Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: financiële hulp voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden

17 november 2020

Ondernemers uit Amersfoort en Leusden kunnen bij de gemeente Amersfoort terecht voor het aanvragen van de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bekijk welke lokale ondersteuning er nog meer mogelijk is tijdens de coronacrisis.

Lokale ondersteuning voor ondernemers:

Maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Als uw omzet door de coronacrisis daalt, dan lukt het misschien niet om uw maandelijkse vaste lasten te betalen. Kijk dan eens naar de Tozo. Deze regeling biedt inkomensondersteuning aan zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in de financiële moeilijkheden zijn gekomen. Tozo 3 loopt van 1 oktober tot 1 april 2021.

Tozo 3 bestaat uit:

  • Inkomensondersteuning
  • Lening voor bedrijfskapitaal

Inkomensondersteuning

De gemeente vult uw privéinkomen aan tot het sociaal minimum. Dat is € 1.050 netto per maand als u alleen woont en € 1.500 netto per maand wanneer u getrouwd bent of samenwoont. Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf of naar uw vermogen, wel naar het inkomen  van uw partner.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft. De looptijd is maximaal 3 jaar, tegen 2 procent rente. U kunt op grond van Tozo 1, 2 en 3 in totaal € 10.157 lenen. Deze lening moet u terugbetalen. De aflossing gaat in op 1 januari 2021.

Wordt de lening na 1 januari 2021 verstrekt, dan begint u met aflossen in de maand die volgt op de maand waarin u de lening kreeg.  U komt alleen in aanmerking voor de lening als er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen (voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt). De gemeente kijkt niet naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Looptijd van de Tozo

Op dit moment is Tozo 3 van kracht, de opvolger van Tozo 1 en 2. Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 loopt Tozo 4. Dat is de laatste Tozo-regeling. Over de voorwaarden van Tozo 4 wordt begin 2021 meer bekend.

Zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als de Tozo-regeling stopt, blijven de mogelijkheden van de Bbz bestaan.

Aanvragen van Tozo 3

Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag doen, ook als u al Tozo 1 en/of 2 heeft ontvangen. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen op de website van de gemeente Amersfoort.

In de maanden oktober en november 2020 kunt u Tozo 3 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober aanvragen. Vanaf 1 december kunt u de uitkering niet meer met terugwerkende kracht aanvragen over maanden die voorbij zijn. U kunt de uitkering dan alleen nog aanvragen per 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Bekijk informatie over het aanvragen van Tozo 3 op de website van de gemeente Amersfoort.

Bekijk informatie over de voorwaarden van Tozo 3 op de website van de Kamer van Koophandel.

Uitstel betaling huur

Culturele instellingen, horeca en SRO (met betrekking tot de sportgebouwen) kunnen voor de maanden oktober tot en met december 2020 opnieuw uitstel van huurbetaling aanvragen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl.

Gemeentelijke belasting steunmaatregelen

De gemeente komt ondernemers tegemoet die moeite hebben met het betalen van de gemeentelijke belastingen.

Betalingsregeling

Als u de gemeentelijke belastingen momenteel niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. De betaling kan worden verspreid over 8 maanden. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan belastingen@amersfoort.nl. Vermeld in de e-mail uw aanslagnummer en dat u de betalingsregeling aanvraagt in verband met het coronavirus.

Lagere invorderingsrente

Als u te laat betaalt, brengt de gemeente invorderingsrente in rekening. Zij verlagen deze rente van 4% naar 0,01%.

Horeca omvormen tot winkel

Als u een horecabedrijf heeft met Drank- en Horecawetvergunning dan kunt u wellicht uw bedrijf tijdelijk ombouwen tot winkel. De voorwaarden hiervoor staan op de website van gemeente Amersfoort. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan horeca@amersfoort.nl met als onderwerp ‘detailhandel in horeca’. Geef in uw bericht een korte beschrijving van uw plan.

Uitstel van betaling waterschapsheffing

De waterschapsheffing wordt in Amersfoort en Leusden geïncasseerd door GBLT. Als u de aanslag waterschapsheffing niet kunt betalen, kon u bij GBLT uitstel van betaling aanvragen tot en met 31 augustus 2020. Neem contact op met het GBLT als u financiële problemen heeft door de gevolgen van het coronavirus. Ze zoeken dan samen met u naar passende betaalafspraken.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Ondernemers die Tozo 3 ontvangen, kunnen vanaf 1 januari 2020 coaching, advies, bij- of omscholing en hulp bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt krijgen. Deze extra steun wordt beschikbaar gemaakt door de gemeente en kan nu nog niet worden aangevraagd.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort