Thema: Werkloosheid
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Einde WW bij oudere werklozen, en dan?

4 februari 2021

Mensen in de categorie 50 jaar en ouder komen helaas moeilijk aan een baan. Dat is al frustrerend genoeg. Maar nog vervelender wordt het als je de maximale termijn van de WW bereikt en de uitkering stopt. Wat dan?

Gelukkig heeft de overheid hiervoor een aantal regelingen in het leven geroepen. Die zorgen ervoor dat de oudere werkloze niet direct tot de bijstand is veroordeeld als de WW-uitkering stopt. Voor die regelingen zijn 3 zaken van belang: de datum van aanvang van de werkloosheid, de leeftijd op het moment van werkloos worden en de gezinssituatie.

Leeftijd op het moment van baanverlies

Was u 60 jaar of ouder toen u werkloos werd en had u langer dan 3 maanden een WW-uitkering? Dan komt u na afloop van de WW in aanmerking voor de IOW-uitkering. IOW staat voor ‘Inkomensvoorziening Oudere Werkloze’. Het UWV voert deze regeling uit. De uitkering loopt door tot u de AOW-leeftijd bereikt. De IOW uitkering kan nooit hoger zijn dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Dit is per 1 januari 2021 € 1.021,67 netto per maand exclusief vakantiegeld.
Was u 50 jaar of ouder toen u werkloos werd, had u langer dan 3 maanden een WW-uitkering en bent u geboren voor 1 januari 1965? Dan komt u na afloop van de WW mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering. IOAW staat voor ‘Inkomensvoorziening voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen’. De gemeente waar u ingeschreven staat voert de IOAW uit.

Gezinssituatie

Is uw gezinssituatie van belang? Niet voor de IOW. En ook uw vermogen wordt niet meegenomen in de beoordeling of u recht heeft op deze uitkering. Daarnaast blijven het inkomen en vermogen van uw partner buiten beschouwing. De IOW is een individueel recht.
Anders is dit voor de IOAW. De IOAW is een vorm van bijstand. Bij het bepalen van het recht op uitkering, wordt wél gekeken naar het inkomen van uw partner. Heeft uw partner inkomen gelijk aan of hoger dan de bijstandsnorm (1 januari 2021 € 1.459,52 netto p.m. exclusief vakantiegeld), dan vervalt het recht op een IOAW-uitkering. Het vermogen dat u (en uw partner) heeft, blijft buiten beschouwing.

Begroting aanpassen

Een vangnet dus. Met de IOW en de IOAW voorkomt u dat u direct terugvalt in de bijstand. En hoeft u niet in te teren op uw vermogen. De uitkeringen zijn waarschijnlijk wel lager dan de WW-uitkering. U ontkomt er niet aan uw begroting opnieuw aan te passen aan de nieuwe situatie. Afhankelijk van het inkomen van u en eventueel uw partner, komt u ook voor andere minimaregelingen in aanmerking.

Wilt u hierover graag een keer sparren met mij of een van mijn collega’s, maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. U bent van harte welkom.

Laatste update: 4 februari 2021
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort