Thema: Rondkomen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Toeslagen terugbetalen: zo pakt u dat aan!

28 januari 2021

Veel huishoudens moeten toeslagen terugbetalen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat bijna de helft van de onderzochte huishoudens hiermee te maken kreeg. U bent dus zeker niet de enige als u toeslagen moet terugbetalen.

Heeft u een brief ontvangen dat u toeslag moet terugbetalen? U mag natuurlijk in één keer het hele bedrag terugbetalen. Dit zijn de mogelijkheden als dat niet lukt:

1.            U laat het bedrag verrekenen met uw lopende toeslagen

Soms kunt u ervoor kiezen om het bedrag te laten verrekenen met uw lopende toeslagen. Of dit mogelijk is, staat op de brief die u heeft ontvangen.

2.            U maakt gebruik van de (standaard) betalingsregeling

De Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag in maximaal 24 maanden af te lossen. U lost dan minimaal € 20,- per maand af.

U hoeft deze betalingsregeling niet aan te vragen. Deze mogelijkheid staat al genoemd in de brief die u heeft ontvangen. Er staat welk bedrag u per maand moet betalen en wanneer u uiterlijk betaald moet hebben.

3.            U verzoekt om een persoonlijke betalingsregeling

U kunt ook vragen om een persoonlijke betalingsregeling. U vult hiervoor het formulier Verzoek persoonlijke betalingsregeling in. De Belastingdienst kijkt dan op basis van uw persoonlijke en financiële omstandigheden of u in aanmerking komt voor een lager maandbedrag.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Uw auto mag niet meer dan €2.269 waard zijn;
  • Uw inboedel en bezittingen mogen niet meer dan €2.269 waard zijn;
  • U mag geen overwaarde in uw huis hebben;
  • De terugbetaling mag niet het gevolg zijn van schuld of grove opzet.

Goed om te weten: de Belastingdienst rekent 4% rente. De rente is al meegenomen in de betalingsregeling.

En als u niets doet?

Reageert u niet op de brief van de Belastingdienst? In dat geval kan de Belastingdienst het gehele bedrag aan toeslagen voor het lopende jaar in één keer verrekenen met het bedrag dat u moet terugbetalen. Het is daarom beter om wél op de brief te reageren.

Komt uw inkomen hierdoor onder het bestaansminimum? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om rekening te houden met de beslagvrije voet. Vul hiervoor het formulier Verzoek berekening van de beslagvrije voet in. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u mag houden om te voorzien in uw levensonderhoud.

Terugbetalen? Maak een begroting!

Om zeker te weten dat u de betaalafspraak kunt nakomen, is het handig om een begroting te maken. Dit is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. De begroting geeft u inzicht in uw financiële situatie en de ruimte die u heeft om terug te betalen.

Reserveer ook maandelijks een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Op die manier voorkomt u dat u de betaalafspraak met de Belastingdienst niet meer kunt nakomen door een onverwachte rekening.

Voor het maken van de begroting kunt u gebruik maken van onze maandbegroting. Vindt u het prettig om hier hulp bij te krijgen? Maak dan een gratis afspraak bij het Geldloket.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe voorkomt u dat u in de toekomst nog eens toeslag moet terugbetalen? Er zijn twee dingen die u kunt doen:

1.            Controleer of bij de Belastingdienst het juiste inkomen bekend is

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw inkomen. De toeslagen worden namelijk uitbetaald op basis van een geschat inkomen. Als het jaar voorbij is, wordt op basis van het definitieve inkomen van dat jaar berekend of de juiste bedragen zijn uitbetaald. Als er een te laag inkomen is geschat, moet u toeslagen terugbetalen.  Daarom is het verstandig om uw inkomen voor de zekerheid wat naar boven af te ronden.

De Belastingdienst gaat uit van het toetsingsinkomen. Dit is uw bruto jaarinkomen waar aftrekbare kosten nog vanaf gaan. Deze aftrek gebeurt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. U vindt uw toetsingsinkomen terug in uw belastingaangifte.

2.            Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie zo snel mogelijk door

Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen met betrekking tot uw inkomen, gezin, kinderen of wonen. Het kan zijn dat u door de wijzigingen minder of zelfs helemaal geen recht meer hebt op toeslagen.

Lees ook onze blog Veelgemaakte fouten bij kinderopvangtoeslag voor meer tips om een terugvordering van toeslagen te voorkomen.

Persoonlijk advies nodig?

Moet u toeslagen terugbetalen en vindt u het prettig dat er iemand met u meedenkt? Dat doen we graag. Neem contact op met onze consulent of maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort.

Laatste update: 24 januari 2022

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort