Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Iemand uitschrijven van je adres heeft grote gevolgen

21 april 2023

Op je adres staat iemand ingeschreven die er niet meer woont. Na onderzoek kan de gemeente hem of haar uitschrijven. Voor de persoon die wordt uitgeschreven kan dit grote gevolgen hebben.

Financiële nadelen

Als je ergens gaat wonen, moet je dat doorgeven aan de gemeente. Je wordt dan op dat adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op jouw adres staat iemand ingeschreven die er niet meer woont. Bijvoorbeeld je ex-partner of een volwassen kind. Dit kan financiële nadelen voor je hebben. Daarom wil je die persoon uitschrijven van jouw adres.

Adresonderzoek

De gemeente mag niet zomaar iemand uitschrijven. Eerst moet de gemeente een adresonderzoek doen. Vraag dit aan bij de gemeente Amersfoort of de gemeente Leusden.

Als na het onderzoek niet bekend is waar iemand woont, dan wordt die persoon uitgeschreven. Diegene staat dan niet meer ingeschreven de Basisregistratie Personen. De overheid neemt hierdoor aan dat iemand in het buitenland is.

Gevolgen van uitschrijving

Het heeft grote gevolgen als iemand niet meer is ingeschreven in de Basisregistratie personen.

Gevolgen:

  • Recht op uitkering kan worden beëindigd
  • Minder opbouw AOW
  • Geen zorgverzekering
  • Geen dekking bij andere verzekeringen
  • Geen documenten krijgen van de overheid
  • Mogelijk geen baan of onderwijs
  • Boetes lopen op

Recht op uitkering kan worden beëindigd

Er is geen recht meer op de UWV-uitkering, kinderbijslag, zorgtoeslag, studiefinanciering of een Participatiewet-uitkering.

Minder opbouw AOW-uitkering

Voor ieder jaar dat iemand niet staat ingeschreven, bouwt hij of zij 2 procent minder AOW op. Dat betekent een lagere AOW-uitkering als die persoon met pensioen gaat.

Geen zorgverzekering

De verzekeraar kan de zorgverzekering stoppen. Daardoor komen medische kosten voor eigen rekening.

Geen dekking bij andere verzekeringen

Andere verzekeringen verliezen vaak hun dekking. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering.

Geen documenten van de overheid

Een rijbewijs verlengen of identiteitsbewijs aanvragen is daardoor niet mogelijk. Ook krijgt iemand geen uitnodiging om te stemmen. Een DigiD aanvragen lukt ook niet.

Geen baan of onderwijs

Het is moeilijker om een baan aan te nemen of onderwijs te volgen.

Boetes lopen op

Het CJIB verstuurt boetes aan het laatst bekende adres. Deze worden niet ontvangen en dus ook niet betaald. Daardoor lopen de boetes steeds verder op.

Mogelijke oplossing: een briefadres

Een briefadres is een adres bij een vriend, een familielid of bij de gemeente. Iemand die niet in de Basisregistratie Persoonsgegevens staat ingeschreven, kan op het briefadres de post ontvangen. Maar diegene woont er niet. Lees meer informatie over een briefadres op de website van de Rijksoverheid.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Annemieke de Kruijf

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort