Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: financiële hulp voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden

1 juli 2021

Ondernemers uit Amersfoort en Leusden kunnen bij de gemeente Amersfoort terecht voor het aanvragen van de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Bekijk welke lokale ondersteuning er nog meer mogelijk is tijdens de coronacrisis.

Lokale ondersteuning voor ondernemers:

 

Maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee!

Maak direct een afspraak

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Als uw omzet door de coronacrisis daalt, dan lukt het misschien niet om uw maandelijkse vaste lasten te betalen. Kijk dan eens naar de Tozo. Deze regeling biedt inkomensondersteuning aan zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in de financiële moeilijkheden zijn gekomen.

De Tozo bestaat uit:

  • Inkomensondersteuning
  • Lening voor bedrijfskapitaal

Inkomensondersteuning

De gemeente vult uw privéinkomen aan tot het sociaal minimum. Dat is €1.075,44 netto per maand als u alleen woont en €1.536,34 netto per maand wanneer u getrouwd bent of samenwoont. Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf of naar uw vermogen, wel naar het inkomen  van uw partner.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft. De looptijd is maximaal 3 jaar, tegen 2 procent rente. U kunt op grond van Tozo-1, -2, -3 en -4 in totaal € 10.157 lenen. Deze lening moet u terugbetalen. U moet vanaf 1 januari 2022 beginnen met terugbetalen en u heeft hiervoor 5 jaar de tijd, gerekend vanaf het moment van ontvangst van de lening.

U komt alleen in aanmerking voor de lening als er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen (voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt). De gemeente kijkt niet naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Looptijd van de Tozo

Tozo 5 is aan te vragen van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als de Tozo-regeling stopt, blijven de mogelijkheden van de Bbz bestaan.

Aanvragen van Tozo

Tozo 5 levensonderhoud kan worden aangevraagd vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021. De uitkering kan voor maximaal 3 maanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend. Na 30 september 2021 is géén aanvraag voor een uitkering levensonderhoud in het kader van Tozo-5 meer mogelijk.

Tozo 5 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, maar niet eerder dan 1 juli 2021. De uitkering van Tozo-5 levensonderhoud kan dus niet met terugwerkende kracht over de maand maart – looptijd Tozo-3 – worden aangevraagd.

Als u op grond van Tozo 4 een uitkering ontving en de einddatum van deze uitkering is korter dan drie maanden geleden, dan kunt u Tozo 5 inkomensondersteuning aanvragen met het verkorte formulier ‘aanvraag verlenging Tozo’.

Bekijk informatie over het aanvragen van Tozo 5 op de website van de gemeente Amersfoort.

Bekijk informatie over de voorwaarden van Tozo 5 op de website van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw vaste woonlasten niet meer kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor de TONK. Om in aanmerking te komen voor de TONK moet er sprake zijn van een terugval van inkomen van minimaal 25% tussen januari 2020 en heden. De tegemoetkoming ziet op de kosten van hypotheekrente, huur, gas, licht en water.

De hoogte van de TONK is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen en woonlasten. De regeling loopt van 1 januari tot 30 september 2021. U kunt de TONK ook met terugwerkende kracht aanvragen. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in juni 2021 aan? Dan kan hij ingaan op 1 januari 2021.

Bekijk informatie over het aanvragen van de TONK op de website van de gemeente Amersfoort.

Uitstel betaling huur

Culturele instellingen, horeca en SRO (met betrekking tot sportgebouwen) kunnen voor het eerste kwartaal van 2021 opnieuw uitstel van huurbetaling aanvragen. Deze mogelijkheid wordt per sector afgebouwd, afhankelijk van de versoepelingen van de landelijke maatregelen. Zodra een sector weer open mag, stopt de mogelijkheid de huurbetaling uit te stellen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl

Gemeentelijke belasting steunmaatregelen

De gemeente komt ondernemers tegemoet die moeite hebben met het betalen van de gemeentelijke belastingen.

Betalingsregeling

Als u de gemeentelijke belastingen momenteel niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. De betaling kan worden verspreid over 8 maanden. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan belastingen@amersfoort.nl. Vermeld in de e-mail uw aanslagnummer en dat u de betalingsregeling aanvraagt in verband met het coronavirus.

Aanslagen precariobelasting

Om horecaondernemers met een terras tegemoet te komen is voor 2020 en 2021 een speciale regeling van kracht. U vindt deze regeling op de website van de gemeente.  Naar verwachting worden de aanslagen in het voorjaar van 2022 verzonden.

Lagere invorderingsrente

Als u te laat betaalt, brengt de gemeente invorderingsrente in rekening. Zij verlagen deze rente van 4% naar 0,01%.

Horeca omvormen tot winkel

Als u een horecabedrijf heeft met Drank- en Horecawetvergunning dan kunt u wellicht uw bedrijf tijdelijk ombouwen tot winkel. De voorwaarden hiervoor staan op de website van gemeente Amersfoort. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan horeca@amersfoort.nl met als onderwerp ‘detailhandel in horeca’. Geef in uw bericht een korte beschrijving van uw plan.

Uitstel van betaling waterschapsheffing

De waterschapsheffing wordt in Amersfoort en Leusden geïncasseerd door GBLT. Als u de aanslag waterschapsheffing niet kunt betalen, kon u bij GBLT uitstel van betaling aanvragen tot en met 31 augustus 2020. Neem contact op met het GBLT als u financiële problemen heeft door de gevolgen van het coronavirus. Ze zoeken dan samen met u naar passende betaalafspraken.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Voor veel ondernemers geldt dat de coronacrisis gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering. Soms is het beter om niet te blijven doorploeteren, maar uit te kijken naar een baan in loondienst. In het tweede steunpakket bood de overheid ondernemers een kosteloos adviestraject aan bij een loopbaanadviseur. Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze regeling ‘NL leert door’.

Wel kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Regio Amersfoort voor een advies. Het Leerwerkloket geeft informatie over passende leerwerktrajecten, opleidingen en financieringsmogelijkheden en kan u naar zo’n traject bemiddelen. U kunt contact opnemen met het Leerwerkloket door een mail te sturen naar: info@leerwerkmail.nl.

 

Bent u ondernemer en woonachtig in Amersfoort, Leusden, Baarn, Bunschoten, Soest, Nijkerk of Woudenberg, dan kunt u gratis bij Geldloket terecht. Met onze kennis op het gebied van financiën, sociale voorzieningen en regelgeving zijn wij u graag van dienst.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort