Thema: Eigen onderneming
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Hoe zit het: ondernemer voor de inkomstenbelasting en de Btw

12 maart 2020

Inkomstenbelasting is belasting die u betaalt over uw inkomen, terwijl Btw belasting is die u betaalt over uw omzet. Niet iedereen die onderneemt, wordt ook door de Belastingdienst gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB), dan wel voor de Btw. Via deze check voor de IB en deze voor de Btw komt u daar achter. Maar wat betekent dat voor uw Btw aangifte en aangifte inkomstenbelasting? De verschillen op een rij.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

 • U doet aangifte IB en voert uw inkomsten op als ‘winst uit onderneming’.
 • U heeft mogelijk recht op de volgende aftrekposten:
  • Zelfstandigenaftrek € 5.030,- in 2023. Voldoet u aan de voorwaarden, dan mag u dit bedrag van de winst aftrekken.
  • Startersaftrek: komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, dan mag u de eerste drie jaar meestal ook de startersaftrek toepassen. Een bedrag van € 2.123,- mag u bovenop de zelfstandigenaftrek dan aftrekken van uw winst.
  • MKB winstvrijstelling: ongeacht of u voldoet aan de uren-eis, hoeft u over 14% van uw winst geen belasting te betalen. Heeft u recht op de zelfstandigen, dan wel startersaftrek, dan moet u die eerst van de winst aftrekken.
  • Onkosten aftrekken: maakt u als ondernemer kosten als het huren van een bedrijfspand, het maken van visitekaartjes et cetera, dan mag u dit mogelijk aftrekken. Belangrijk om de facturen hiervan te bewaren.
 • In uw aangifte inkomstenbelasting voert u onder andere uw opbrengsten en kosten op. Vervolgens moet u diverse vragen beantwoorden en berekent de Belastingdienst of u voor bovenstaande aftrekposten in aanmerking komt. Is dat zo, dan verrekenen zij dat automatisch.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

 • Omdat de Belastingdienst u niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet, kunt u geen aanspraak maken op bepaalde ondernemersvoordelen als de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling.
 • Onkosten aftrekken: maakt u als ondernemer kosten voor zakelijke telefonie of internet, afschrijvingskosten of reiskosten OV of eigen vervoer, dan mag u dit mogelijk aftrekken. Belangrijk om de facturen hiervan te bewaren.
 • Bij uw aangifte IB voert u uw inkomsten op als ‘overige werkzaamheden’. Vervolgens kunt u bij de vervolgvragen in de aangifte aangeven of u aftrekposten heeft als zakelijke telefonie, reiskosten OV of afschrijvingen.

Ondernemer voor de Btw

Als u ondernemer bent voor de Btw, dan moet u sinds 2020 de keuze maken of u deel wilt nemen aan de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR). Tot 2020 hield deze in dat er sprake was van een belastingvermindering, waarbij u geen of minder Btw hoefde af te dragen als het saldo van ontvangen en betaalde Btw lager is dan € 1.883,- per jaar. Dit is vervallen.

Aanmelden nieuwe KOR

Sinds 2020 is de KOR veranderd en maakt de belastingvermindering plaats voor belastingvrijstelling.

Belangrijk is wel dat u zelf de afweging moet maken of u hieraan mee wilt doen. Meldt u zich aan voor de nieuwe KOR, dan berekent u geen btw over uw omzet en op uw factuur vermeldt u dus ook geen btw. Daar staat tegenover dat u de betaalde btw over uw kosten niet meer mag aftrekken. U hoeft slechts een beperkte btw-administratie bij te houden en u hoeft geen btw-aangifte te doen.

Niet aanmelden nieuwe KOR

Als u besluit dat de nieuwe KOR niet gunstig voor u is, of als u er niet voor in aanmerking komt, dan blijft u Btw in rekening brengen. En vervolgens doet u net als voorgaande jaren, in de regel, per kwartaal Btw aangifte.

Geen ondernemer voor de Btw

Als de Belastingdienst u niet ziet als ondernemer voor de Btw, of u heeft bijvoorbeeld vrijstelling, dan rekent u geen Btw over uw goederen of diensten. Daar staat tegenover dat u de betaalde Btw van inkopen niet als voorbelasting mag aftrekken.

Verder is het zo dat u de kosten inclusief Btw mag aftrekken van de omzet om uw winst te bepalen. Dit in tegenstelling tot een bedrijf dat wel Btw plichtig is.

Zorg voor een goede boekhouding

Het klinkt als een open deur, maar zorg dat uw boekhouding op orde is. Een goed boekhoudprogramma kan u hierbij helpen. Er zijn diverse goede pakketten zoals snelstart, e-booking of Afas small business. Ziet u dit niet zitten? Schakel dan een boekhouder in en zorg dat u grip blijft houden op uw financiën, maar daarnaast ook dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van de Belastingdienst die er zijn.

Laatste update: 16 mei 2023
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Geralda Nanninga

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort