Thema: Gezin
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Veelgemaakte fouten bij kinderopvangtoeslag

8 februari 2021

Kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Hartstikke fijn toch? Maar niet als u achteraf veel geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. In deze blog neem ik u mee langs de 5 veelgemaakte fouten en geef ik u tips om terugbetalingen te voorkomen.

1. Er is geen recht op kinderopvangtoeslag

Een inkoppertje misschien: er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Een belangrijke voorwaarde is dat u en uw eventuele toeslagpartner werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat en dat u een eigen bijdrage betaalt.  Als uw kinderopvang geregistreerd is, vindt u deze terug in het Landelijk Register Kinderopvang. Check altijd eerst of u wel recht heeft op de toeslag!

2.  Niet op tijd aangevraagd

Wees op tijd: vraag de toeslag binnen 3 maanden aan na de maand waarin u recht hebt gekregen op kinderopvangtoeslag. Dus heeft u recht vanaf 1 januari 2021, vraag de toeslag dan uiterlijk 30 april 2021 aan. Vraagt u de toeslag pas aan in mei 2021, ontvangt u de toeslag vanaf 1 februari 2021.  Zonde toch om een maand toeslag mis te lopen?

U vraagt de toeslag aan via Mijn toeslagen. Bij de aanvraag heeft u de volgende papieren nodig: de DigiD van uzelf en uw eventuele toeslagpartner, gegevens over uw inkomen (jaaropgave/ belastingaangifte of loonstroken) en de opvanggegevens (uurtarief, (gemiddeld) aantal uren opvang per maand en het registratienummer van de kinderopvanginstelling).

3. Verkeerd inkomen doorgegeven

De Belastingdienst gaat uit van het inkomen dat u zelf doorgeeft. Geeft u een te laag inkomen door? Dan moet u later geld terugbetalen. Dit kan flink oplopen!

Hoe moet het dan wel? Bereken waar u recht op heeft aan de hand van uw toetsingsinkomen. Dit is uw bruto jaarinkomen waar de aftrekbare kosten nog vanaf gaan. Deze aftrek gebeurt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. U vindt uw toetsingsinkomen terug in uw belastingaangifte en op uw jaaropgave.

Is uw inkomen anders dan vorig jaar?

Dan kunt u uw toetsingsinkomen het beste berekenen aan de hand van uw loonstroken van het huidige jaar. Let er dan op, dat u óók uw vakantiegeld, 13e maand of bonus meeneemt in de berekening. Op de website van de Belastingdienst vindt u een rekenhulp om uw toetsingsinkomen te berekenen.

Let op: ga bij uw berekeningen altijd uit van uw inkomen voor loonheffing.

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

Is uw inkomen wisselend?

Als u de ene maand meer inkomen heeft dan de andere maand, kunt u het beste een schatting maken van uw toetsingsinkomen. Hiervoor berekent u uw gemiddelde inkomen over een periode van minimaal 6 maanden.

Voorbeeld:

U heeft in de afgelopen 6 maanden in 3 maanden € 1.500,- bruto aan inkomen gehad, 2 keer € 1.600,- bruto en 1 keer € 1.200,- bruto.

Gemiddeld inkomen berekenen: het totaal aan inkomen (= € 8.900,-) gedeeld door 6 (maanden) = Gemiddeld € 1484,- bruto per maand.

Toetsingsinkomen berekenen: € 1.484,- x 12 + 8% vakantiegeld = 19.233,-.

Let op: ga bij uw berekeningen altijd uit van uw inkomen voor loonheffing

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

4.  Wijzigingen niet doorgeven

Bij werkloosheid heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Bij andere wijzigingen is het belangrijk dat u deze binnen 4 weken doorgeeft aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Geef het door als de kinderopvang stopt, uw kind wisselt van opvangsoort of instelling, het uurtarief wijzigt of het aantal opvanguren dat u afneemt verandert.

Tip: voer als einddatum alvast de 4e verjaardag in van uw kind. Deze datum ligt vast en zo kunt u dit niet vergeten door te geven en alsnog teveel kinderopvangtoeslag ontvangen.

5. U vergeet het daadwerkelijk aantal afgenomen uren door te geven bij flexibele opvang

In sommige gevallen spreekt u met de kinderopvanginstelling af om flexibele opvang af te nemen. U neemt geen vaste uren af. Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kunt u dan het beste uitgaan van een gemiddeld aantal uren dat u iedere maand verwacht af te nemen. Aan het einde van de maand weet u hoeveel uren u daadwerkelijk heeft afgenomen. Geef het correcte aantal uren direct door in een wijziging via Mijn toeslagen. Voor de nieuwe maand zet u het aantal af te nemen uren weer op het eerder berekende gemiddelde aantal uren.

Tip: Neem je minder uren af dan je bij de aanvraag kinderopvangtoeslag (gemiddeld) vanuit bent gegaan en/of heb je dit te laat doorgegeven? Zet een deel van de kinderopvangtoeslag die je ontvangt apart op een spaarrekening. Zo kun je de terugbetaling die je straks ontvangt direct terugbetalen.

Uitbetaling rechtstreeks aan kinderopvang

Het is mogelijk om de kinderopvangtoeslag direct uit te laten betalen aan uw kinderopvanginstelling. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen en eventueel terug te betalen bedragen.

Toch een terugvordering?

Oei, er is toch iets misgegaan. U moet veel geld terugbetalen. Wat nu? Wanneer u dit bedrag niet in één keer kunt betalen, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid van een betalingsregeling. Is dit maandbedrag ook te hoog? Dan kunt u een verzoek indienen voor een persoonlijke betalingsregeling.

Vragen over rondkomen met kinderen? Vindt u het prettig dat er iemand met u meedenkt? Dat doen we graag. Neemt contact op met onze consulent of maak een gratis afspraak bij Geldloket Amersfoort.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Marieke Zandsteeg

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort