Thema: Eigen onderneming
Thema: Jongeren
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Hoe zit het: ondernemer voor de inkomstenbelasting en de Btw

12 maart 2020

Inkomstenbelasting is belasting die je betaalt over jouw inkomen, terwijl Btw belasting is die je betaalt over jouw omzet. Niet iedereen die onderneemt, wordt ook door de Belastingdienst gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB), dan wel voor de Btw. Via deze check voor de IB en deze voor de Btw kom je daar achter. Maar wat betekent dat voor jouw Btw aangifte en aangifte inkomstenbelasting? De verschillen op een rij.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

 • Je doet aangifte IB en voert jouw inkomsten op als ‘winst uit onderneming’.
 • Je hebt mogelijk recht op de volgende aftrekposten:
  • Zelfstandigenaftrek € 5.030,- in 2023. Voldoe je aan de voorwaarden, dan mag je dit bedrag van de winst aftrekken.
  • Startersaftrek: kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, dan mag je de eerste drie jaar meestal ook de startersaftrek toepassen. Een bedrag van € 2.123,- mag je bovenop de zelfstandigenaftrek dan aftrekken van jouw winst.
  • MKB winstvrijstelling: ongeacht of je voldoet aan de uren-eis, hoef je over 14% van jouw winst geen belasting te betalen. Heb je recht op de zelfstandigen, dan wel startersaftrek, dan moet je die eerst van de winst aftrekken.
  • Onkosten aftrekken: maak je als ondernemer kosten als het huren van een bedrijfspand, het maken van visitekaartjes et cetera, dan mag je dit mogelijk aftrekken. Belangrijk om de facturen hiervan te bewaren.
 • In jouw aangifte inkomstenbelasting voer je onder andere jouw opbrengsten en kosten op. Vervolgens moet je diverse vragen beantwoorden en berekent de Belastingdienst of je voor bovenstaande aftrekposten in aanmerking komt. Is dat zo, dan verrekenen zij dat automatisch.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

 • Omdat de Belastingdienst je niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet, kun je geen aanspraak maken op bepaalde ondernemersvoordelen als de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling.
 • Onkosten aftrekken: maak je als ondernemer kosten voor zakelijke telefonie of internet, afschrijvingskosten of reiskosten OV of eigen vervoer, dan mag je dit mogelijk aftrekken. Belangrijk om de facturen hiervan te bewaren.
 • Bij jouw aangifte IB voert je jouw inkomsten op als ‘overige werkzaamheden’. Vervolgens kun je bij de vervolgvragen in de aangifte aangeven of je aftrekposten hebt als zakelijke telefonie, reiskosten OV of afschrijvingen.

Ondernemer voor de Btw

Als je ondernemer bent voor de Btw, dan moet je sinds 2020 de keuze maken of je deel wil nemen aan de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR). Tot 2020 hield deze in dat er sprake was van een belastingvermindering, waarbij je geen of minder Btw hoefde af te dragen als het saldo van ontvangen en betaalde Btw lager is dan € 1.883,- per jaar. Dit is vervallen.

Aanmelden nieuwe KOR

Sinds 2020 is de KOR veranderd en maakt de belastingvermindering plaats voor belastingvrijstelling.

Belangrijk is wel dat je zelf de afweging moet maken of je hieraan mee wilt doen. Meld je zich aan voor de nieuwe KOR, dan bereken je geen btw over jouw omzet en op jouw factuur vermeldt je dus ook geen btw. Daar staat tegenover dat je de betaalde btw over jouw kosten niet meer mag aftrekken. Je hoeft slechts een beperkte btw-administratie bij te houden en je hoeft geen btw-aangifte te doen.

Niet aanmelden nieuwe KOR

Als je besluit dat de nieuwe KOR niet gunstig voor jou is, of als je er niet voor in aanmerking komt, dan blijf je Btw in rekening brengen. En vervolgens doe je net als voorgaande jaren, in de regel, per kwartaal Btw aangifte.

Geen ondernemer voor de Btw

Als de Belastingdienst je niet ziet als ondernemer voor de Btw, of je hebt bijvoorbeeld vrijstelling, dan reken je geen Btw over jouw goederen of diensten. Daar staat tegenover dat je de betaalde Btw van inkopen niet als voorbelasting mag aftrekken.

Verder is het zo dat je de kosten inclusief Btw mag aftrekken van de omzet om jouw winst te bepalen. Dit in tegenstelling tot een bedrijf dat wel Btw plichtig is.

Zorg voor een goede boekhouding

Het klinkt als een open deur, maar zorg dat jouw boekhouding op orde is. Een goed boekhoudprogramma kan je hierbij helpen. Er zijn diverse goede pakketten zoals snelstart, e-booking of Afas small business. Zie je dit niet zitten? Schakel dan een boekhouder in en zorg dat je grip blijft houden op jouw financiën, maar daarnaast ook dat je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van de Belastingdienst die er zijn.

Laatste update: 16 mei 2023
Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Geralda Nanninga

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort