Thema: Werkloosheid
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Hoe lang heb ik recht op een WW uitkering?

10 juni 2021

De WW is vanaf 1 januari 2016 verkort naar maximaal 24 maanden. Maar werkgevers en werknemers waren het hier niet mee eens. Daarom hebben zij besloten de maximale termijn voor een WW-uitkering terug te brengen naar 38 maanden. Dit geldt overigens alleen als uw werkgever valt onder een CAO en deze is aangemeld bij de stichting PAWW.

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee!

Maak direct een afspraak

WW-uitkering

Tot 1 januari 2016 bedroeg de WW uitkering maximaal 38 maanden. Dat is toen verkort naar maximaal 24 maanden.

Basisuitkering en verlengde uitkering

Er zijn 2 soorten uitkeringen: de basisuitkering en de verlengde uitkering. De basisuitkering van 3 maanden krijgt u als u voor het moment van werkloosheid in 26 van de 36 weken gewerkt heeft. De verlengde uitkering krijgt u als u in de 5 jaar voor het moment van werkloos worden ten minste 4 jaar heeft gewerkt.

Voor elk jaar tot maximaal 10 jaar dat u gewerkt heeft, krijgt u 1 maand WW. Dus heeft u 7 jaar gewerkt, dan krijgt u 7 maanden WW. Als u meer dan 10 jaar gewerkt heeft, dan krijgt u voor ieder jaar dat u gewerkt heeft vóór 2016 één maand WW. Voor elk jaar ná 2016 krijgt u een halve maand WW tot een totaal van maximaal 24 maanden.

Buitenwettelijke regeling

Organisaties van werknemers en werkgevers waren het niet eens met de verkorting van de WW duur. Ze hebben besloten om de maximale termijn voor een WW-uitkering weer terug te brengen naar 38 maanden. De wettelijke afbouw komt dus niet te vervallen, maar gaat gecompenseerd worden.

Er is daarvoor een speciale stichting opgericht, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (stichting PAWW), die de aanvulling op de WW gaat betalen. Dit betekent dat u toch weer voor 38 maanden een WW krijgt. Deels betaald door het UWV. Deels door de stichting.

Stichting PAWW

Dit geldt overigens alleen als uw werkgever valt onder een CAO en deze CAO is aangemeld bij de stichting PAWW. De regeling is van start gegaan per 1 maart 2018. U kunt eenvoudig zien of uw werkgever aangesloten is bij de stichting door op uw salarisstrook te kijken. Als daar een inhouding op staat die heet: ‘Premie reparatie WW” of iets soortgelijks, dan weet u dat uw werkgever bij de stichting is aangesloten. Je komt ook voor een aanvulling van deze stichting in aanmerking als je loongerelateerde WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) uitkering stopt.

Wilt u alleen weten hoe lang uw WW uitkering gaat duren? Het UWV heeft op haar site de manier van berekenen uitgebreid beschreven. Daar staan ook een aantal rekenvoorbeelden.

Ik begrijp dat het wat ingewikkeld is. Wilt u hierover graag een keer sparren met mij of een van mijn collega’s, maak dan een afspraak. U bent van harte welkom.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort