Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: financiële hulp voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden

9 juni 2020

De overheid heeft een pakket aan maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Maar wat biedt de lokale overheid u? Waar kunt u als ondernemer uit Amersfoort of Leusden terecht voor hulp? In deze blog vertel ik u hierover meer.

Ik ga eerst in op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en daarna vertel ik over de overige lokale maatregelen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Als uw omzet door de coronacrisis daalt, kan het zijn dat u in de problemen komt met het betalen van de maandelijkse vaste lasten.

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, de bijstandsuitkering voor zelfstandig ondernemers, is tijdelijk vervangen door de Tozo (Tozo 1 en 2) om ondernemers extra te ondersteunen.

De regeling biedt het volgende:

 • Een inkomensondersteuning waarmee u uw privé inkomen kunt aanvullen tot het sociaal minimum. De ondersteuning is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had omdat u niet aan de voorwaarden voldeed.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, met een looptijd van maximaal 3 jaar (rente 2%). Deze lening moet wel worden terugbetaald, maar u hoeft de lening tot januari 2021 niet af te lossen.

Tozo 1

Tozo 1 kon worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020. Voor de inkomensondersteuning gold dat deze kon worden aangevraagd voor maximaal 3 aaneengesloten maanden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. Bij de aanvraag werd niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf, het inkomen van huisgenoten of uw vermogen.

Tozo 2

De Tozo is per 1 juni verlengd, de verlengde regeling heet Tozo 2.

 • U kunt Tozo 2 aanvragen wanneer u voor het eerst inkomensondersteuning nodig heeft of omdat u een verlenging wilt aansluitend op Tozo 1. De inkomensondersteuning op basis van Tozo 2 geldt voor maximaal 4 maanden (juni, juli, augustus en september) en kan met terugwerkende kracht worden verleend tot 1 juni 2020. Een belangrijk verschil met Tozo 1 is dat het inkomen van uw partner nu meetelt. Indien uw gezamenlijke inkomen hoger is dan € 1.503,31 netto per maand (inclusief vakantiegeld), heeft u geen recht op de inkomensondersteuning. Er wordt net zoals bij Tozo 1 niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf of uw vermogen.
 • Het blijft vanaf 1 juni mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. U kunt op grond van Tozo 1 en 2 in totaal € 10.157 lenen. U kunt de lening op grond van Tozo 2 aanvragen indien u nog niet eerder een lening ontving, of wanneer uw eerdere lening lager was dan €10.157. Nieuw is dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening.

Aanvragen

Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni 2020 tot met 30 september 2020 aanvragen. De gemeente streeft ernaar om aanvragen binnen 4 weken te beoordelen.

Als u niet eerder Tozo heeft aangevraagd (inkomensondersteuning of bedrijfslening), dan kunt u voor de aanvraag gebruik maken van dit formulier.

U heeft voor de aanvraag de volgende gegevens nodig:

 • een uittreksel handelsregister, dit uittreksel kunt u aanvragen bij de Kamer van Koophandel;
 • een recent bankafschrift van uw privérekening;
 • actuele inkomensgegevens van u en uw eventuele partner;
 • indien u een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt, dient u hiervoor een financiële onderbouwing bij te voegen.

Als u voor de tweede keer Tozo aanvraagt (u ontvangt Tozo 1), kunt u dit doen via dit formulier. Verlenging van de inkomensondersteuning vraagt u aan wanneer uw eerste Tozo inkomensondersteuning is afgelopen.

U heeft voor de aanvraag de volgende gegevens nodig:

 • actuele inkomensgegevens van u en uw eventuele partner;
 • indien u een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt, dient u hiervoor een financiële onderbouwing bij te voegen.

Voor zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd en ondernemers met een bedrijf in het buitenland geldt een afwijkende procedure. Zij kunnen via mailingtozo@amersfoort.nl een verzoek doen en ontvangen vervolgens per mail een aanvraagformulier in pdf.

Op de website van de gemeente vindt u complete informatie over het aanvragen van Tozo, onder andere ook zaken die van belang zijn na uw aanvraag.

Let op:

 • AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers komen alleen in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal, niet voor inkomensondersteuning.
 • Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland komen alleen in aanmerking voor inkomensondersteuning en niet voor een bedrijfskrediet. De aanvraag voor inkomensondersteuning moet worden gedaan in de gemeente waar de ondernemer woont.  Voor financiële ondersteuning van het bedrijf zijn deze ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.
 • Zelfstandig ondernemers die in het buitenland wonen maar een bedrijf hebben in Nederland komen alleen in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal. De aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente Maastricht.
 • Indien u als zzp’er niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, voldoet u niet aan de voorwaarden van deze regeling. Indien uw (gezins)inkomen onder de bijstandsnorm komt te liggen, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie over de Tozo en een overzicht van alle voorwaarden vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Overige lokale maatregelen

Hieronder een overzicht van de overige lokale maatregelen.

Uitstel betaling huur

Als u een pand huurt van de gemeente Amersfoort en u heeft problemen met het op tijd betalen van de huurtermijnen, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Er bestond al de mogelijkheid voor uitstel, voor de periode april, mei en juni. Deze periode is verlengd met 3 maanden (juli, augustus en september).  U kunt het uitstel aanvragen door een e-mail te sturen naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl. De gemeente treft met u later dit jaar een nieuwe betalingsregeling. Uitzondering hierop zijn huurders van sportparken en sportgebouwen. De gemeente en SRO maken hierover specifieke afspraken met deze huurders.

Betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen

Indien u de gemeentelijke belastingen momenteel niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. De betaling kan worden verspreid over 8 maanden. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan belastingen@amersfoort.nl.

Vermeld in de e-mail uw aanslagnummer en dat u de betalingsregeling aanvraagt in verband met het coronavirus.

Uitstel aanslagen reclamebelastingen en precariobelasting

De aanslagen reclamebelasting voor ondernemers in de binnenstad, Euterpeplein en Neptunusplein worden pas in september verzonden.

De aanslagen precariobelasting van terrassen en uitstallingen worden ook pas in september verzonden.

Uitstel van betaling waterschapsheffing

De waterschapsheffing wordt in Amersfoort en Leusden geïncasseerd door GBLT. Als u de aanslag waterschapsheffing niet kunt betalen, kunt u bij GBLT uitstel van betaling aanvragen. U krijgt standaard uitstel tot en met 31 augustus 2020. Als u de aanslag in termijnen betaalt, dan stopt dit. Na 31 augustus wordt het aantal termijnen verlengd met de niet-betaalde termijnen.

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van GBLT.

Lagere invorderingsrente

Als u te laat betaalt, brengen de gemeente en GBLT invorderingsrente in rekening. Zij verlagen deze rente van 4% naar 0,01%. Dit sluit aan bij het rijksbeleid.

Lees ook onze blog Coronacrisis: dit zijn de steunmaatregelen voor ondernemers, voor een overzicht van alle maatregelen uit het noodpakket van de overheid.

Horeca omvormen tot winkel

Als u een horecabedrijf heeft met Drank- en Horecawetvergunning dan kunt u wellicht uw bedrijf tijdelijk ombouwen tot winkel. De voorwaarden die hiervoor gelden staan vermeld op de website van de gemeente. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan horeca@amersfoort.nl met als onderwerp ‘detailhandel in horeca’. Geef in uw bericht een korte beschrijving van uw plan (waar zal verkoop plaatsvinden, wat gaat u verkopen, etc.).

 

Vindt u het prettig om uw persoonlijke situatie door te spreken? Maak dan vandaag nog een telefonische afspraak met het Geldloket. Of stel uw vraag via de chat of e-mail. Het Geldloket staat ook nu voor u klaar.

 

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort