Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: dit zijn de steunmaatregelen voor ondernemers

29 september 2020

De overheid heeft een pakket aan maatregelen getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. In deze blog geef ik u een kort en bondig overzicht.

De steunmaatregelen:

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De NOW vervangt de werktijdenregeling en is verlengd per 1 oktober tot eind juli 2021 (NOW3). Deze regeling moet ervoor zorgen dat werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden wordt, maar werknemers en werkgevers zich ook voorbereiden op de nieuwe economische situatie.

Belangrijk is dat u een omzetdaling van minimaal 20 procent verwacht en vanaf januari 2021 is dat 30 procent.

NOW3 betreft 3 tijdvakken. Voor elk tijdvak kiest u of u een aanvraag wilt doen. De mogelijkheden en voorwaarden vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Als opdrachten uitblijven en uw inkomen plotseling daalt, dan lukt het misschien niet meer om maandelijks de vaste lasten te betalen. De Bbz (bijzonder besluit zelfstandigen) is daarom verruimd en kan u mogelijk daarin ondersteunen.

Een van de regelingen is de Tozo. Met enkele aanpassingen is Tozo 1 en 2 verlengd. Tozo3 loopt door tot eind maart 2021. Daarna komt Tozo4. De voorwaarden daarvan zijn nog niet bekend. Er is al aangegeven dat Tozo4 de laatste is en dat de regeling daarmee eind juni 2021 stopt. De mogelijkheden rondom Bbz blijven bestaan.

De regelingen:

 • Inkomensondersteuning
 • Bedrijfskapitaal
 • Arbeidsmarktoriëntatie

Inkomensondersteuning

De gemeente vult het huidige inkomen aan het sociaal minimum. Dat betekent tot € 1.050 als u alleen woont. Als u getrouwd bent of samenwoont, dan vult de gemeente uw inkomen aan tot € 1.500.

U hoeft Tozo-uitkering niet terug te betalen. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf of uw vermogen, wel naar het inkomen van uw partner. De verwachting is dat bij Tozo4 een vermogenstoets wordt toegevoegd.

AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers komen alleen in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal, niet voor inkomensondersteuning. Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen alleen in aanmerking voor inkomensondersteuning en niet voor een bedrijfskrediet.

U doet de aanvraag voor inkomensondersteuning in de gemeente waar u woont. Voor financiële ondersteuning van het bedrijf zijn ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf is gevestigd.

Bedrijfskapitaal

Dit is een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Het totale bedrag voor een lening bedrijfskapitaal op grond van Tozo 1, 2 en 3 mag niet hoger zijn dan € 10.157. U kunt de lening op grond van Tozo 3 aanvragen als u nog niet eerder een lening ontving, of wanneer uw eerdere lening lager was dan €10.157. Sinds 1 juni 2020 moet u wel kunnen verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Anders komt u niet in aanmerking voor de lening.

Arbeidsmarktoriëntatie

Nieuw aan Tozo3 is de mogelijkheid om via de gemeente hulp te krijgen bij arbeidsmarktoriëntatie. U kunt hierbij denken aan coaching, advies of omscholing. Hoe dit er concreet uit ziet, moet de komende maanden helder worden.

Meer informatie over de Tozo vindt u bij de gemeente Amersfoort en via de website krijgiktozo.nl (pdf).

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen een aanvraag indienen voor een COL. De aanvraag kan worden ingediend bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Die voeren deze regeling uit op verzoek van het kabinet.

Er kunnen leningen worden verstrekt tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Het rentetarief bedraagt 3%. Voor leningen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.  Voorwaarden en informatie over het aanvragen van een COL staat op de website van de ROM’s.

Beleidsmaatregel tegemoetkoming schade COVID-19; de TOGS en de TVL

De regelingen:

 • TOGS
 • TVL

TOGS

Dit betreft een tegemoetkoming voor ondernemers in een aantal specifieke sectoren, die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Bijvoorbeeld de horeca, schoonheidssalons en dergelijke. De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalig vast bedrag van € 4.000. Deze regeling ging over de periode 15 maart 2020 t/m 15 juni 2020 en is niet meer aan te vragen.

TVL (de tegemoetkoming vaste lasten)

Deze wordt verlengd tot eind juni 2021. Net als de NOW is dit verdeeld in drie tijdvlakken, waarvoor afzonderlijk een keuze gemaakt kan worden om aan te vragen. Voorwaarde is dat u in drie maanden tijd minimaal 30% omzetverlies heeft en € 3.000,- aan vaste lasten. Het is de verwachting dat u binnenkort voor het eerste tijdvlak (oktober-december 2020) een aanvraag kunt indienen.

De TVL kan aangevraagd worden naast de NOW regeling, want die laatste betreft de loonkosten en de TVL richt zich op het kunnen doorbetalen van de vaste lasten.

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Bij de Belastingdienst zijn er diverse mogelijkheden om u te helpen:

 • Bijzonder uitstel van betaling aanvragen
 • Uw voorlopige aanslag verlagen
 • Verlaging invorderingsrente

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Het maakt niet uit om welk soort aanslag het gaat. U kunt het uitstel aanvragen met een online formulier of schriftelijk.

U krijgt uitstel van 3 maanden. Heeft u langer uitstel nodig, dan moet u een verlenging onderbouwen door een ondersteunende verklaring van een deskundige. Dit kan een boekhouder zijn.

U kunt uw voorlopige aanslag verlagen

Over uw zakelijke inkomsten betaalt u al belasting via een voorlopige aanslag. Als u nu al weet dat u minder inkomsten heeft, pas dit dan aan bij de Belastingdienst. Zo wordt uw voorlopige aanslag direct lager.

Verlaging invorderingsrente

De Belastingdienst rekende 4% rente als een aanslag niet op tijd betaald werd. Heeft u nu echter bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan rekent zij nog maar 0,01%.

Informatie en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verruiming BMKB regeling en de kleine kredieten regeling (KCC)

De regelingen:

 • BMKB
 • KCC

BMKB regeling

Deze biedt ondernemers tijdens de coronacrisis meer mogelijkheden om tegen gunstiger voorwaarden te lenen. Dit moet ondernemers helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Voor ondernemers kan het afsluiten van een lening soms erg moeilijk zijn, vooral als zij onvoldoende zekerheden kunnen bieden. Doordat de overheid nu borg wil staan voor een deel van de lening, zullen banken eerder geneigd zijn toch een krediet te verstrekken.

KCC

Deze is specifiek voor de kleine ondernemer in het leven geroepen. De overheid staat grotendeels borg, waardoor financiers eerder bereid zijn een krediet te verstrekken. Wilt u weten wat voor u mogelijk is? Bespreek dit met een bank of kredietverstrekker.

Overige regelingen

De regelingen:

 • Banken verlenen uitstel
 • Garantie ondernemersfinanciering verhoogd
 • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen

Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft aangegeven om kleine ondernemers te willen ondersteunen. Zij kunnen zes maanden uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. Dit geldt voor financieringen tot maximaal 2,5 miljoen euro. Bespreek met uw eigen bank wat hierin voor u de mogelijkheden zijn.

Garantie ondernemersfinanciering verhoogd

Deze regeling richt zich op het MKB en de grotere ondernemingen. De overheid stelt zich borg voor een groter bedrag, waardoor banken eerder bereid zijn kredieten te verstrekken. Om de mogelijkheden te bespreken gaat u in gesprek met uw bank of kredietverstrekker.

Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen

Bestaande klanten van Qredits die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen zes maanden uitstel van betaling krijgen en een renteverlaging naar 2%. Bent u nog geen klant, ook dan kunnen zij u in sommige gevallen ondersteunen door een lening of overbruggingskrediet. Kijk voor meer informatie op de website van Qredits.

Zzp’ers die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Als u niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, voldoet u niet aan de voorwaarden van de speciale coronamaatregelen. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente als uw (gezins)inkomen onder de bijstandsnorm komt.

In deze blog heb ik de meeste steunmaatregelen voor u opgesomd. Naast deze zijn er ook nog een aantal specifieke regelingen voor sectoren als de landbouw- en cultuur sector. Wilt u meer informatie? Op de website van de KvK is goede aanvullende informatie te vinden.

Lees meer over Financiële hulp voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Geralda Nanninga

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort