Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

De KOR verandert: welke keuze maak ik als ondernemer?

12 juli 2019

Per 1 januari 2020 vervalt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) en wordt vervangen door een nieuwe regeling. De belastingvermindering maakt dan plaats voor belastingvrijstelling. Aanmelden voor de nieuwe regeling kan tot uiterlijk 20 november 2019. In deze blog leg ik u uit wat de nieuwe regeling inhoudt en wat er zoal bij komt kijken.

Binnen de huidige regeling is er sprake van belastingvermindering: u draagt geen of minder btw af als het saldo van ontvangen minus betaalde btw lager is dan € 1.883 per jaar.

Wat verandert er vanaf 2020?

Binnen de nieuwe regeling is er sprake van belastingvrijstelling: u berekent geen btw over uw omzet en op uw factuur vermeldt u dus ook geen btw. Daar staat tegenover dat u de betaalde btw over uw kosten niet meer mag aftrekken. U hoeft slechts een beperkte btw-administratie bij te houden en u hoeft geen btw-aangifte te doen.

Voor wie is de nieuwe regeling?

U komt in aanmerking voor de regeling als u:

  • btw-plichtig bent als ondernemer
  • in Nederland gevestigd bent als ondernemer
  • uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per jaar

Nieuw aan de regeling vergeleken met de huidige KOR is dat alle rechtsvormen deel mogen nemen. Dus behalve eenmanszaken, vof’s en maatschappen kunnen ook stichtingen, verenigingen en bv’s er gebruik van maken.

Deelname is vrijwillig: u bent niet verplicht om deel te nemen.

Aanmelden voor minimaal 3 jaar

Als u per 1 januari 2020 wilt deelnemen aan de nieuwe regeling kan dat alleen via het aanmeldformulier Melding Omzetbelasting op de site van de Belastingdienst. Het formulier moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Als u zich aanmeldt is uw deelname voor minimaal 3 jaar.

Mocht u tot de conclusie komen dat de regeling bij nader inzien toch niet gunstig voor u is, dan kunt u uw deelname niet tussentijds beëindigen. Alleen als blijkt dat uw omzet hoger is dan € 20.000 moet u dat doorgeven aan de Belastingdienst en eindigt de deelname. De omzet tot € 20.000 in dat kalenderjaar blijft vrijgesteld. Vanaf het moment dat uw omzet hoger is dan € 20.000 moet u weer btw gaan berekenen. Als dit het geval kunt u de eerstvolgende 3 jaar niet opnieuw deelnemen aan de regeling.

Wat kiest u?

Het voordeel van de nieuwe regeling is dat u minder administratieve verplichtingen hebt. En als uw klanten zelf geen btw kunnen aftrekken, bijvoorbeeld omdat het particulieren zijn, wordt uw product zonder btw voor hen goedkoper. Hierdoor kunt u beter concurreren. Bovendien kan het voor u financieel gunstig zijn om mee te doen. Dat is het geval als u jaarlijks meer btw betaalt dan dat u kunt aftrekken.

Maar de regeling kan ook ongunstig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld als u van plan bent om een grote investering te doen of verwacht veel kosten te maken. Want in dat geval kunt u de btw die u betaalt over deze investering en kosten niet terugvragen. U kunt dan wellicht beter op een later moment deel gaan nemen aan de nieuwe regeling.

Ook als u doorgaans meer btw terugkrijgt over uw kosten dan dat u betaalt over uw omzet kan het ongunstig zijn. Dit is het geval als uw omzet met 9% btw belast is maar uw kosten met 21%. Of als de btw voor u verlegd is. In deze situaties kan het meer opleveren als u de betaalde btw terug blijft vragen en niet mee doet aan de nieuwe regeling. Het hangt dus af van uw specifieke situatie welke keuze u het beste kunt maken.

Op de site van de Belastingdienst staan een aantal voorbeelden van ondernemers en de keuze die zij maken ten aanzien van de nieuwe KOR-regeling.

Rekenvoorbeeld 1: wel deelname

Een kapster huurt tegen een kleine vergoeding op rustige uren een stoel in de schoonheidssalon van een vriendin. Haar omzet is stabiel, € 7.500 per jaar. Ze ontvangt hierover 9% btw; € 675. Ze maakt weinig kosten en kan minder btw terugvragen dan ze ontvangt: gemiddeld € 252. Haar klanten zijn particulieren en ze heeft veel concurrentie van goedkope thuiskapsters.De kapster besluit om deel te nemen aan de nieuwe btw-regeling. Het scheelt haar € 425 en bovendien kan ze haar prijzen verlagen zodat ze de concurrentie beter te lijf kan.

Te betalen btw (over de omzet) € 675
Te ontvangen btw (over de kosten) € 252
Afdracht btw: te betalen € 423

Rekenvoorbeeld 2: geen deelname

Een boekhouder is ondernemer naast zijn baan in loondienst met het idee dit op termijn uit te breiden. Hij werkt vanuit huis. Zijn omzet is € 10.000 en zijn klanten zijn btw-plichtig. Zijn kosten zijn nu € 4.000 per jaar. Hij is van plan om begin volgend jaar te investeren in een professionele website en in de huur en inrichting van een kantoor buitenshuis. De extra kosten schat hij op € 10.000. De totale terug te vragen btw bedraagt dan € 2.940.De boekhouder besluit om niet deel te nemen aan de nieuwe btw-regeling. Hij zal weinig winst overhouden door de hogere kosten, en het bedrag van € 840 dat hij terugkrijgt voor de btw is dan erg welkom. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan hij zich op een later moment altijd nog aanmelden voor de nieuwe regeling.

Te betalen btw (over de omzet) € 2.100
Te ontvangen btw (over de kosten) € 2.940
Afdracht btw: te ontvangen € 840

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u als ondernemer behoefte aan een financieel klankbord in het algemeen? U bent welkom om bij het Geldloket op gesprek te komen. Een afspraak kunt u zelf inplannen en is gratis voor inwoners van Amersfoort en Leusden.

 

 

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Jaap-Jan Broer

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort