Thema: Rondkomen
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: Mijn werkgever maakt gebruik van de NOW, wat merk ik daarvan?

11 februari 2021

Door de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen krijgen veel bedrijven te maken met omzetverlies. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) moet ervoor zorgen dat deze werkgevers hun werknemers kunnen blijven betalen. De overheid betaalt mee aan de loonkosten van werkgevers. Maar wat betekent dat voor u als werknemer?

Ik zal het maar direct verklappen: U merkt er als werknemer weinig van wanneer uw werkgever gebruik maakt van de NOW.

De belangrijkste informatie voor u als werknemer op een rij:

  • Inmiddels zitten we in de zesde aanvraagperiode NOW.
  • De tegemoetkoming voor de periode juli, augustus en september 2021 kan aangevraagd worden van 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
  • U kunt de NOW niet zelf aanvragen, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen. Uw werkgever moet u wel informeren over een toegekende aanvraag.
  • Uw werkgever moet u stimuleren scholing te volgen of ontwikkeladvies aan te vragen. Het kabinet helpt hierbij door middel van het programma: ‘NL leert door’.
  • Werkgevers die gebruik maken van NOW zijn verplicht zich in te spannen om u van werk naar werk te begeleiden als er ontslag voor u dreigt.
  • Uw loon wordt volledig doorbetaald, behalve wanneer u instemt met een (tijdelijke) verlaging.
  • Uw vakantiegeld wordt doorbetaald. Ook loopt de pensioenopbouw gewoon door.
  • Een eventuele reiskostenvergoeding staat los van de NOW. Een reiskostenvergoeding kan gestopt worden wanneer u niet of thuis werkt en u als gevolg daarvan geen reiskosten meer heeft.
  • De NOW staat los van de Werkloosheidswet. U verbruikt dus ook geen WW-rechten wanneer u onder deze tijdelijke maatregel valt.
  • Wanneer u onder de NOW valt, bent u niet verplicht om te stoppen met werken. U maakt met uw werkgever afspraken over of u (thuis) werkt

Doel van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De overheid hoopt door de NOW te voorkomen dat er veel mensen worden ontslagen. De NOW is er op gericht zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden.

Ook voor een werkgever die gebruik maakt van de NOW is het mogelijk bij het UWV een ontslagaanvraag in te dienen wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan ook toestemming vragen voor ontslag aan de kantonrechter. De werkgever krijgt daarvoor geen correctie meer op de hoogte van de NOW- subsidie (mits hij voldoet aan zijn verplichtingen).

Wat is ontslag om ‘bedrijfseconomische redenen’?

De omstandigheden in het bedrijf zijn de reden voor het ontslag van een werknemer. Bijvoorbeeld: een slechte financiële situatie van het bedrijf, minder werk of verhuizing van het bedrijf.

Goed om te weten: een werkgever mag u nooit zomaar ontslaan. Hij moet hiervoor toestemming vragen aan u, aan het UWV of aan de kantonrechter.

 

Tijdelijke oproep- en uitzendcontracten

Ook voor oproep- en uitzendkrachten kan gebruik worden gemaakt van de NOW. Op die manier worden werkgevers gestimuleerd om ook oproep- en uitzendkrachten zoveel mogelijk te blijven doorbetalen. Ook in de periode dat er minder omzet is.

De werkgever ontvangt ook voor de oproep- of uitzendkracht een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor een uitzendkracht is het uitzendbureau de werkgever die de NOW moet aanvragen. Een werkgever is niet verplicht tijdelijke contracten te verlengen wanneer zij aflopen in de periode dat hij gebruik maakt van de tijdelijke noodmaatregel.

 

Wat als mijn werkgever toch mijn salaris niet betaalt?

Een werkgever is verplicht om het loon uit te betalen als dit in de arbeidsovereenkomst staat. Maar in deze bijzondere tijd kan het voorkomen dat de werkgever het geld niet beschikbaar heeft om de lonen van zijn werknemers te betalen. De regelingen van de overheid zijn ervoor om dit juist te voorkomen. De NOW is één van deze regelingen.

U heeft recht op loon. Betaalt een werkgever niet uit? Dan is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan met uw werkgever. Hopelijk komt u er samen uit. Bent u het oneens met uw werkgever? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Wat als ik niet meer word opgeroepen door mijn werkgever?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid stimuleert werkgevers ook tijdelijke oproep- en uitzendkrachten te blijven betalen. De werkgever is dit niet altijd verplicht. Heeft u in de afgelopen 3 maanden (of langer) een gemiddeld aantal uren gewerkt voor uw werkgever? Dan heeft u mogelijk wel recht op doorbetaling van uw loon. Neem contact op met het Juridisch Loket voor meer informatie.

Wordt u niet meer opgeroepen en ontvangt u geen loon meer? Mogelijk komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. U vraagt deze aan bij het UWV. U heeft recht op WW wanneer u meer dan 5 arbeidsuren per week verliest. Een van de voorwaarden is dat u aan de ‘wekeneis’ voldoet. Dit betekent dat u in de 36 weken voordat u werkloos werd, 26 weken hiervan moet hebben gewerkt.

 

Heeft u ondanks de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid te maken met een ontslag of inkomensterugval? Heeft u vragen over rondkomen? Maak dan vandaag nog een telefonische afspraak met het Geldloket. Of stel uw vraag via de chat of e-mail. Het Geldloket staat ook nu voor u klaar.

laatste update: 20 juli 2021.
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Marieke Zandsteeg

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort