Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Zo leef je als gezin van één inkomen

29 januari 2023

Met een gezin leven van één inkomen: vaak kan het. Belangrijk is dat jullie alles krijgen waar jullie recht op hebben. En dat jullie geld opzij zetten voor onvoorziene kosten en op de uitgaven letten. 

Begroting

Als je als gezin moet of wil leven van één inkomen, dan heb je grip op je geld nodig. Het maken van een begroting helpt je hierbij. In een begroting zet je inkomsten en uitgaven op een rij. Je kan hiervoor de maandbegroting (Excel, 36,8 Kb) downloaden en invullen. Of lees eerst hoe je stap voor stap een begroting maakt.

Inkomen

Als jullie van 1 inkomen leven, hebben jullie mogelijk recht op toeslagen en heffingskortingen. Dit kan je zelf berekenen. De consulent van het Geldloket kan jullie hier ook bij helpen. Zo weet je zeker dat je geen geld laat liggen.

Uitgaven

Jullie uitgavenpatroon aanpassen is ook nodig als jullie van één inkomen leven. Kijk om te beginnen wat je op de vaste lasten kan besparen.

Denk er ook aan om geld opzij te zetten voor de jaarlijkse uitgaven. Bijvoorbeeld voor verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen en het eigen risico van de zorgverzekering. Dit noem je ‘reserveringsuitgaven’.

Ook voor onvoorziene uitgaven zet je elke maand geld op de spaarrekening. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de auto, koophuis of voor een nieuwe wasmachine. Neem hiervoor een vast bedrag op in je maandbegroting.

Je kan geld besparen op je boodschappen.

Creatief zijn met je inkomen

Jullie willen lekker leven met minder geld. Als je als gezin wilt leven van één inkomen, dan vraagt dat soms creativiteit. Denk bijvoorbeeld aan de gratis sportactiviteiten van de buurtsportcoach, maak gebruik van kortingsacties, koop tweedehands spullen en kijk naar voordeeluitjes.

Recht op fondsen

Er zijn allerlei fondsen en regelingen waarop je mogelijk een beroep kunt doen. De consulent van het Geldloket kijkt graag voor je of jullie recht hebben op lokale fondsen en regelingen.


Voorbeeld

Anita en Jan hebben twee jonge kinderen en werken beide in onregelmatige diensten. Jan is verzorgende en Anita is bedrijfsleider in een winkel. Jan overweegt te stoppen met werken zodat er thuis meer rust komt voor de kinderen. De consulent van Geldloket rekent voor hen uit of dit mogelijk is.

Einddatum: 31 december

Het is verstandig om bij het stoppen met werken rekening te houden met de einddatum van het contract. Het is slim om dit vanaf de eerste van het nieuwe jaar te doen. Het recht op bijvoorbeeld toeslagen wordt namelijk berekend op basis van een jaarinkomen. Wanneer Jan per 1 augustus 2024 zou stoppen met werken, dan wordt in de berekening voor toeslagen nog 7 maanden aan inkomen van Jan meegenomen. Dit kan ervoor zorgen dat er voor de rest van 2024 geen recht is op toeslagen. Vervelend, want de toeslagen zijn wel nodig om rond te komen. In dit voorbeeld neemt Jan op 31 december afscheid van zijn werk en collega’s.

Toeslagen en regelingen

Anita heeft een bruto jaarinkomen van ongeveer € 32.000,-. Als Jan stopt met werken, dan hebben Jan en Anita recht op zorgtoeslag van € 177,- per maand. Het recht op kindgebonden budget stijgt en er ontstaat recht op huurtoeslag.

Kinderopvang is niet meer nodig. Dat zorgt voor een flinke verlaging in de maandelijkse kosten. Het inkomen van Anita is te hoog om kwijtschelding te krijgen voor gemeentelijke belastingen. Ook hebben Jan en Anita geen recht op minimaregelingen vanuit de gemeente. Hiervoor wordt vaak uitgegaan van een inkomen van maximaal 100 tot 120% van het sociaal minimum voor gehuwden (per 1 januari 2024 bedraagt het sociaal minimum voor gehuwden € 1.742,34 excl. vakantietoeslag). Nu Jan niet meer werkt kan er 1 auto verkocht worden, wat scheelt in de maandelijkse én jaarlijkse kosten.

Pensioen

Jan en Anita moeten er rekening mee houden dat Jan geen ouderdomspensioen meer opbouwt. Ook het recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt, omdat Jan geen arbeidsinkomen meer heeft. De combinatiekorting is een (heffings)korting voor werkende ouders op de inkomstenbelasting.

Conclusie: het kan

Als Jan en Anita hun uitgaven voor vakantie en uitjes verlagen, voordeliger boodschappen doen én de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben, dan lukt het hen ook zonder de inkomsten van Jan om rond te komen. Dit besluit geeft het gezin veel rust.

Persoonlijk advies

Onze consulenten helpen je graag om een verantwoorde begroting op te stellen voor jullie situatie. Maak een gratis afspraak.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annelies Brasjen

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort