Thema: Uit elkaar
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Niet vergeten bij scheiden: uw pensioen

6 april 2020

Als u gaat scheiden, dan staat uw hoofd waarschijnlijk niet naar pensioen. Maar u moet er wel iets mee! Tenminste, nu nog. Er is een wetsvoorstel ingediend om dit te veranderen. Maar nu geldt nog de oude wet.
Als er pensioen is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap door beiden of een van beiden, wat moet je dan regelen? Hoe verdeel je opgebouwd pensioen bij (echt)scheiding?

Wet verevening pensioenbijdrage
Ingevolge deze wet heb je ieder recht op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens de periode dat je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Dit geldt overigens niet voor kleine pensioenen: als een pensioen minder is dan € 467,89 bruto per jaar dan wordt dit niet verdeeld.
Je moet er echter wel wat voor doen, om uiteindelijk deze helft te ontvangen: de pensioenuitvoerder informeren. Dit moet binnen 2 jaar na echtscheiding middels een standaard formulier: ‘Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’.

Je kunt trouwens ook samen beslissen dat er geen pensioen verdeeld wordt. Dit leg je vast in het scheidingsconvenant. Je sluit dan de toepassing van de wet uit. Er wordt dan straks niets verdeeld. Daarnaast kun je ook nog de pensioenen op een andere manier verdelen. Ook dit leg je vast in het scheidingsconvenant. Doe je dat, dan moet je bij het informeren van de pensioenuitvoerder ook een kopie meesturen van het scheidingsconvenant waarin staat hoe het pensioen verdeeld moet worden.

Als je gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan gaat de pensioenuitvoerder pensioen aan je uitbetalen op het moment dat de ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Tot slot kunnen jullie ervoor kiezen om het pensioen te splitsen (conversie). Een deel van het opgebouwde recht van de een, wordt overgeheveld naar de ander. Die ander krijgt dan een eigen pensioenaanspraak en is dus niet meer afhankelijk van zijn ex-partner.

Wetsvoorstel
Deze laatste vorm van verdelen (splitsen) wordt in het voorstel dat bij de tweede kamer is ingediend, de standaard. Het voordeel daarvan is, dat het pensioen automatisch gesplitst wordt als je niks onderneemt. Het komt nu namelijk nog heel vaak voor dat mensen er niet aan denken om het goed te regelen en er dan in de toekomst achter komen dat ze nul pensioen ontvangen. En dan is er niets meer aan te doen……
Wil je het anders regelen, dan kan dat. Dan leg je dat vast. Je kunt overigens de afspraken vooraf (bij aanvang van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap) vastleggen in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of op het einde in het echtscheidingsvonnis.

Overigens valt de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet onder de verdeling. Dit staat los van de afzonderlijke pensioenen die je opbouwt. Daar hoef je niets voor te regelen tijdens de scheiding.

Meekijken in uw situatie?

Wilt u weten wat er in uw persoonlijke situatie geldt? Of en hoe u aanspraak kunt maken op het pensioen van uw ex-partner? Kom dan langs bij het Geldloket voor een afspraak. Wij geven dan persoonlijk advies en kunnen u op weg helpen bij uw aanvraag.

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort