Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Help, mijn kind wordt 18 jaar! Wat gaat er veranderen?

16 februari 2021

Het is een belangrijk moment in het leven van elke ouder: uw kind wordt 18 jaar. Volgens de wet is uw zoon of dochter dan meerderjarig. Volwassen. Een hele overgang. Hij of zij mag nu stemmen. Zelf tabak en alcohol kopen. Een lening afsluiten bij de bank. Een rijbewijs halen en alleen rijden. En trouwen. Maar ook financieel verandert er veel.

Het is goed om u daarop voor te bereiden, zodat zowel ouder als kind tijdig een aantal noodzakelijke stappen kunnen zetten. Hieronder bespreek ik de belangrijkste veranderingen.

De kinderbijslag en het kindgebonden budget stoppen

De meest in het oog springende wijziging is het stoppen van de kinderbijslag. Deze bijdrage, die eens in de 3 maanden werd betaald door de Sociale Verzekeringsbank, stopt in het kwartaal nadat uw kind 18 jaar is geworden. Een voorbeeld: Marijke is op 3 februari 18 jaar geworden. Dit betekent dat moeder begin juli geen geld meer krijgt over het 2e kwartaal, want op 1 april was Marijke al 18 jaar. Ook het kindgebonden budget, dat betaald werd door de Belastingdienst, stopt. Zelfs eerder dan de kinderbijslag, namelijk (in het geval van Marijke) per 1 maart.

Ziektekostenverzekering

Maar er verandert meer. Zo is Marijke niet langer gratis meeverzekerd voor haar ziektekosten bij haar moeder. In de praktijk merk ik nogal eens dat mensen daar niet voldoende bij stilstaan. Als je niets doet, krijgt Marijke namelijk een eigen verzekering aangeboden door de verzekeraar van haar moeder. En dat is vaak niet de goedkoopste optie. Er zijn diverse aanbieders van studenten- of jongerenverzekeringen die rekening houden met het feit dat jongeren vaak heel gezond zijn. Zij maken weinig gebruik van medische voorzieningen waardoor de premie voor hen laag kan blijven. Het is dus verstandig om daar goed naar te kijken.

Zorgtoeslag

Marijke krijgt nu ook zelfstandig recht op zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering. Ze kan dit aanvragen via toeslagen.nl met behulp van haar DigiD. Het is verstandig om dit een maand of 2 voordat je 18 wordt te regelen. De dienst toeslagen heeft namelijk tijd nodig om de aanvraag te verwerken.

Kinderalimentatie

Marijke vraagt zich af of ze de kinderalimentatie, die haar vader betaalt aan haar moeder, nu niet zelf kan krijgen. Ze moet nu immers alles zelf regelen. Dit klopt. Ze heeft er nu zelf recht op. Moet ze wel met haar vader regelen dat hij het naar het goede bankrekeningnummer overmaakt.

U ziet: het valt best mee wat u en uw kind moeten regelen als hij of zij 18 wordt, maar jullie moeten het wel even doen!

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort