de inkomenstabel op de website van de Rijksoverheid om te zien welke percentage je vergoed krijgt met jouw inkomen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als je een kind hebt en werkt, kan je de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aanvragen bij de Belastingdienst. Dat doe je door Aangifte Inkomensbelasting te doen. De Belastingdienst past zelf de korting toe als je er recht op hebt. Vraag een voorlopige aanslag aan als je de korting alvast maandelijks wil ontvangen.

Hoeveel korting je krijgt, hangt af van de hoogte van je inkomen.

Voorwaarden

  • Je kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar. Bekijk op de website van Belastingdienst per aangifte jaar na welke datum je kind geboren moet zijn om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
  • Je kind staat ten minste 6 maanden in één kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres. Bekijk de uitleg en voorbeelden op de website van de Belastingdienst.
  • Je arbeidsinkomen is hoger dan vanaf € 5.548 (2023). Bekijk vorige jaren in de tabel op de website van de Belastingdienst.
  • Je hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of je hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én je hebt een lager arbeidsinkomen dan je fiscale partner.

Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt dat je co-ouders bent als je met je ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van je minderjarige kind ongeveer gelijk te verdelen en je kind bij je ex staat ingeschreven.

Tip: op de website van de Belastingdienst staat welke wijzigingen je moet doorgeven als jullie uit elkaar gaan. Ook staat er per toeslag wat je moet regelen als je kiest voor co-ouderschap.

Persoonlijk advies

Wil je dat we op een rij zetten hoe jouw geldzaken er straks bij co-ouderschap uitzien? Maak dan vandaag nog een gratis afspraak bij Geldloket.

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Kathy Rijnders

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort