Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Eerder met pensioen?

10 juni 2021

Overweeg je vervroegd met pensioen te gaan? Bij het Geldloket gingen we hierover onlangs in gesprek met Wilma. Zij wordt dit jaar 65 en hoopt eerder met pensioen te gaan. Wij zetten de mogelijkheden met haar op een rijtje. Lees je mee?

AOW

Allereerst is er de AOW. Wilma heeft hier recht op als ze 66 jaar en 8 maanden is. Dit kan je voor jezelf berekenen op de website van de SVB.  Daarnaast bouwen de meeste mensen pensioen op als ze werken. In het pensioenreglement van het eigen pensioenfonds staan de regels. Die zijn per pensioenfonds verschillend.

Wilma wil weten wat de gevolgen zijn als zij al met 65 jaar stopt met werken.

Allereerst bouwt zij dan die laatste 20 maanden geen pensioen meer op. De uitkering van haar pensioen wordt daardoor lager. Dat scheelt zo’n 7% per jaar dat ze eerder stopt met werken.

Andere inkomsten naast pensioen

Met het vervroegd in laten gaan van uw pensioen, verhoog je je inkomen. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen van de Belastingdienst. Wilma ontvangt dan minder huur- en zorgtoeslag.

Bijstand en vervroegd pensioen

Het is goed te weten dat een pensioenuitkering inkomen is voor de bijstand. De bijstandsuitkering wordt lager. Als je een bijstandsuitkering hebt, is het niet verstandig je pensioen te vervroegen.

Spaargeld gebruiken in plaats van vervroegd pensioen

Als je spaargeld hebt, kan je er ook voor kiezen dit geld te gebruiken om de tijd van het vervroegd pensioen tot de pensioenleeftijd te overbruggen.  Je houdt hierdoor recht op een hoger pensioen na de pensioenleeftijd. Bovendien scheelt dit wellicht vermogensbelasting als je vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen (€ 50.650,- in 2022).

Heb je een eigen woning met overwaarde? Je kan bij je hypotheekadviseur navragen of er mogelijkheden zijn een deel van de overwaarde te gebruiken ter overbrugging.

Met deeltijdpensioen

Soms biedt het pensioenfonds de mogelijkheid om ‘met deeltijdpensioen’ te gaan. Je gaat dan tijdelijk minder werken, maar bouwt nog wel pensioen op.

Checklist eerder met pensioen

Overweeg je net als Wilma om met vervroegd pensioen te gaan? Neem dan deze checklist door:

  • Bedenk of vervroegd pensioen in jouw situatie noodzakelijk is.
  • Bedenk of er een mogelijkheid is spaargeld te gebruiken ter overbrugging.
  • Als je een eigen woning hebt met overwaarde, kan je nagaan of je hier gebruik van kan maken.
  • Ga na welke gevolgen het vervroegd pensioen heeft op andere inkomsten zoals bijstand.
  • Ga na welke gevolgen vervroegd pensioen heeft voor de toeslagen.
  • Als je eerder stopt met werken, bouw je geen pensioen meer op. Je krijgt daardoor minder pensioen.
  • Je levert ongeveer 7% per jaar in voor ieder jaar dat je eerder stopt met werken.
  • Als je het pensioen eerder opneemt, spreidt je het gespaarde bedrag over een langere periode. De pensioenuitkering valt daardoor lager uit.
  • Soms kan je met deeltijdpensioen. Je werkt dan een aantal dagen per week en ontvangt daarnaast vervroegd pensioen. Lees het na in je pensioenreglement.

Overweeg je om eerder met pensioen te gaan en wil je bespreken wat dit voor jou betekent? Maak dan een gratis afspraak bij het Geldloket.

Laatste update: 17 januari 2022
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Loes Meijs

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort