Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Partner overleden: dit moet je regelen

1 oktober 2021

Het verliezen van een partner is zwaar. Ondanks alle gevoelens van rouw moet u veel regelen. Ook als het gaat om uw geldzaken. Dit overzicht is er om u op weg te helpen.

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee!

Maak direct een afspraak

Inhoud

Inkomen

Controleer of u recht heeft op een uitkering van het pensioenfonds of de werkgever van uw partner, de overheid of de levensverzekering.

Nabestaandenpensioen

Werkte uw partner in loondienst, dan is er misschien nabestaandenpensioen (partnerpensioen) opgebouwd bij het pensioenfonds. Dit gaat in na het overlijden van uw partner. Het maakt niet uit of uw partner de AOW-leeftijd al had bereikt of niet. U heeft er recht op als jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.

Woonden jullie samen, dan moet u als partner zijn aangemeld bij het pensioenfonds van uw partner om er recht op te hebben. Vraag aan het pensioenfonds van uw partner wat er geregeld is.

Anw-uitkering

U heeft recht op een Algemene nabestaandenwet-uitkering als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en kinderen verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar of minimaal 45% arbeidsongeschikt bent. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomen. U kunt de Anw-uitkering aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank.

Overlijdensuitkering

U heeft recht op een overlijdensuitkering van de werkgever van uw partner. Het bedrag is minimaal 1 maandsalaris. Soms is in de CAO een hogere uitkering afgesproken. Als de uitkering niet hoger is dan 3 maandsalarissen, dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting te betalen.

Ontving uw partner een uitkering van het UWV, dan heeft u mogelijk recht op een bedrag van 1 maand bruto uitkering.

Levensverzekering

Als uw partner een levensverzekering had, dan krijgt u (als begunstigde) het verzekerde bedrag.

Belastingdienst

Uw recht op toeslagen en de voorlopige teruggave of voorlopige aanslag kunnen veranderen.

Toeslagen

Ontvingen u en uw partner toeslagen, dan hoeft u het overlijden van uw partner niet door te geven aan de Belastingdienst. Die krijgt deze informatie namelijk van de gemeente. Als de toeslag op naam van uw partner stond, dan wordt deze op uw naam gezet. Ook worden de toeslagen vanzelf aangepast op uw nieuwe gezinssamenstelling.

U moet het wel zelf doorgeven als uw inkomen verandert. Daalt uw inkomen door het overlijden van uw partner, dan gaan uw toeslagen waarschijnlijk omhoog. Stijgt uw inkomen, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen, dan gaan de toeslagen waarschijnlijk omlaag.

Let goed op als uw inkomen stijgt. Het kan zijn dat u (een deel van) de toeslagen die u al hebt ontvangen, moet terugbetalen. Als de toeslagen op naam van uw partner stonden en uw inkomen na het overlijden van uw partner met meer dan 10% stijgt, maak dan gebruik van de 10%-regeling. U vraagt de Belastingdienst om toeslagen (over de periode voordat uw inkomen steeg) te berekenen zonder de stijging. Hiermee voorkomt u dat u moet terugbetalen. Bel hiervoor de Belastingtelefoon.

Het kan ook zo zijn dat u eerder geen recht had op toeslagen, maar dat u  er door het overlijden van uw partner nu wel recht op heeft. Maak een proefberekening om te zien of u recht heeft op huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Voorlopige aanslag

Als uw partner elke maand een voorlopige teruggave ontving, dan wordt die door de Belastingdienst stopgezet.

Betaalde uw partner elke maand een bedrag in verband met een voorlopige aanslag, dan moet u zelf de wijziging doorgeven aan de Belastingdienst. U heeft hiervoor de DigiD-code van uw overleden partner nodig.

Misschien heeft u nu zelf recht op een voorlopige teruggave. Vraag deze dan aan. Ontving u al een voorlopige teruggave? Wijzig die dan.

Kinderbijslag

Als uw partner in Nederland is overleden, dan krijgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit door van de gemeente. Is uw partner in het buitenland overleden, dan moet u dit wel zelf doorgeven aan de SVB.

Als de kinderbijslag op uw naam staat, dan loopt dit gewoon door. Stond de kinderbijslag op naam van uw partner, dan bekijkt de SVB of u de kinderbijslag kunt krijgen. De SVB stuurt u een aanvraagformulier.

Woonlasten

Bereken of u uw woonlasten nog kunt betalen nu het inkomen van uw partner wegvalt.

Koopwoning

Meld het overlijden van uw partner bij de verzekeraar als u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Dit wordt niet automatisch doorgegeven.

Als de verzekering ‘verpand’ is aan de hypotheek dan wordt het geld direct gebruikt om de hypotheek (voor een deel) af te lossen. Het geld wordt niet op uw rekening gestort. Wel blijft er een lagere hypotheekschuld over. Is de verzekering niet verpand aan de hypotheek, dan kunt u zelf beslissen waar u de uitkering van de verzekering voor gebruikt.

Vaak is het mogelijk om na het overlijden van uw partner de hypotheek over te sluiten. Dat kan interessant zijn als de rente op dit moment lager is dan de hypotheekrente die u betaalt. Ook kunt u na het overlijden van uw partner vaak boetevrij aflossen. Informeer bij uw hypotheekverstrekker wat er mogelijk is en laat u adviseren.

Huurwoning

Maak een proefberekening om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Om in aanmerking te komen moet uw huur in ieder geval onder de sociale huurgrens liggen. In 2021 ligt deze grens op € 752,33 per maand.

Woonkostentoeslag

Mocht u in de problemen komen met het betalen van de hypotheek of huur, dan kunt u woonkostentoeslag aanvragen bij de gemeente. Dit is een tijdelijke oplossing en er geldt vaak een verhuisverplichting. Ook wordt er naar uw vermogen gekeken.

Kosten uitvaart

Als uw partner geen uitvaartverzekering had of de verzekering niet de hele uitvaart vergoedt, dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Lukt het niet om deze kosten te  betalen, dan kunt u proberen om een betalingsregeling te treffen met de uitvaartondernemer.

Misschien komt u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand van de gemeente. U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bankrekening

U moet het overlijden van uw partner doorgeven aan de bank. Een bankrekening die alleen op naam van uw partner staat, wordt dan meestal geblokkeerd. U heeft dan geen toegang meer tot de bankrekening. Dat is onhandig als er nog dingen betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan automatische incasso’s voor de vaste lasten of de kosten van de uitvaart.

Bij sommige banken lopen bijvoorbeeld automatische incasso’s door. Of u kunt de bank verzoeken om betalingen aan de notaris of voor de uitvaart uit te voeren.

U heeft verschillende documenten nodig om de bankzaken van uw partner af te kunnen ronden. Bijvoorbeeld de overlijdensakte, een verklaring van erfrecht en een verklaring van het centraal testamentenregister.

Tot een gezamenlijke rekening houdt u meestal wel toegang, behalve als andere erfgenamen de bank vragen om deze rekening te blokkeren. Als u toegang houdt, dan blijven de betalingen gewoon doorlopen. U kunt de gezamenlijke rekening bij de meeste banken alleen op uw naam laten zetten.

Informeer altijd eerst bij de bank welke regels er worden gehanteerd, want dit kan per bank verschillen. De meeste banken hebben een speciale servicedesk voor nabestaanden.

Lopende contracten

Lopende contracten op naam van uw partner moeten worden aangepast of opgezegd. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, abonnementen, maar ook vaste lasten die op naam staan van uw partner. De zorgverzekering hoeft u niet op te zeggen. Deze stopt vanzelf op de dag van overlijden. Als u een gezamenlijke polis had, dan wordt er een nieuwe polis voor u gemaakt.

Begroting

Het is aan te raden om een begroting te maken zodat u inzicht krijgt in uw nieuwe financiële situatie. U weet dan precies waar u aan toe bent. U kunt hiervoor gebruik maken van de maandbegroting (Excel, 36,8 Kb) van het Geldloket.

Voor een volledig overzicht van zaken die u moet regelen als uw partner is overleden, verwijs ik u graag naar de checklist bij overlijden van de Rijksoverheid. Eerst beantwoordt u een aantal vragen. Daarna krijgt u een overzicht van wat u moet regelen van de overheid.

 

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort