Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Partner overleden: dit moet je regelen

29 januari 2024

Het verliezen van een partner is zwaar. Ondanks alle gevoelens van rouw moet je veel regelen. Ook als het gaat om je geldzaken. Dit overzicht is er om je op weg te helpen.

Inhoud

Inkomen

Controleer of je recht hebt op een uitkering van het pensioenfonds of de werkgever van je partner, de overheid of de levensverzekering.

Nabestaandenpensioen

Werkte jouw partner in loondienst, dan is er misschien nabestaandenpensioen (partnerpensioen) opgebouwd bij het pensioenfonds. Dit gaat in na het overlijden van je partner. Het maakt niet uit of je partner de AOW-leeftijd al had bereikt of niet. Je hebt er recht op als jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.

Woonden jullie samen, dan moet je als partner zijn aangemeld bij het pensioenfonds van je partner om er recht op te hebben. Vraag aan het pensioenfonds van je partner wat er geregeld is.

Anw-uitkering

Je hebt recht op een Algemene nabestaandenwet-uitkering als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt en kinderen verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar of minimaal 45% arbeidsongeschikt bent. De hoogte van de uitkering hangt af van je inkomen. Je kan de Anw-uitkering aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank.

Overlijdensuitkering

Je hebt recht op een overlijdensuitkering van de werkgever van je partner. Het bedrag is minimaal 1 maandsalaris. Soms is in de CAO een hogere uitkering afgesproken. Als de uitkering niet hoger is dan 3 maandsalarissen, dan hoef je hierover geen inkomstenbelasting te betalen.

Ontving je partner een uitkering van het UWV, dan heb je mogelijk recht op een bedrag van 1 maand bruto uitkering.

Levensverzekering

Als je partner een levensverzekering had, dan krijgt je (als begunstigde) het verzekerde bedrag.

Belastingdienst

Je recht op toeslagen en de voorlopige teruggave of voorlopige aanslag kan veranderen.

Toeslagen

Ontvingen jij en je partner toeslagen, dan hoef je het overlijden van je partner niet door te geven aan de Belastingdienst. Die krijgt deze informatie namelijk van de gemeente. Als de toeslag op naam van je partner stond, dan wordt deze op jouw naam gezet. Ook worden de toeslagen vanzelf aangepast op de nieuwe gezinssamenstelling.

Je moet het wel zelf doorgeven als je inkomen verandert. Daalt je inkomen door het overlijden van je partner, dan gaan je toeslagen waarschijnlijk omhoog. Stijgt je inkomen, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen, dan gaan de toeslagen waarschijnlijk omlaag.

Let goed op als je inkomen stijgt. Het kan zijn dat je (een deel van) de toeslagen die je al hebt ontvangen, moet terugbetalen. Als de toeslagen op naam van je partner stonden en je inkomen na het overlijden van je partner met meer dan 10% stijgt, maak dan gebruik van de 10%-regeling. Je vraagt de Belastingdienst om toeslagen (over de periode voordat je inkomen steeg) te berekenen zonder de stijging. Hiermee voorkomt je dat je moet terugbetalen. Bel hiervoor de Belastingtelefoon.

Het kan ook zo zijn dat je eerder geen recht had op toeslagen, maar dat je  er door het overlijden van je partner nu wel recht op hebt. Maak een proefberekening om te zien of je recht hebt op huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Voorlopige aanslag

Als je partner elke maand een voorlopige teruggave ontving, dan wordt die door de Belastingdienst stopgezet.

Betaalde je partner elke maand een bedrag in verband met een voorlopige aanslag, dan moet je zelf de wijziging doorgeven aan de Belastingdienst. Je hebt hiervoor de DigiD-code van je overleden partner nodig.

Misschien heb je nu zelf recht op een voorlopige teruggave. Je kan deze zelf aanvragen. Ontving je al een voorlopige teruggave? Wijzig die dan.

Kinderbijslag

Als je partner in Nederland is overleden, dan krijgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit door van de gemeente. Is je partner in het buitenland overleden, dan moet je dit wel zelf doorgeven aan de SVB.

Als de kinderbijslag op jouw naam staat, dan loopt dit gewoon door. Stond de kinderbijslag op naam van je partner, dan bekijkt de SVB of je de kinderbijslag kan krijgen. De SVB stuurt je een aanvraagformulier.

Woonlasten

Bereken of je de woonlasten nog kan betalen nu het inkomen van je partner wegvalt.

Koopwoning

Meld het overlijden van je partner bij de verzekeraar als je een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten. Dit wordt niet automatisch doorgegeven.

Als de verzekering ‘verpand’ is aan de hypotheek dan wordt het geld direct gebruikt om de hypotheek (voor een deel) af te lossen. Het geld wordt niet op jouw rekening gestort. Wel blijft er een lagere hypotheekschuld over. Is de verzekering niet verpand aan de hypotheek, dan kan je zelf beslissen waar je de uitkering van de verzekering voor gebruikt.

Vaak is het mogelijk om na het overlijden van je partner de hypotheek over te sluiten. Dat kan interessant zijn als de rente op dit moment lager is dan de hypotheekrente die je betaalt. Ook kan je na het overlijden van je partner vaak boetevrij aflossen. Informeer bij de hypotheekverstrekker wat er mogelijk is en laat je adviseren.

Huurwoning

Maak een proefberekening om te zien of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Om in aanmerking te komen moet je huur in ieder geval onder de sociale huurgrens liggen. In 2024 ligt deze grens op € 879,66 per maand.

Woonkostentoeslag

Mocht je in de problemen komen met het betalen van de hypotheek of huur, dan kun je woonkostentoeslag aanvragen bij de gemeente. Dit is een tijdelijke oplossing en er geldt vaak een verhuisverplichting. Ook wordt er gekeken naar je vermogen.

Kosten uitvaart

Als je partner geen uitvaartverzekering had of de verzekering niet de hele uitvaart vergoedt, dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Lukt het niet om deze kosten te betalen, dan kan je proberen om een betalingsregeling te treffen met de uitvaartondernemer.

Misschien kom je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand van de gemeente. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bankrekening

Je moet het overlijden van je partner doorgeven aan de bank. Een bankrekening die alleen op naam van je partner staat, wordt dan meestal geblokkeerd. Je hebt dan geen toegang meer tot de bankrekening. Dat is onhandig als er nog dingen betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan automatische incasso’s voor de vaste lasten of de kosten van de uitvaart.

Bij sommige banken lopen bijvoorbeeld automatische incasso’s door. Of je kan de bank verzoeken om betalingen aan de notaris of voor de uitvaart uit te voeren.

Je hebt verschillende documenten nodig om de bankzaken van je partner af te kunnen ronden. Bijvoorbeeld de overlijdensakte, een verklaring van erfrecht en een verklaring van het centraal testamentenregister.

Tot een gezamenlijke rekening houd je meestal wel toegang, behalve als andere erfgenamen de bank vragen om deze rekening te blokkeren. Als je toegang houdt, dan blijven de betalingen gewoon doorlopen. Je kan de gezamenlijke rekening bij de meeste banken alleen op jouw naam laten zetten.

Informeer altijd eerst bij de bank welke regels er worden gehanteerd, want dit kan per bank verschillen. De meeste banken hebben een speciale servicedesk voor nabestaanden.

Lopende contracten

Lopende contracten op naam van je partner moeten worden aangepast of opgezegd. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, abonnementen, maar ook vaste lasten die op naam staan van je partner. De zorgverzekering hoef je niet op te zeggen. Deze stopt vanzelf op de dag van overlijden. Als je een gezamenlijke polis had, dan wordt er een nieuwe polis voor je gemaakt.

Begroting

Het is aan te raden om een begroting te maken zodat je inzicht krijgt in je nieuwe financiële situatie. Je weet dan precies waar je aan toe bent. Je kan hiervoor gebruik maken van de maandbegroting (Excel, 36,8 Kb) van het Geldloket.

Voor een volledig overzicht van zaken die je moet regelen als je partner is overleden, verwijs ik je graag naar de checklist bij overlijden van de Rijksoverheid. Eerst beantwoord je een aantal vragen. Daarna krijgt je een overzicht van wat je moet regelen van de overheid.

Persoonlijk advies

Na het verlies van je partner komt er veel op je af. Lijkt het je fijn om in deze periode een financiële sparringpartner te hebben? Maak een gratis afspraak bij Geldloket. Wij denken graag met je mee.

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort