8 op de 10 huishoudens hebben een goed beeld van hun inkomsten en uitgaven, blijkt uit cijfers van het Nibud. Deze huishoudens hebben bijvoorbeeld een begroting opgesteld. Zo’n overzicht van inkomsten en uitgaven geeft duidelijkheid over hoe het inkomen kan worden besteed. En of het voldoende is om rond te komen. Zou jij ook zo’n helder overzicht willen hebben? In deze blog help ik je op weg.

Maar laten we beginnen met een stukje geschiedenis.

Het bijhouden van inkomsten en uitgaven is niet nieuw. Na de Tweede Wereldoorlog hadden veel Nederlandse gezinnen weinig te besteden. Daarom werd in 1947 het Gezinsbegrotings Instituut (GBI) opgericht (de voorloper van het Nibud). Met als doel: ervoor zorgen dat gezinnen met een krap budget toch goed kunnen rondkomen.

De financiële voorlichting was in de jaren ’50 en ’60 vooral gericht op spaarzaamheid, volharding en zelfbeheersing. Veel gezinnen in die tijd hielden hun uitgaven bij in een kasboekje. Ik ben van mening dat onze huidige samenleving veel kan leren van de adviezen die het GBI in de jaren ’50 al gaf: ga verstandig om met inkomen, geef niet teveel uit aan luxegoederen en koop niet op afbetaling.

Terug naar onze tijd. In deze blog ga ik je helpen met het opstellen en bijhouden van een maandbegroting.

Beter rondkomen met een maandbegroting

Je start met het beschrijven van jouw inkomsten en uitgaven. Dat kan handmatig of digitaal. Om het je makkelijk te maken kun je op onze website een maandbegroting downloaden die je kan bewerken en opslaan op jouw eigen computer.

1. Start met het beschrijven van alle inkomsten

Onder Inkomsten beschrijf je ontvangsten vanuit loon of uitkering, maar ook toeslagen, voorlopige teruggaaf, alimentatie, reiskostenvergoeding en inkomsten vanuit kostgeld of onderhuur.
Het Nibud adviseert om ook het vakantiegeld, een 13e maand en/of de jaarlijkse belastingteruggave mee te nemen als inkomen. Dit doe je door het bedrag door 12 te delen en op te tellen bij jouw netto maandinkomen.
Mijn advies is om deze jaarlijkse inkomsten buiten beschouwing te laten omdat je er feitelijk nog niet over kan beschikken. Dergelijke inkomsten kunnen als reserveringspost opgenomen worden voor een bepaald doel of voor onvoorziene uitgaven.

2. Noteer alle uitgaven

Het Nibud hanteert drie groepen uitgaven; vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven. Vaste lasten hebben een regelmaat en je betaalt vaak hetzelfde bedrag. Denk aan woonlasten, verzekeringen en abonnementen. Reserveringsuitgaven komen niet elke maand terug maar zijn niet minder belangrijk. Verderop in dit artikel kom ik daar nog op terug. Huishoudelijke uitgaven komen wekelijks terug en zijn variabel. Denk hierbij aan boodschappen, cadeautjes en uitgaven voor persoonlijke verzorging. Voor het vaststellen van een vast bedrag voor huishoudelijke uitgaven kan je het beste kijken naar jouw uitgaven van de laatste 3 maanden en daar een gemiddelde van nemen.

3. Reken alle inkomsten en uitgaven om naar een gemiddeld maandbedrag

Deel bijvoorbeeld de kinderbijslag door 3 en reken week inkomsten (ziektewet of vier-wekenloon) om naar maandinkomsten.
Heb je wisselende inkomsten? Bijvoorbeeld omdat je als freelancer werkt of met een nul-urencontact, dan is het opstellen van een jaarbegroting aan te raden. Je neemt daarin reserveringen op voor mindere maanden. Het opstellen van een begroting bij wisselende inkomsten is best lastig. Wij helpen je graag.

4. Houd rekening met maandelijkse reserveringen

Het Nibud adviseert om maandelijks 10% van je netto inkomen te sparen. Bijvoorbeeld voor onvoorziene uitgaven of specifieke spaardoelen. Heb je een auto of eigen woning dan wordt geadviseerd om elke maand voor onderhoud een vast bedrag te reserveren.

Heb je weinig spaargeld en regelmatig zorgkosten? Neem dan in je maandbegroting een reservering op voor het (verplichte) eigen risico van jouw zorgverzekering. Jaarlijks is dit een bedrag van maximaal € 385,-. Per maand reserveer je hier een bedrag van € 32,- voor.

5. Geld over of tekort?

Kom je maandelijks geld tekort? Of heb je niet voldoende geld om te reserveren? Dan is het van belang om te kijken of je kan besparen op jouw uitgaven. Of misschien kan je het inkomen verhogen door meer te werken of aanspraak te maken op regelingen of voorzieningen.
Houdt je, naast jouw reserveringen, geld over? Zet het geld dan opzij om een buffer op te bouwen voor onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven. Ook kan je sparen voor bijzondere wensen zoals een nieuwe auto of een mooie reis.

Maak een gratis afspraak

Lees je dit nu en zakt de moed je in de schoenen? Het maken van een begroting is inderdaad een pittige klus. Maak gerust een gratis afspraak, dan helpen we jou. Ook als je vragen hebt over rondkomen of besparen denken wij graag met je mee.

Maak een afspraak

Wil je over dit onderwerp nog eens doorpraten met een financieel deskundige? Maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort.

Maak een afspraak

Bespaar energie met deze 3 tips

Lees meer

Boodschappen delen in een buurtkastje

Lees meer