Thema: Rondkomen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Rondkomen met minimumloon – hoe doe je dat?

30 mei 2023

“Ik val door mijn inkomen nét tussen wal en schip” horen wij regelmatig in de spreekkamer. Vaak zijn het mensen die werken voor een minimum loon die moeite hebben met rondkomen. Zij hebben te maken met stijgende kosten voor levensonderhoud en het gemis van inkomsten uit aanvullende voorzieningen, omdat hun inkomen daarvoor vaak te hoog is.

Onlangs bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) dat meer dan een op de twintig werknemers in Nederland het minimumloon verdient. Het minimum loon is voor mensen van 21 jaar en ouder die fulltime werken € 1.725,- bruto per maand (januari 2021). Uit analyse van het CBS blijkt dat voornamelijk jongere werknemers en 65-plussers rond moeten komen van het minimum loon, net als mensen zonder Nederlandse nationaliteit. Hoewel het aantal banen de laatste jaren flink toegenomen is, stijgt het aantal mensen dat werkt voor een minimum loon. Dat is best zorgelijk. Wij zien dat die groep mensen vaker moeite heeft om rond te komen. De kosten voor levensonderhoud stijgen namelijk ook.

Wat is minimumloon?
Minimum loon is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Het wettelijk minimum loon geldt voor werknemers vanaf 22 jaar. Sinds 1 juli 2019 is de leeftijd verlaagd naar 21 jaar.
Voor jonge werknemers geldt het minimumjeugdloon. Dit bedrag loopt op naarmate de leeftijd stijgt en start vanaf 15 jaar met € 3,32 bruto per uur en maximaal € 517,50 bruto per maand.
Een alleenstaande die een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt 70% van het minimum loon. Als je doorwerkt nadat u de AOW-leeftijd bereikt heeft, houdt je recht op het wettelijk minimumloon.

Rondkomen
Wij zien op het spreekuur regelmatig mensen die vragen hebben over rondkomen van het minimumloon. Dat blijkt knap lastig te zijn. Vaak val je qua recht op inkomensaanvullende regelingen nét buiten de boot. Voor een aantal regelingen wordt namelijk de hoogte van een bijstandsuitkering als norm voor een laag inkomen aangehouden. Denk aan kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, de witgoedregeling of de individuele inkomenstoeslag.

Maar wat kun je dan wel doen om beter rond te komen? Ik heb voor jou 5 tips:

1. Check of je recht hebt op toeslagen
Een alleenstaande die alleen woont heeft vaak nog wel recht op huur- en zorgtoeslag. In geval van inwonende minderjarige kinderen is er ook recht op kindgebonden budget. Op de website van de Belastingdienst kun je een toeslagenkaart downloaden waarop zichtbaar is wat het maximale bruto jaarinkomen mag zijn om recht te hebben op toeslagen.

2. Check of je recht hebt op lokale of landelijke regelingen
Het loont zeker om te (laten) onderzoeken of je recht hebt op lokale of landelijke regelingen. Denk hierbij aan een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor bijvoorbeeld zwemles of stichting Leergeld voor schoolkosten voor jouw kinderen. Ben je woonachtig in gemeente Amersfoort? Kijk dan eens op de website van Geldcheck033. 

3. Begroten en besparen
Als je zeker weet dat je krijgt waar je recht op hebt, doe je er goed aan om een maandbegroting te maken. Je krijgt dan inzicht in je inkomen en uitgaven en wordt uitgedaagd om kritisch te kijken naar de uitgaven. Begin eens met het bijhouden van al je pinbetalingen en geldopnames van de afgelopen 3 maanden. Dit is vaak erg verhelderend. Maak onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke uitgaven en start met het schrappen van uitgaven die in deze laatste categorie vallen. Niet allemaal tegelijkertijd, maar alle kleine beetjes helpen.

4. Besparen op de vaste lasten
Elke maand gaat een flink deel van je inkomsten naar jouw vaste lasten, zoals woonlasten, verzekeringen en de energierekening. Aan de kosten voor je huurwoning of hypotheek is misschien niet veel te veranderen. Maar op jouw energierekening, verzekeringen en telefoonabonnementen kunt je flink wat besparen. Het loont de moeite om hier eens een avondje aan te besteden!

 

Heb jij moeite met rondkomen en wil jij hierover met een consulent spreken? Maak dan een gratis afspraak bij het Geldloket in Amersfoort of Leusden.

Laatste update: 30 mei 2023
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort