Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Eerder met pensioen?

10 juni 2021

Overweegt u vervroegd met pensioen te gaan? Bij het Geldloket gingen we hierover onlangs in gesprek met Wilma. Zij wordt dit jaar 65 en hoopt eerder met pensioen te gaan. Wij zetten de mogelijkheden met haar op een rijtje. Leest u mee?

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee!

Maak direct een afspraak

AOW

Allereerst is er de AOW. Wilma heeft hier recht op als ze 66 jaar en 8 maanden is. Dit kunt u voor uzelf berekenen op de website van de SVB.  Daarnaast bouwen de meeste mensen pensioen op als ze werken. In het pensioenreglement van het eigen pensioenfonds staan de regels. Die zijn per pensioenfonds verschillend.

Wilma wil weten wat de gevolgen zijn als zij al met 65 jaar stopt met werken.

Allereerst bouwt zij dan die laatste 20 maanden geen pensioen meer op. De uitkering van haar pensioen wordt daardoor lager. Dat scheelt zo’n 7% per jaar dat ze eerder stopt met werken.

Andere inkomsten naast pensioen

Met het vervroegd in laten gaan van uw pensioen, verhoogt u uw inkomen. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen van de Belastingdienst. Wilma ontvangt dan minder huur- en zorgtoeslag.

Bijstand en vervroegd pensioen

Het is goed te weten dat een pensioenuitkering inkomen is voor de bijstand. De bijstandsuitkering wordt lager. Als u een bijstandsuitkering heeft, is het niet verstandig je pensioen te vervroegen.

Spaargeld gebruiken in plaats van vervroegd pensioen

Als u spaargeld heeft, kunt u er ook voor kiezen dit geld te gebruiken om de tijd van het vervroegd pensioen tot de pensioenleeftijd te overbruggen.  U behoudt hierdoor recht op een hoger pensioen na de pensioenleeftijd. Bovendien scheelt dit wellicht vermogensbelasting als uw vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen
(€ 50.650,- in 2022).

Heeft u een eigen woning met overwaarde? U kunt bij uw hypotheekadviseur navragen of er mogelijkheden zijn een deel van de overwaarde te gebruiken ter overbrugging.

Met deeltijdpensioen

Soms biedt het pensioenfonds de mogelijkheid om ‘met deeltijdpensioen’ te gaan. U gaat dan tijdelijk minder werken, maar bouwt nog wel pensioen op.

Checklist eerder met pensioen

Overweegt u net als Wilma om met vervroegd pensioen te gaan? Neem dan deze checklist door:

  • Bedenk of vervroegd pensioen in uw situatie noodzakelijk is.
  • Bedenk of er een mogelijkheid is spaargeld te gebruiken ter overbrugging.
  • Als u een eigen woning heeft met overwaarde, kunt u nagaan of u hier gebruik van kunt maken.
  • Ga na welke gevolgen het vervroegd pensioen heeft op andere inkomsten zoals bijstand.
  • Ga na welke gevolgen vervroegd pensioen heeft voor de toeslagen.
  • Als u eerder stopt met werken, bouwt u geen pensioen meer op. U krijgt daardoor minder pensioen.
  • U levert ongeveer 7% per jaar in voor ieder jaar dat u eerder stopt met werken.
  • Als u het pensioen eerder opneemt, spreidt u het gespaarde bedrag over een langere periode. De pensioenuitkering valt daardoor lager uit.
  • Soms kunt u met deeltijdpensioen. U werkt dan een aantal dagen per week en ontvangt daarnaast vervroegd pensioen. Lees het na in uw pensioenreglement.

Overweegt u om eerder met pensioen te gaan en wilt u bespreken wat dit voor u betekent? Maak dan een afspraak op het spreekuur van het Geldloket.

Laatste update: 17 januari 2022
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort