Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: financiële hulp voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden

8 februari 2021

Ondernemers uit Amersfoort en Leusden kunnen bij de gemeente Amersfoort terecht voor het aanvragen van de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bekijk welke lokale ondersteuning er nog meer mogelijk is tijdens de coronacrisis.

Lokale ondersteuning voor ondernemers:

Maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Als uw omzet door de coronacrisis daalt, dan lukt het misschien niet om uw maandelijkse vaste lasten te betalen. Kijk dan eens naar de Tozo. Deze regeling biedt inkomensondersteuning aan zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in de financiële moeilijkheden zijn gekomen.

De Tozo bestaat uit:

  • Inkomensondersteuning
  • Lening voor bedrijfskapitaal

Inkomensondersteuning

De gemeente vult uw privéinkomen aan tot het sociaal minimum. Dat is € 1.050 netto per maand als u alleen woont en € 1.500 netto per maand wanneer u getrouwd bent of samenwoont. Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf of naar uw vermogen, wel naar het inkomen  van uw partner.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft. De looptijd is maximaal 3 jaar, tegen 2 procent rente. U kunt op grond van Tozo 1, 2, 3 en 4 in totaal € 10.157 lenen. Deze lening moet u terugbetalen. De aflossing gaat in op 1 januari 2021.

Wordt de lening na 1 januari 2021 verstrekt, dan begint u met aflossen in de maand die volgt op de maand waarin u de lening kreeg.  U komt alleen in aanmerking voor de lening als er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen (voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt). De gemeente kijkt niet naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Looptijd van de Tozo

Op dit moment is Tozo 3 van kracht, de opvolger van Tozo 1 en 2. Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 loopt Tozo 4. Dat is de laatste Tozo-regeling.

Zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als de Tozo-regeling stopt, blijven de mogelijkheden van de Bbz bestaan.

Aanvragen van Tozo

Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag doen, ook als u al Tozo 1 en/of 2 heeft ontvangen. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen op de website van de gemeente Amersfoort.

De inkomensondersteuning kan vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de voorafgaande maand. U kunt op 1 februari 2021 dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 februari 2021.

Voor Tozo 4 geldt een aanvraag ook met terugwerkende kracht. Op 1 mei 2021 kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Bekijk informatie over het aanvragen van Tozo 3 op de website van de gemeente Amersfoort.

Bekijk informatie over de voorwaarden van Tozo 3 op de website van de Kamer van Koophandel.

Uitstel betaling huur

Culturele instellingen, horeca en SRO (met betrekking tot sportgebouwen) kunnen voor het eerste kwartaal van 2021 opnieuw uitstel van huurbetaling aanvragen. Deze mogelijkheid wordt per sector afgebouwd, afhankelijk van de versoepelingen van de landelijke maatregelen. Zodra een sector weer open mag, stopt de mogelijkheid de huurbetaling uit te stellen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl

Gemeentelijke belasting steunmaatregelen

De gemeente komt ondernemers tegemoet die moeite hebben met het betalen van de gemeentelijke belastingen.

Betalingsregeling

Als u de gemeentelijke belastingen momenteel niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. De betaling kan worden verspreid over 8 maanden. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan belastingen@amersfoort.nl. Vermeld in de e-mail uw aanslagnummer en dat u de betalingsregeling aanvraagt in verband met het coronavirus.

Lagere invorderingsrente

Als u te laat betaalt, brengt de gemeente invorderingsrente in rekening. Zij verlagen deze rente van 4% naar 0,01%.

Horeca omvormen tot winkel

Als u een horecabedrijf heeft met Drank- en Horecawetvergunning dan kunt u wellicht uw bedrijf tijdelijk ombouwen tot winkel. De voorwaarden hiervoor staan op de website van gemeente Amersfoort. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan horeca@amersfoort.nl met als onderwerp ‘detailhandel in horeca’. Geef in uw bericht een korte beschrijving van uw plan.

Uitstel van betaling waterschapsheffing

De waterschapsheffing wordt in Amersfoort en Leusden geïncasseerd door GBLT. Als u de aanslag waterschapsheffing niet kunt betalen, kon u bij GBLT uitstel van betaling aanvragen tot en met 31 augustus 2020. Neem contact op met het GBLT als u financiële problemen heeft door de gevolgen van het coronavirus. Ze zoeken dan samen met u naar passende betaalafspraken.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Voor veel ondernemers geldt dat de coronacrisis gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering. Soms is het beter om niet te blijven doorploeteren, maar uit te kijken naar een baan in loondienst. In het tweede steunpakket bood de overheid ondernemers een kosteloos adviestraject aan bij een loopbaanadviseur. Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze regeling ‘NL leert door’.

Wel kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Regio Amersfoort voor een advies. Het Leerwerkloket geeft informatie over passende leerwerktrajecten, opleidingen en financieringsmogelijkheden en kan u naar zo’n traject bemiddelen. U kunt contact opnemen met het Leerwerkloket door een mail te sturen naar: info@leerwerkmail.nl.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort