Thema: Rondkomen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Check uw financiën tijdens gratis financiële APK

12 februari 2021

Wie financieel fit wil blijven, doet er goed aan om de eigen financiën geregeld onder de loep te nemen. Tijdens een gratis financiële APK helpen wij u hierbij.

Voor gezonde financiën zijn volgens het Nibud drie zaken van belang. Een planmatige omgang met geld, een geordende administratie en voldoende spaargeld om tegenvallers op te vangen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit niet iedereen lukt. Zo heeft een kwart van de Nederlandse huishoudens de administratie niet op orde. Veertig procent heeft moeite met rondkomen. Een derde heeft onvoldoende geld achter de hand.

Financiële APK
Het Geldloket nodigt inwoners van Amersfoort en Leusden uit om deze belangrijke zaken door te nemen tijdens een gesprek. Zie het als een financiële APK, met als doel gezonde financiën en financieel fit worden en blijven. Ook als u geen geldzorgen heeft, is het regelmatig bijhouden van uw financiën zinvol.

Tijdens een financiële APK kijken we samen hoe het lukt met rondkomen. Zijn uw inkomsten voldoende om te kunnen leven én te reserveren? We maken een begroting om inzicht te krijgen over inkomsten en uitgaven. Is het inkomen op orde? We beoordelen of u gebruikt maakt van de regelingen en voorzieningen waar u recht op heeft. Denk aan toeslagen, tegemoetkomingen of bijvoorbeeld een heffingskorting. Heeft u wisselende inkomsten, dan is het lastiger om inkomsten en uitgaven in balans te houden. Hier besteden we aandacht aan.

Dan kijken we naar de uitgaven. Welke uitgaven zijn noodzakelijk en welke minder noodzakelijk? Heeft u misschien nog recht op kwijtschelding of bent u dubbel verzekerd?

Vervolgens wordt duidelijk of er sprake is van een tekort of tegoed. Komt u maandelijks geld tekort? Dan kijken we (kritisch) naar uw uitgaven. Een bespaarplan is ook onderdeel van de financiële APK. Ook als u maandelijks geld overhoudt is het zinvol om te kijken naar mogelijkheden om te besparen op uw uitgaven. Wat men vaak niet weet is dat je als vaste klant ook recht hebt op kortingen of aanbiedingen op bijvoorbeeld je energiecontract of telefoonabonnement.

Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, kijken we naar de mogelijkheid om elke maand te reserveren voor onvoorziene uitgaven én andere spaardoelen. Heeft u een auto of eigen woning? Dan is het noodzakelijk om te reserveren voor onderhoud. En wilt u op termijn de woning verduurzamen? Of een andere auto kopen? Dan is het handig om daar nu al geld voor opzij te zetten. Maar ook een maandelijkse reservering voor het eigen risico van uw zorgverzekeraar of voor vervanging van (witgoed)apparaten raden wij aan. Sommige verzekeringen of abonnementen betaalt u jaarlijks. Vaak is dit een flinke hap uit uw budget. Als u elke maand een vast bedrag spaart, heeft het betalen van zo’n rekening vaak minder gevolgen.

Naast noodzakelijke reserveringen, kan u ook maandelijks geld sparen voor de vakantie of de aanschaf van een nieuwe fiets.

Zo’n financiële APK geeft u een opgeruimd gevoel. Het neemt zorgen weg en geeft vertrouwen in de toekomst. Een mooie bijkomstigheid is vaak dat u vaak (weer) geld overhoudt voor leuke dingen. U gaat naar huis met concrete handvatten om de financiën te verbeteren.

Bent u benieuwd hoe uw financiën ervoor staan? Maak dan een gratis afspraak voor een financiële APK.

laatste update: 24 januari 2022

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort