Thema: Werkloosheid
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Einde WW bij oudere werklozen, en dan?

23 januari 2024

Mensen in de categorie 50 jaar en ouder komen helaas moeilijk aan een baan. Dat is al frustrerend genoeg. Maar nog vervelender wordt het als je de maximale termijn van de WW bereikt en de uitkering stopt. Wat dan?

Gelukkig heeft de overheid hiervoor een aantal regelingen in het leven geroepen. Die zorgen ervoor dat de oudere werkloze niet direct tot de bijstand is veroordeeld als de WW-uitkering stopt. Voor die regelingen zijn 3 zaken van belang: de datum van aanvang van de werkloosheid, de leeftijd op het moment van werkloos worden en de gezinssituatie.

Leeftijd op het moment van baanverlies

Was je 60 jaar en 4 maanden toen je werkloos werd en had je langer dan 3 maanden een WW-uitkering? Dan kom je na afloop van de WW in aanmerking voor de IOW-uitkering. IOW staat voor ‘Inkomensvoorziening Oudere Werkloze’. Het UWV voert deze regeling uit. De uitkering loopt door tot je de AOW-leeftijd bereikt. De IOW uitkering kan nooit hoger zijn dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Dit is per 1 januari 2024 € 1.219,64 netto per maand exclusief vakantiegeld.
Begon de WW uitkering op of na 1 januari 2024, dan kun je wel IOW aanvragen, maar of je het krijgt, is de vraag. Er moet namelijk nog een beslissing worden genomen door de 1e en 2e kamer of de regeling verlengd wordt.
Was je 50 jaar of ouder toen je werkloos werd, had je langer dan 3 maanden een WW-uitkering en ben je geboren vóór 1 januari 1965? Dan kom je na afloop van de WW mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering. IOAW staat voor ‘Inkomensvoorziening voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen’. De gemeente waar je ingeschreven staat, voert de IOAW uit.

Gezinssituatie

Is je gezinssituatie van belang? Niet voor de IOW. En ook je vermogen wordt niet meegenomen in de beoordeling of je recht hebt op deze uitkering. Daarnaast blijven het inkomen en vermogen van je partner buiten beschouwing. De IOW is een individueel recht.
Anders is dit voor de IOAW. De IOAW is een vorm van bijstand. Bij het bepalen van het recht op uitkering, wordt wél gekeken naar het inkomen van je partner. Heeft je partner inkomen gelijk aan of hoger dan de bijstandsnorm (1 januari 2024 € 1.742,34 netto p.m. exclusief vakantiegeld), dan vervalt het recht op een IOAW-uitkering. Het vermogen dat je (en je partner) hebt, blijft buiten beschouwing.

Begroting aanpassen

Een vangnet dus. Met de IOW en de IOAW voorkom je dat je direct terugvalt in de bijstand. En hoef je niet in te teren op je vermogen. De uitkeringen zijn waarschijnlijk wel lager dan de WW-uitkering. Je ontkomt er niet aan je begroting opnieuw aan te passen aan de nieuwe situatie. Afhankelijk van het inkomen van jou en eventueel je partner, kom je ook voor andere minimaregelingen in aanmerking.

Wil je hierover graag een keer sparren met mij of een van mijn collega’s, maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Je bent van harte welkom.

Bijgewerkt op: 5 februari 2024
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort