Thema: Gezin
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Mijn partner is overleden, wat moet ik nu regelen?

8 februari 2021

Het verliezen van een partner is ingrijpend. Naast de emotionele impact, moeten er ook veel praktische dingen worden geregeld. In deze blog zet ik een aantal financiële zaken op een rijtje:

Inkomen

Als uw partner een inkomen had, dan valt dit weg. Bekijk of u in aanmerking komt voor de volgende inkomensvoorzieningen:

Nabestaandenpensioen

Als uw partner in loondienst heeft gewerkt, kan er nabestaandenpensioen (ook wel partnerpensioen genoemd) zijn opgebouwd bij zijn pensioenfonds. Dit pensioen gaat in na het overlijden van uw partner, het maakt niet uit of hij de AOW-leeftijd al had bereikt of niet. Indien u getrouwd was of geregistreerd partnerschap had, heeft u automatisch recht op het nabestaandenpensioen.Dit geldt niet indien u samenwoonde. U moet dan als partner zijn aangemeld bij het pensioenfonds van uw partner. Neem contact op met het pensioenfonds om na te gaan wat er precies is geregeld.

Anw-uitkering

U heeft hier recht op indien u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en kinderen verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar of minimaal 45% arbeidsongeschikt bent. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over de ANW vindt u op de website van de Sociale verzekeringsbank. Op deze website kunt u de uitkering ook aanvragen.

Overlijdensuitkering

De werkgever van uw partner is wettelijk verplicht een overlijdensuitkering te betalen ter hoogte van minimaal 1 maandsalaris. In een CAO kan worden bepaald dat er een hogere uitkering geldt. Indien de uitkering niet hoger is dan 3 maandsalarissen, dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting te betalen.

Indien uw partner een uitkering via het UWV ontving, heeft u mogelijk recht op een overlijdensuitkering ter hoogte van 1 maand bruto uitkering.

Levensverzekering

Als uw partner een levensverzekering had, dan zal de verzekering het verzekerde bedrag aan de begunstigden uitkeren die in de polis staat vermeld.

Belastingdienst

Toeslagen

Als u en uw partner toeslagen ontvingen, hoeft u het overlijden van uw partner niet door te geven aan de Belastingdienst. Zij ontvangen deze informatie van de gemeente. Indien de toeslag op naam van uw partner stond, wordt de toeslag op uw naam gezet. De toeslagen worden aangepast op de nieuwe gezinssamenstelling.

Als uw inkomen daalt door het overlijden van uw partner, dan zullen uw toeslagen waarschijnlijk omhoog gaan. Als uw inkomen stijgt, door bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen, dan zal u waarschijnlijk een lager bedrag aan toeslagen gaan ontvangen. U moet het nieuwe inkomen zelf doorgeven via mijntoeslagen.nl.

In geval van stijging van uw inkomen kan het zijn dat u (een deel van) de reeds ontvangen toeslagen moet terugbetalen. Als de toeslagen op naam van uw partner stonden en uw inkomen na het overlijden met meer dan 10% stijgt, kunt u gebruik maken van de 10% regeling. U vraagt de Belastingdienst om de reeds ontvangen toeslagen (over de periode voordat uw inkomen steeg) te berekenen zonder de stijging. Hiermee voorkomt u dat u moet terugbetalen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon, 0800 – 0543.

Het kan ook zo zijn dat u eerder geen recht had op toeslagen, maar dat u door het overlijden van uw partner hier wel recht op heeft. U kunt een proefberekening maken, om te zien of u recht heeft op huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget en zo ja, om welke bedragen het gaat.

Voorlopige aanslag

In het geval dat uw partner maandelijks een voorlopige teruggave ontving, wordt die door de Belastingdienst stopgezet. Betaalde uw partner juist elke maand een bedrag in verband met een voorlopige aanslag, dan moet u zelf de wijziging doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt dit doen namens de overledene als u beschikt over zijn of haar DigiD code via mijnbelastingdienst.nl.

Ga na of u nu zelf recht heeft op een voorlopige teruggave en zo ja vraag deze dan aan. Ontving u al een voorlopige teruggave? Wijzig deze dan. Dit kan digitaal via mijnbelastingdienst.nl.

Kinderbijslag
U hoeft het overlijden van uw partner alleen aan de Sociale Verzekeringsbank door te geven als uw partner buiten Nederland is overleden. Is dit niet het geval, dan krijgt de SVB dit door van de gemeente. Als de kinderbijslag op uw naam staat, dan loopt dit gewoon door. Stond de kinderbijslag op naam van uw partner, dan bekijkt de SVB of u de kinderbijslag kunt krijgen. De SVB stuurt u een aanvraagformulier.
Woonlasten

Bekijk of u uw woonlasten kunt betalen nu het inkomen van uw partner wegvalt.

Koopwoning

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Meld het overlijden dan bij de verzekeraar, dit wordt niet automatisch doorgegeven. Als de verzekering verpand is aan de hypotheek dan wordt het geld direct gebruikt om de hypotheek (deels) af te lossen. Het geld wordt niet op uw rekening gestort. Is de verzekering niet verpand aan de hypotheek, dan kunt u zelf beslissen waar u de uitkering van de verzekering voor gebruikt. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw maandelijkse inkomen aanvullen.

Het is vaak mogelijk om na overlijden van uw partner uw hypotheek over te sluiten. Dit is interessant indien de huidige rente lager is dan de hypotheekrente die u betaalt. Ook is het na overlijden van uw partner vaak mogelijk om boetevrij af te lossen. Informeer bij uw hypotheekverstrekker naar de mogelijkheden en laat u adviseren wat voor u het meest gunstig is.

Huurwoning

Zoals aangegeven onder het kopje  ‘Toeslagen’ kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Om in aanmerking te komen moet uw huur in ieder geval onder de sociale huurgrens liggen. In 2021 ligt deze grens op €752,33 per maand.

Woonkostentoeslag

Mocht u in de problemen komen met het betalen van de hypotheek of huur, dan kunt u woonkostentoeslag aanvragen bij de gemeente. Dit is een tijdelijke oplossing en er geldt vaak een verhuisverplichting. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

Kosten uitvaart

Indien uw partner geen uitvaartverzekering had of de verzekering niet de gehele uitvaart vergoedt en er ook geen zaken van waarde worden nagelaten, zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Als u deze kosten niet kunt betalen, kunt u proberen een betalingsregeling te treffen met de uitvaartondernemer.

Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand van de gemeente. U moet hiervoor wel aan een aantal verschillende voorwaarden voldoen, deze vindt u op de website van de gemeente Amersfoort.

Bankrekening

Het overlijden van uw partner moet u doorgeven aan de bank. Een bankrekening die alleen op naam van uw partner staat wordt meestal geblokkeerd als het overlijden bekend is bij de bank. Dit betekent dat u geen toegang heeft tot de bankrekening. Dit is onhandig als er nog betalingen moeten plaatsvinden, zoals automatische incasso’s voor de vaste lasten of kosten van de uitvaart.

Het verschilt per bank of alles wordt geblokkeerd. Bij sommige banken lopen bijvoorbeeld automatische incasso’s door of u kunt de bank verzoeken om betalingen aan de notaris of voor de uitvaart uit te voeren. Om de bankzaken van uw partner af te kunnen ronden heeft u verschillende documenten nodig zoals bijvoorbeeld de overlijdensakte, een verklaring van erfrecht en een verklaring van het centraal testamentenregister.

Voor een gezamenlijke rekening geldt dat u als mederekeninghouder meestal wel toegang tot de rekening houdt (tenzij andere erfgenamen verzoeken om de rekening te blokkeren). Betalingen kunnen dan blijven doorlopen. U kunt de gezamenlijke rekening bij de meeste banken na het overlijden van uw partner alleen op uw naam laten zetten.

Informeer altijd eerst bij de bank welke regels er worden gehanteerd, dit kan per bank verschillen. De meeste banken hebben een speciale servicedesk voor nabestaanden.

Lopende contracten

Lopende contracten op naam van uw partner moeten worden aangepast of opgezegd. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, abonnementen, maar ook vaste lasten die op naam staan van uw partner. De zorgverzekering hoeft u niet op te zeggen, deze stopt automatisch op de dag van overlijden. Als u een gezamenlijke polis had, dan wordt er een nieuwe polis voor u gemaakt.

Begroting

Het is aan te raden om een begroting te maken zodat u inzicht krijgt in uw nieuwe financiële situatie. U weet dan precies waar u aan toe bent. U kunt hiervoor gebruik maken van de maandbegroting van het Geldloket.

Voor een volledig overzicht van zaken die u moet regelen als uw partner is overleden, verwijs ik u graag naar de checklist bij overlijden van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen of wilt uw persoonlijke situatie met ons doornemen? Wij denken graag met u mee. Maak een gratis afspraak op ons spreekuur.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort