Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Voorkom financiële tegenvaller door btw-verhoging

22 maart 2019

De tijd vliegt en het eerste kwartaal van 2019 is al weer bijna voorbij. Uw btw-aangifte voor het eerste kwartaal komt eraan en dan krijgt u misschien te maken met de verhoging van het lage btw tarief. In deze blog geef ik u tips hoe u met de belastingverhoging om kunt gaan, zodat u voorkomt dat u later moet terugbetalen.

Door de belastingverhoging verliest u misschien uw recht op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Hoe zit dat? Waarschijnlijk moet u door de verhoging van de btw van 6% naar 9% meer omzetbelasting afdragen aan de Belastingdienst. In dat geval kan dit bedrag door de verhoging wel eens hoger zijn dan de drempel voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Als dat zo is verliest u het recht op deze regeling en dat betekent minder inkomen.

Wat houdt de Kleine Ondernemers Regeling in en wat verandert er?

Als u op jaarbasis minder dan € 1.345 omzetbelasting (btw) moet afdragen wordt u gezien als ‘kleine ondernemer’. De Belastingdienst scheldt de verschuldigde btw dan kwijt. U hoeft het bedrag dus niet te betalen en mag dat geld houden. Ligt de af te dragen btw tussen € 1.345 en € 1.883 dan scheldt de Belastingdienst een deel van het bedrag kwijt. De af te dragen btw wil zeggen: de btw die u ontvangen heeft van uw klanten over de omzet minus de btw die u betaald heeft over uw bedrijfskosten (dit laatste heet ‘voorbelasting’).

Dit kwijtgescholden bedrag is wel een vorm van inkomen en u moet het dus later daarom ook als zodanig opnemen als u de aangifte voor de inkomstenbelasting doet. U betaalt er dan weliswaar inkomstenbelasting over maar dit is altijd veel minder dan het bedrag van de oorspronkelijk verschuldigde btw.

Juist voor kleine ondernemers kan dit extra inkomen veel uitmaken. Maar door de btw-verhoging is de kans dat u voor deze regeling in aanmerking komt veel kleiner geworden. De bedragen die de Belastingdienst hanteert van € 1.345 en € 1.883 zijn namelijk niet verhoogd.

Rekenvoorbeeld

Had u tot en met 2018 een omzet van € 22.416 en weinig tot geen kosten, dan kwam u in aanmerking voor volledige kwijtschelding van de verschuldigde btw vanwege de KOR. 6% over € 22.416 is immers € 1.344,96 en ligt daarmee net onder de grens van € 1.345.

Vanaf 2019 ontvangt u over dezelfde omzet van € 22.416 vanwege het nieuwe tarief van 9% veel meer btw, te weten € 2.017. Daarmee valt u zelfs niet meer onder de grens voor gedeeltelijke kwijtschelding en moet u dus de btw volledig afdragen. Een inkomstendaling van € 1.345, ofwel € 112 per maand.

In 2019 ligt de omzetgrens voor volledige kwijtschelding aanzienlijk lager dan in de voorgaande jaren, maar liefst € 7.500. In dezelfde situatie (weinig tot geen kosten) komt u al boven de grens van volledige kwijtschelding bij een omzet van € 14.944. Het is dus veel moeilijker om voor de Kleine Ondernemers Regeling in aanmerking te komen.

Advies

Zit u op de grens of twijfelt u of u in 2019 onder de KOR gaat of blijft vallen? Betaal dan gewoon in de eerste drie kwartalen de btw die u moet afdragen zonder de KOR toe te passen. In het vierde kwartaal weet u zeker of u wel of niet of gedeeltelijk voor de KOR in aanmerking komt. Mocht u wel in aanmerking komen, dan kunt u altijd bij de aangifte over het vierde kwartaal de hele KOR toepassen. Op deze manier voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen waar u wellicht niet op heeft gerekend en waardoor u in financiële problemen kunt komen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u als ondernemer behoefte aan een financieel klankbord in het algemeen? U bent welkom om bij het Geldloket op gesprek te komen. Een afspraak kunt u zelf inplannen en is gratis voor inwoners van Amersfoort en Leusden.

 

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Jaap-Jan Broer

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort