Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: dit zijn de steunmaatregelen voor ondernemers

2 juni 2020

Vanwege de coronacrisis ligt veel werk stil en kan het zomaar zijn dat u thuis komt te zitten. En misschien geldt dat ook voor uw medewerkers. Wat nu? De overheid heeft een pakket aan maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen. Heeft u behoefte aan een overzicht? In deze blog zet ik de mogelijkheden kort en bondig voor u op een rij.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De NOW vervangt de werktijdenregeling. Deze regeling moet ervoor zorgen dat werknemers doorbetaald kunnen worden. Ook als bedrijven tijdelijk dicht moeten of omzetverlies hebben. Belangrijk is dat u een omzetdaling van minimaal 20% verwacht. De NOW is per 1 juni verlengd, waardoor nu ook een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni tot september 2020 kan worden aangevraagd. Meer over de mogelijkheden en voorwaarden leest u op de website van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo 1)

Als opdrachten uitblijven en uw inkomen plotseling daalt, dan lukt het misschien niet meer om maandelijks de vaste lasten te betalen. De Bbz (bijzonder besluit zelfstandigen) is daarom verruimd en kan u mogelijk daarin ondersteunen. De regelingen zijn:

  • Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf, het inkomen van huisgenoten of uw vermogen.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Uitstel van aflossing is mogelijk. De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen.

Tozo 1 kan worden aangevraagd tot en met 31 mei.

Verlenging Tozo (Tozo 2)

De Tozo is per 1 juni verlengd. De verlengde regeling heet Tozo 2 en de voorwaarden zijn grotendeels hetzelfde als de voorwaarden van Tozo 1. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen.

  • U kunt Tozo 2 aanvragen wanneer u een eerste inkomensondersteuning nodig heeft of omdat u een verlenging wenst aansluitend op een eerder toegekende periode. De inkomensondersteuning op basis van Tozo 2 geldt voor maximaal 4 maanden (juni, juli, augustus en september) en kan met terugwerkende kracht worden verleend tot 1 juni 2020.Let op: Een verschil met Tozo 1 is dat het inkomen van uw partner nu wel meetelt. Indien uw gezamenlijke inkomen hoger is dan € 1.503,31 netto per maand (inclusief vakantiegeld), heeft u geen recht op de inkomensondersteuning.
  • Het blijft vanaf 1 juni mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Het totale bedrag voor een lening bedrijfskapitaal op grond van Tozo 1 en 2 mag niet hoger zijn dan € 10.157. U kunt de lening op grond van Tozo 2 aanvragen indien u nog niet eerder een lening ontving, of wanneer uw eerdere lening lager was dan €10.157. Nieuw is dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening.

AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers komen alleen in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal, niet voor inkomensondersteuning.

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen alleen in aanmerking voor inkomensondersteuning en niet voor een bedrijfskrediet. De aanvraag voor inkomensondersteuning moet worden gedaan in de gemeente waar de ondernemer woont.  Voor financiële ondersteuning van het bedrijf zijn deze ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen een aanvraag indienen voor een COL. De aanvraag kan worden ingediend bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Er kunnen leningen worden verstrekt tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Het rentetarief bedraagt 3%. Voor leningen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.  Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een COL is te vinden op de website van de ROM’s.

Beleidsmaatregel tegemoetkoming schade COVID-19; de TOGS en de TVL

De TOGS betreft een tegemoetkoming voor ondernemers in een aantal specifieke sectoren, die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de horeca, schoonheidssalons en dergelijke. De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalig vast bedrag van € 4.000. Deze regeling ging over de periode 15 maart 2020 t/m 15 juni 2020 en is niet meer aan te vragen.

De TVL (de tegemoetkoming vaste lasten) is een nieuwe regeling voor ondernemers in een aantal specifieke sectoren om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Een van de voorwaarden is dat u minimaal 30% omzetverlies heeft. De tegemoetkoming kunt u aanvragen vanaf 30 juni en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2020. Let wel, deze kan aangevraagd worden naast de NOW regeling, want die betreft de loonkosten en deze regeling richt zich op het kunnen doorbetalen van de vaste lasten.

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Bij de Belastingdienst zijn er diverse mogelijkheden om u te helpen:

  • U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Het maakt niet uit om welk soort aanslag het gaat. U kunt het uitstel aanvragen met een online formulier of schriftelijk.

U krijgt uitstel van drie maanden. Heeft u langer uitstel nodig, dan moet u een verlenging onderbouwen door een ondersteunende verklaring van een deskundige. Dit kan een boekhouder zijn.

  • U kunt uw voorlopige aanslag verlagen

Over uw zakelijke inkomsten betaalt u al belasting via een voorlopige aanslag. Als u nu al weet dat u minder inkomsten heeft, pas dit dan aan bij de Belastingdienst. Zo wordt uw voorlopige aanslag direct lager.

  • Verlaging invorderingsrente

De Belastingdienst rekende 4% rente als een aanslag niet op tijd betaald werd. Heeft u nu echter bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan rekent zij nog maar 0,01%.

Volledige informatie en voorwaarden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Verruiming BMKB regeling

De BMKB regeling biedt ondernemers tijdens de coronacrisis meer mogelijkheden om tegen gunstiger voorwaarden te lenen. Dit moet ondernemers helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Voor ondernemers kan het afsluiten van een lening soms erg moeilijk zijn, vooral als zij onvoldoende zekerheden kunnen bieden. Doordat de overheid nu borg wil staan voor een deel van de lening, zullen banken eerder geneigd zijn toch een krediet te verstrekken. Wilt u weten wat voor u mogelijk is? Bespreek dit met een bank of kredietverstrekker.

Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft aangegeven om kleine ondernemers te willen ondersteunen. Zij kunnen zes maanden uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. Dit geldt voor financieringen tot maximaal 2,5 miljoen euro. Bespreek met uw eigen bank wat hierin voor u de mogelijkheden zijn.

Garantie ondernemersfinanciering verhoogd

Deze regeling richt zich op het MKB en de grotere ondernemingen. De overheid stelt zich borg voor een groter bedrag, waardoor banken eerder bereid zijn kredieten te verstrekken. Om de mogelijkheden te bespreken gaat u in gesprek met uw bank of kredietverstrekker.

Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen

Bestaande klanten van Qredits die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen zes maanden uitstel van betaling krijgen en een renteverlaging naar 2%. Bent u nog geen klant, ook dan kunnen zij in sommige gevallen ondersteunen door een lening of overbruggingskrediet. Kijk voor meer informatie op de website van Qredits.

Zzp’ers die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Let op, indien u niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, voldoet u niet aan de voorwaarden van de speciale coronamaatregelen. Indien uw (gezins)inkomen onder de bijstandsnorm komt te liggen, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

In deze blog heb ik de meeste steunmaatregelen voor u opgesomd. Naast deze zijn er ook nog een aantal specifieke regelingen voor sectoren als de landbouw- en cultuur sector. Wilt u meer informatie? Op de website van de KvK is goede aanvullende informatie te vinden.

In onze blog Financiële hulp voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden leest u meer over de financiële hulp van de gemeentes Amersfoort en Leusden tijdens de coronacrisis.

Vindt u het prettig om uw persoonlijke situatie door te spreken? Maak dan vandaag nog een telefonische afspraak met het Geldloket. Of stel uw vraag via de chat of e-mail. Het Geldloket staat ook nu voor u klaar.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Geralda Nanninga

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort