Thema: Eigen onderneming
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Een uitkering voor ondernemers: de Bbz-uitkering

15 februari 2024

Schulden zijn zeker niet altijd het einde van je onderneming. Een Bbz-uitkering voor ondernemers kan een oplossing zijn om tijdelijk in je levensonderhoud te voorzien. Laat onze consulenten voor je controleren of je in aanmerking komt. Onze consulenten denken graag met je mee en helpen je om oplossingen te vinden.

Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz)

Het kan gebeuren dat je als ondernemer je kosten voor levensonderhoud niet meer kan betalen of dat je schulden hebt. In zulke situaties is het belangrijk om iemand te hebben die met je meedenkt en je begeleidt.

Eén van de eerste stappen die de consulenten van het Geldloket kunnen nemen, is kijken of je in aanmerking komt voor de Bbz-uitkering. De Bbz is een vangnet dat je inkomen aanvult tot het bijstandsniveau. Deze uitkering krijg je van de gemeente en is in eerste instantie een renteloze lening. Achteraf beoordeelt de gemeente of jouw bedrijf winstgevend is. Met deze informatie bepaalt de gemeente of je de uitkering helemaal of voor een deel moet terugbetalen.

De duur van de Bbz-uitkering is maximaal één jaar. Zijn je inkomsten daarna nog niet voldoende? Alleen als dat komt door tijdelijke problemen die niets met je bedrijf te maken hebben, kan de uitkering met maximaal twee jaar worden verlengd. Bijvoorbeeld: door ziekte.

Voorwaarden

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je bent fulltime ondernemer. Dat betekent dat je meer dan 23,5 uur per week actief bent in je eigen bedrijf.
  • Voor je levensonderhoud ben je afhankelijk van het inkomen uit je bedrijf. Je hebt dus geen ander inkomen (zoals inkomen van je partner), waardoor je totale inkomen hoger is of gelijk aan het sociaal minimum. (uitleg hieronder)
  • Je bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat betekent dat je op korte termijn weer zelf in je levensonderhoud kan voorzien.
  • De bedrijfsadministratie is bijgewerkt en beschikbaar.

Sociaal minimum

Dit is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven. Het is gelijk aan de bijstandsnormen. Die zijn per 1 januari 2024: € 1.354,47 (alleenstaanden) en € 1.835,70 (echtpaar of samenwonenden). De bedragen zijn netto per maand exclusief vakantiegeld.

Bbz-check en verwijzing

Onze consulenten kunnen voor je controleren of je in aanmerking komt voor de Bbz. Maak je geen zorgen als je er niet voor in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende ondernemingsvormen. De consulent verwijst je naar de juiste organisatie met kennis van de ondernemingsvorm van jouw bedrijf.

Download PDF

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort