Thema: Eigen onderneming
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Hoe bepaal ik als ondernemer mijn uurtarief?

7 mei 2019

Een van de voordelen van werken als ondernemer is dat u veel zelf kunt beslissen. Daar staat tegenover dat u zich ook in veel zaken moet verdiepen om de juiste keuze te maken. Zoals bepalen van een goed uurtarief.

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee!

U wilt concurrerend in de markt zijn en klanten binnenhalen. Tegelijkertijd wilt u graag vooraf weten dat er voldoende geld binnenkomt om alle belastingen af te kunnen dragen, een eventueel krediet af te lossen, op termijn investeringen te financieren en vooral om te leven van uw bedrijf. In deze blog geef ik u tips om uw uurtarief te berekenen.

Declarabele uren op jaarbasis

Breng in kaart hoeveel uur u betaald kunt werken, per week en uiteindelijk per jaar. Een ondernemer in de (zakelijke) dienstverlening werkt gemiddeld 60% van de totale werktijd declarabel. De overige uren zijn nodig voor acquisitie, netwerken, administratie, vakinhoudelijk bijblijven, enz. Als u in totaal 40 uur per week werkt komt dit neer op 24 declarabele uren. Om dit door te rekenen naar een heel jaar houdt u rekening met het aantal weken per jaar dat u vakantie wilt. Of misschien hebt u te maken met seizoensinvloeden en is er voor u in de zomerperiode weinig werk.

Bedrijfskosten inschatten

Maak een prognose van alle zakelijke kosten die u op jaarbasis verwacht te hebben. Ga uit van de bedrijfskosten exclusief btw. De btw krijgt u immers terug van de Belastingdienst.

Gewenst privé-inkomen uit het bedrijf

Bepaal hoeveel inkomen u netto privé per maand uit uw bedrijf wilt halen en reken dit door naar een jaar. Als u eerder in loondienst werkte, houd er dan rekening mee dat u ook vakantiegeld en eventueel een eindejaarsuitkering meeneemt in het gewenste netto jaarinkomen. En wellicht wilt u ook een financiële reserve kunnen opbouwen.

Inkomstenbelasting reserveren

Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen over de winst is afhankelijk van de hoogte van de winst maar ook of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekposten als ondernemer. Als u alle fiscale ondernemersvoordelen kunt benutten, is het goed mogelijk dat u over een winst tot € 27.000 in de praktijk geen tot weinig inkomstenbelasting hoeft af te dragen. Wel moet u als ondernemer een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) afdragen die via de Belastingdienst loopt. Dit is 5,7% van de belastbare winst. Meer weten over de fiscale voordelen? Klik hier.

In de regel is het advies om 30% van uw privé-inkomsten te reserveren voor de inkomstenbelasting. Heeft u echter een winst tot zo’n € 27.000,- en u kunt aanspraak maken op de ondernemersaftrek, dan zal de te betalen inkomstenbelasting naar verwachting fors lager liggen. Het is dan ook zinvol om voor uzelf door te rekenen wat u hiervoor apart moet houden. Maar u kunt ook voor de veilige kant kiezen en toch de 30% apart zetten. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

Minimale omzet en uurtarief

Voor de minimale omzet die u moet halen telt u de bedrijfskosten, gewenst privé-inkomen en de reservering voor de Inkomstenbelasting bij elkaar op. Dit bedrag deelt u vervolgens door het aantal declarabele uren op jaarbasis om tot uw uurtarief te komen.

Een rekenvoorbeeld

Een fotografe kan zich op uurbasis verhuren aan een studio die schoolfoto’s maakt. Zij wil maximaal 32 uur per week werken. Omdat de opdracht gebonden is aan de schoolvakanties rekent zij met 40 werkweken per jaar. Haar administratie en andere niet- declarabele werkzaamheden schuift ze zoveel mogelijk door naar de vakantieperiodes, zodat ze gedurende het schooljaar 26 uur per week beschikbaar is om declarabel te werken. Op jaarbasis is dit 1.040 uur.

Haar bedrijfskosten zijn € 13.000 per jaar. Zij wil netto € 2.000 per maand overhouden om privé te kunnen besteden. Daarnaast heeft ze een lening afgesloten waar ze jaarlijks € 2.500 op aflost. Haar totale gewenste privé-inkomen is dus € 26.500.

Zij komt in aanmerking voor alle ondernemersaftrekposten. Voor de af te dragen Inkomstenbelasting en de Inkomensafhankelijk bijdrage ZVW reserveert ze een bedrag van € 1.500. De minimale omzet die zij per jaar moet halen zijn deze bedragen bij elkaar opgeteld: € 41.000. Als ze op jaarbasis 1.040 uur declarabel werkt moet haar uurtarief minimaal € 39,42 zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u als ondernemer behoefte aan een financieel klankbord in het algemeen? U bent welkom om bij het Geldloket op gesprek te komen. Een gratis afspraak kunt u zelf inplannen.

Laatste update: 23 oktober 2019
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Jaap-Jan Broer

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort